• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 305 items
 1. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Luksia - pintakäsittelyalan perustutkinto - esittelyvideo Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kemiantekniikan osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta Luksia - prosessiteollisuuden perustutkinto - esittelyvideo   ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kemiantekniikan osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta Luksia - prosessiteollisuuden esittelyvideo   ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööri (AMK), Puutekniikka

  Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy ammattiaineopintoja puutuoteteollisuuden tuotteista, valmistusprosesseista ja uusien tuotteiden suunnittelusta. Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelet luonnontieteitä, kieliä, viestintää ja digitaitoja. Koulutus muodostuu luennoista, harjoitustöistä sekä hyödyllisistä ja innostavista projektitöistä. Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta sekä opit projektinhallintaa, raportointia, tiimityöskentelyä, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöiseen aiheeseen tutkimuksellisella otteella. Jos myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tekniikan opintoihin kiinnostaa, syksyllä 2016 käynnistynyt puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla (30 op). Opintopolku räätälöidään yhteistyössä puutuoteteollisuuden kummiyrityksen kanssa. Puukaupalliselle linjalle on mahdollisuus hakeutua toisen opiskeluvuoden jälkeen. Suuntautuminen ei pidennä opiskeluaikaa. Jos ympäristöasiat kiinnostaa, voit syventyä kiertotalouden väyläopintoihin (15-45 op). Monialaisissa tiimeissä on mukana opiskelijoita muilta aloilta, esimerkiksi muotoilusta ja liiketaloudesta. Kiertotalouteen liittyviä teemoja ovat: energi ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kaivos- ja rikastustekniikka, Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

  Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan kaivosteollisuuden palvelukseen osaajia, jotka tuntevat turvallisen ja taloudellisen kaivostoiminnan ja rikastamisen periaatteet sekä osaavat suunnitella ja ohjata toimintaa näiden mukaisesti. Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op, 3 v) on yhteinen kaikille kaivannaisalan diplomi-insinööreiksi aikoville ja erikoistuminen joko kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan tai sovellettuun geofysiikkaan tapahtuu pääasiassa myöhemmässä diplomi-insinööriohjelmassa. Tutkinto sisältää matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja mukana geologiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä prosessi-, ympäristö- ja konetekniikan ja tuotantotalouden opintoja. Lisäksi aineopinnoissa kalliomekaniikan, rikastustekniikan ja geofysiikan perusteet. Kaivannaisalan diplomi-insinöörin tutkinnossa (120 op, 2 v) opiskelija voi valita seuraavien opintosuuntien välillä: kaivostekniikka, rikastustekniikka ja sovellettu geofysiikka. Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opintojen neljäntenä ja viidentenä vuonna opiskelija saa valmiuden alan vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin sekä vahvan perustan tieteellisiin jatko-opintoihin. Diplomi-insinööriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja ohjata kaivoksen toimintaa sen eri elinkaari- ja prosessivaiheissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Maisterihaku, Kaivos- ja rikastustekniikka, Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelma, Diplomi-insinööri (2 v)

  Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmassa koulutetaan kaivosteollisuuden palvelukseen osaajia, jotka tuntevat turvallisen ja taloudellisen kaivostoiminnan ja rikastamisen periaatteet sekä osaavat suunnitella ja ohjata toimintaa näiden mukaisesti. Kaivannaisalan diplomi-insinöörin tutkinnossa (120 op) opiskelija voi valita seuraavien opintosunniten välillä: kaivostekniikka, rikastustekniikka ja sovellettu geofysiikka. Ohjelman pääsyvaatimuksena on edeltävä Tekniikan kandidaatin tutkinto. Kaksivuotisissa diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opintojen neljäntenä ja viidentenä vuonna opiskelija saa valmiuden alan vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin sekä vahvan perustan tieteellisiin jatko-opintoihin. Diplomi-insinööriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja ohjata kaivoksen toimintaa sen eri elinkaari- ja prosessivaiheissa kestävän kehityksen mukaisesti. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Mining Technology and Mineral Processing, double degree, Master's Programme in Mining Technology and Mineral Processing, Master of Science (Technology) (2y)

  The Double Degree Master's Programme in Geosciences is a degree programme, which is done in a collaboration with Luleå University of Technology, Sweden and Oulu Mining School. The aim of the Mining technology and Mineral processing Double Degree Master´s programme is to serve mining industry by educating professionals who are familiar with the principles of the safe and sustainable mining and mineral processing, and who are able to design and manage the activities accordingly. The lines of specialization in the Mining Technology and Mineral Processing Master´s programme are mining technology, mineral processing and applied geophysics. Advanced level studies in the Mining Technology and Mineral Processing Master´s programme (2 yrs) strengthen and widen the knowledge of the students by giving them more profound understanding of design, research and planning operations in mining and mineral processing. The goal of the Mining Technology line of specialization is to give a student a good basic knowledge of the mine value chain and the phases therein. A graduating student understands economical, regulatory, geological and technical principles related to the sustainable mine value chain. He/she is specialized in the processes of mining engineering and excavation techniques, and recognizes the environmental and social aspects of the mining. The students specializing in Mineral processing master the unit processes used in processing of the minerals and is aware of the geological, technical, economical and legal aspects ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier

  Dina studier kombinerar modern polymerteknologi och -processer med hållbar utveckling och design, och du får ett expertkunnande inom produktinnovation med utgångspunkt i funktionella material. Behovet av miljövänliga materialval syns tydligt vart du än vänder dig i din vardag. Vårt samhälle måste värna om energi och färskvatten samtidigt som avfallet från konsumtion och produktion av dagligvaror måste minimeras. Under dina studier lär du dig om bio-baserade polymer som ett hållbart materialval samt användningen av funktionella och kostnadseffektiva material i allmänhet. Du får även kunskap om de lösningar som i dag används för att konservera energi- och vattenresurser. ...

  Provider NameArcada University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bachelor of Engineering, Materials Processing Technology

  Sustainable material choices are needed all around us in our daily lives. Our society needs to save energy and fresh water, as well as minimize waste from consumption and the production of daily products. During your studies you will learn about bio-based polymers as sustainable material choices, and the efficient and cost-effective use of materials in general. You will also become familiar with current product applications for conserving energy and fresh water resources. Your studies combine modern polymer technology and processing, as well as sustainable product development and design. You learn about new product innovation and about the functional materials involved. What does it take to develop and design a smart product using the right materials? ...

  Provider NameArcada University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metallituotteiden pintakäsittelyjen osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as painters or floor layers in new or renovation construction or as surface treatment finishers within industry. In addition, candidates must take optional qualification modules that support vocational specialisation. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must know how to perform surface treatment work relevant to their Study Programme/Competence Area. They must know how to use appropriate tools and working methods. They must command the chemical and physical basics relating to the materials being treated, coatings and other surface treatment agents. They must be aware of the quality requirements of treated surfaces and what is required of the surface being treated and the surface treatment conditions in order to meet these. They must possess extensive knowledge of construction and product manufacturing. They must be familiar with occupational health and safety regulations and attend to occupational safety, environmental protection and waste treatment. ...

  Provider NameTAO, Turun Ammattiopistosäätiö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages