• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: - johtamisosaamiseen- tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus

  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 opintopisteen laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaasi lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Lähipäivät ovat vk 36 (pe,la) ja ke-pe viikoilla 40,44,48. Kevään viikot alustavasti 3,7,11,15 ja 18. Kontaktiopetus ke-pe. Tutkinnon pakollisissa ammattiopinnoissa (20 op) keskityt maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Pakolliset ammattiopinnot toteutat tiimiopintoina todellisen maaseutuyrityksen kehittämistapauksessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valinnaisissa opinnoissa (10 op) voit suunnata osaamistasi omien tavoitteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus

  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 opintopisteen laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaasi lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Tutkinnon pakollisissa ammattiopinnoissa (20 op) keskityt maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Pakolliset ammattiopinnot toteutat tiimiopintoina todellisen maaseutuyrityksen kehittämistapauksessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valinnaisissa opinnoissa (10 op) voit suunnata osaamistasi omien tavoitteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opintojen alussa opiskelijat opiskelevat viidentoista opintopisteen laajuiset palkolliset syventävät opinnot pääosin yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööriopiskelijoiden kanssa. Tämän jälkeen agrologiopiskelijat voivat suunnata osaamistaan valinnaisilla syventävillä opinnoilla omalle alalle johtamisen ja maatalousyrityksen liiketalouden opinnoilla. Syventävien opintojen ohessa tai jälkeen on mahdollisuus opiskella vielä vapaasti valittavia opintoja yhdessä koko ruokaketjun opiskelijaryhmän kanssa. Opinnäyte aloitetaan jo ensimmäisen talven aikana, ja työ rakentuu osin tutkintoon kuuluvien opintojen ohella ja tukemana ja osin näiden opintojen suorittamisen jälkeen. Tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Lue lisää koulutuksesta SeAMKin nettisivuilta: www.seamk.fi/ruokaketju ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Aikuisten lukiokoulutus

  Lukiokoulutuksen voi suorittaa joko päivälukiossa tai iltalukiossa aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Seniori- ja Starttilukiossa voi myös kerrata yläkoulun oppimääriä ja vahvistaa pohjaa lukio-opinnoille. ...

  Provider NameRaudaskylän kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Aikuisten lukiokoulutus

  Lukiokoulutuksen voi suorittaa joko päivälukiossa tai iltalukiossa aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Seniori- ja Starttilukiossa voi myös kerrata yläkoulun oppimääriä ja vahvistaa pohjaa lukio-opinnoille. ...

  Provider NameRaudaskylän kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Aikuisten lukiokoulutus

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameTampereen aikuislukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Aikuisten lukiokoulutus

  Jatkuva haku ...

  Provider NameHelsingin aikuislukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Aikuisten lukiokoulutus

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameSotungin lukio, Sotungin etälukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Aikuisten lukiokoulutus

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameSodankylän lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages