• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 305 items
 1. Vaatetuksen osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Tutkinnon rakenne Kaikkien tutkintojen rakenne on samanlainen: Ammatillinen perustutkinto 180 osp ammatilliset tutkinnon osat 135 osp yhteiset tutkinnon osat 35 osp vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Perustutkintossa voi olla useampia osaamisaloja. Eri osaamisalat valmistavat eri ammattinimikkeisiin tai suuntaavat erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen yhden ammattinimikkeen sisällä. Osaamisala valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana tai jo koulutukseen hakemisen yhteydessä. Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat tukevat sinua ammattitaidon saavuttamisessa. Pakollisia tutkinnon osia on 19 osp ja valinnaisia 16 osp, yhteensä 35 osp. Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osaamispistettä. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä, joissa arvioidaan osaamistasi. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia ensisijaisesti ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Meritalon toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon suorittanut valmistaa puusta huonekaluja ja muita kestokulutushyödykkeitä tai rakennustoiminnassa käytettäviä puolivalmisteita ja jatkojalosteita. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon suorittanut valmistaa puusta huonekaluja ja muita kestokulutushyödykkeitä tai rakennustoiminnassa käytettäviä puolivalmisteita ja jatkojalosteita. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Leipomoalan osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta, ylioppilaspohjaisten noin 2 vuotta.   Tutkinnon rakenne Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp   Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat sisältävät pakollisia osaamistavoitteita 19 osp ja valinnaisia 10 osp, yhteensä 35 osp. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp   Työssäoppiminen, näytöt ja opinnäyte Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti ja valvotusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osaamispistettä. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollisimman paljon aitoja työelämän tehtäviä. Opintojen lopussa tehdään laajempi opinnäyte. Perustaitojen lisäksi ammatillista osaamista syvennetään ja laajennetaan opiskelijan kiinnostuksen ja ammatillisen suuntautumisen pohjalta. Opinnoissa painotetaan käsillä tekemistä. Alan opiskelijalta vaaditaan huolellisuutta, hyviä käden ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Leipomoalan osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta, ylioppilaspohjaisten noin 2 vuotta.   Tutkinnon rakenne Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp   Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat sisältävät pakollisia osaamistavoitteita 19 osp ja valinnaisia 10 osp, yhteensä 35 osp. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp   Työssäoppiminen, näytöt ja opinnäyte Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti ja valvotusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osaamispistettä. Opiskeluun sisältyy työssäoppimista leipomo- ja konditoria-alan yrityksissä. Ylioppilaspohjaisissa opinnoissa painotetaan kansainvälisyyttä. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollisimman paljon aitoja työelämän tehtäviä. Näytöt suoritetaan pääosin työssäoppimispaikoilla. Opintojen lopussa tehdään laajempi opinnäyte. Alan opiskelijalta vaaditaan huolellisuutta, h ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Biotekniikan osaamisala

  Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Prosessinhoitajia tarvitaan mm. juoma- ja jätevedenpuhdistuksessa, energian tuotannossa, lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa, kemian tehtaissa sekä elintarvike- ja lääketehtaissa. Biotekniikan osaamisalan suorittaneella prosessinhoitajalla on valmiudet toimia biotekniikkaa hyödyntävän teollisuuden tuotannossa, kuten diagnostiikkatuotteita, panimotuotteita, entsyymejä, perus- ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita, biomateriaaleja ja biolääkkeitä valmistavassa teollisuudessa. Hän osaa käyttää kasvi- ja eläinsoluja, mikrobeja sekä geenimuokattuja organismeja asianmukaisesti työssään ja työskennellä puhdastilaluokitusten asettamien vaatimusten mukaisesti.   Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta.  Tutkinnon rakenne Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp   Biotekniikan osaamisala: Ammatilliset opinnot (135 osp)  käynnissäpito (30 osp) tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus (45 osp) bioteknisten prosessien hallinta (30 osp) valinnaiset tutkinnon osat  (30 osp) Yhteiset tutkinnon osat  (35 osp) Yhteiset tutkinnon osat sisältävät pakollisia osaamistavoitteita 19 osp ja valinnaisia 16 osp, yhteensä 35 osp Viestintä- ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Kullervonkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kemiantekniikan osaamisala

  Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Prosessinhoitajia tarvitaan mm. juoma- ja jätevedenpuhdistuksessa, energian tuotannossa, lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa, kemian tehtaissa sekä elintarvike- ja lääketehtaissa. Kemiantekniikan osaamisalan suorittaneella prosessinhoitajalla on valmiudet toimia tuotantolaitoksissa, jotka valmistavat esimerkiksi peruskemikaaleja, öljynjalostuksen tai petrokemian tuotteita, biopolttoaineita, lääkkeitä, kosmetiikkaa, maaleja, pesu- ja puhdistusaineita tai hygieniatuotteita. Koulutusohjelman suorittanut voi työskennellä myös räjähdys-, liima-, hartsi-, painoväri-, elintarvike- tai metallurgisen teollisuuden tuotantoprosesseissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa. Prosessinhoitaja työskentelee turvallisuusohjeiden mukaisesti ja tiedostaa työhönsä liittyvät ympäristöriskit, huomioi työhyvinvoinnin kannalta terveys- tapaturmavaarat sekä ylläpitää työkykyään. Työssä vaaditaan yhteistyötaitoja ja oma-aloitteellisuutta.   Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta Tutkinnon rakenne Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp   Kemiantekniikan osaamisala: Ammatilliset opinnot (135 osp) käynnissäpito (30 osp) tuotantoprosessit ja ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Kullervonkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Biotekniikan osaamisala

  Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittanut tekee erilaisten tuotteiden valmistusprosessissa tavanomaisia, päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä, valvoo laitteistojen kuntoa, tekee tarvittavia prosessien säätötoimia ja käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Prosessiteollisuudessa valmistetaan mm. lääkkeitä, panimotuotteita, polttoaineita, pesuaineita, kosmetiikkaa, maaleja, paperia ja pakkauksia, vaneri- ja lastulevyä. Prosessiteollisuuden perustutkinnossa voi erikoistua biotekniikan, paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden sekä saha- ja levyteollisuuden erilaisiin tehtäviin. ...

  Provider NameAmmatti-instituutti Iisakki, Hämeenkyrö, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Biotekniikan osaamisala

  Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittanut tekee erilaisten tuotteiden valmistusprosessissa tavanomaisia, päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä, valvoo laitteistojen kuntoa, tekee tarvittavia prosessien säätötoimia ja käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Prosessiteollisuudessa valmistetaan mm. lääkkeitä, panimotuotteita, polttoaineita, pesuaineita, kosmetiikkaa, maaleja, paperia ja pakkauksia, vaneri- ja lastulevyä. Prosessiteollisuuden perustutkinnossa voi erikoistua biotekniikan, paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden sekä saha- ja levyteollisuuden erilaisiin tehtäviin. ...

  Provider NameAmmatti-instituutti Iisakki, Hämeenkyrö, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Paperiteollisuuden osaamisala

  Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittanut tekee erilaisten tuotteiden valmistusprosessissa tavanomaisia, päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä, valvoo laitteistojen kuntoa, tekee tarvittavia prosessien säätötoimia ja käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Prosessiteollisuudessa valmistetaan mm. lääkkeitä, panimotuotteita, polttoaineita, pesuaineita, kosmetiikkaa, maaleja, paperia ja pakkauksia, vaneri- ja lastulevyä. Prosessiteollisuuden perustutkinnossa voi erikoistua biotekniikan, paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden sekä saha- ja levyteollisuuden erilaisiin tehtäviin. ...

  Provider NameAmmatti-instituutti Iisakki, Hämeenkyrö, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages