• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus

  Opiskelet monipuolisesti biotalouden ydintoimintoja kuten kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta.  Opit miten uusiutuvista luonnonvaroista saadaan tuotettua ruokaa, energiaa, tuotteita ja palveluja tehokkaasti, kannattavasti ja ekologisesti kestävästi. Perehdyt biotalousalan perusteisiin ja kehittämiseen tähdäten joko maatilayrittäjyyteen, energiayrittäjyyteen tai biotalouden uusiin tuotteisiin ja palveluihin pohjautuvaan yrittäjyyteen. Lisäksi perehdyt biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yrityksen johtamiseen. Hankit lisäksi vankat tiedot kansainvälisyydestä, ympäristönhoidosta ja tuotantoteknologiasta. Sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta.  ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Luonnonvara-ala, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: Maataloutta oppimaan Maatilan perusprosesseja 2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa Tuotantoprosessit ja toimintamallit Kansainvälinen toimintaympäristö 3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot Alan kehittämismahdollisuudet Tutkimus yrittäjän tukena 4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi Asiantuntija vaikuttajana Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: • Maataloutta oppimaan • Maatilan perusprosesseja2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa • Tuotantoprosessit ja toimintamallit • Kansainvälinen toimintaympäristö3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot • Alan kehittämismahdollisuudet • Tutkimus yrittäjän tukena4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi • Asiantuntija vaikuttajana • Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  SeAMKin agrologi (AMK) -opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelussa punaisena lankana on ruoka ja sen- tuotanto- taloudellisuus- laatu- ympäristöasiat- lainsäädäntö- energia ja - markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot - kasvi- ja kotieläintuotannosta- teknologiasta- liiketoiminnasta- metsätaloudesta sekä - tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan kahden viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen  ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Monimuoto-opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Pääpaino on etäopiskelulla, jota lähiopiskelu täydentää.  http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi-(AMK)/Agrologi-(AMK),-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  SeAMKin agrologi (AMK) -opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelussa punaisena lankana on ruoka ja sen- tuotanto- taloudellisuus- laatu- ympäristöasiat- lainsäädäntö- energia ja - markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot - kasvi- ja kotieläintuotannosta- teknologiasta- liiketoiminnasta- metsätaloudesta sekä - tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan kahden viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen  ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Monimuoto-opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Pääpaino on etäopiskelulla, jota lähiopiskelu täydentää.  http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi-(AMK)/Agrologi-(AMK),-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Agrologi (AMK), päivätoteutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: - maataloutta oppimaan - maatilan perusprosessit 2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa - tuotantoprosessit ja toimintamallit - kansainvälinen toimintaympäristö 3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot - alan kehittämismahdollisuudet - tutkimus yrittäjän tukena 4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi - asiantuntija vaikuttajana - tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Agrologi (AMK), päivätoteutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: Maataloutta oppimaan Maatilan perusprosesseja 2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa Tuotantoprosessit ja toimintamallit Kansainvälinen toimintaympäristö 3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot Alan kehittämismahdollisuudet Tutkimus yrittäjän tukena 4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi Asiantuntija vaikuttajana Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Agrologi (AMK), päivätoteutus

  SeAMK Elintarvike ja maatalouden opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelun punaisena lankana on ruoka: sen tuotanto, taloudellisuus, laatu, ympäristöasiat, lainsäädäntö, energia ja markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot kasvi- ja kotieläintuotannosta, teknologiasta, liiketoiminnasta, metsätaloudesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. "Pellolta pöytään" ruokaketju tulee tutuksi yhdessä bio- ja elintarviketekniikan ja restonomiopiskelijoiden kanssa tehtävissä projekteissa. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan muutaman viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Erilaisia tutustumiskäyntejä on runsaasti, esimerkiksi noin viikon mittainen Euroopan-matka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden kesällä ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Lue lisää koulutuksesta osoitteesta: www.seamk.fi/agrologi ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.   Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin (AMK) perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muista Lapin AMKin, Lapin korkeakoulukonsernin tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja. Lisäksi kannustamme vaihto-opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

  Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön. Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot antavat valmiuksia löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Syventävät ammattiopinnot pyrkivät parantamaan valmiuksiasi synnyttää biotalousalan liiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan huomioiden niin ekologisen, teknologisen, taloudellisen kuin kulttuurillisen ja sosiaalisen näkökulman. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä tai keskittyä sinulle opinnoissasi tärkeän osaamisen vahvistamiseen. Lue lisää  ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Luonnonvara-ala, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages