• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Opi analysoimaan käytännön haasteita ja rakentamaan informaatioteknologiaan perustuvia ratkaisuja näihin haasteisiin. Opi suunnittelemaan fiksuja digitaalisia palveluja. Opi johtamaan IT-organisaatiota ja kehittämään uutta teknologiaan perustuvaa liiketoimintaa. Hanki valmiuksia toimimiseen esim. IT-konsulttina, palvelujen kehittäjänä, järjestelmäsuunnittelijana, projektipäällikkönä, startup-yrittäjänä ja IT-alan tutkijana. Tietojärjestelmätieteen lähtökohtana on informaatioteknologian hyödyntäminen. IT mahdollistaa uudet toimintatavat ja uudenlaisen liiketoiminnan. Teknologia on mukana ihmisten arjessa, töissä ja vapaa-aikana. Jotta vanhat toimintatavat voidaan haastaa ja tehdä asioita paremmin, tulee informaatioteknologiaa ymmärtää kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien, teknologian käytön vaikutusten ja liiketoiminnan näkökulmista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia, haastaa vanhat tavat toimia ja oppia rakentamaan uutta. Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnot, joissa tietojärjestelmätiede on pääaineena, ovat maassamme ainutlaatuisia. Niihin sisältyy informaatioteknologian aiheiden lisäksi runsaasti taloustieteiden ja viestinnän opintoja sekä yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa erittäin päteviä IT-alan ammattilaisia, joilla on kyky suunnitella ja rakentaa informaatioteknologiaan perustuvia ratkaisuja, kyky tieteelliseen ja loogiseen ajatteluun sekä viestintätaitoja ja sosiaalisia taitoja. Maisteriopinnoissa on lisäksi tavoit ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Pakollisena sivuaineenasi opiskelet opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Sivuaineina voit opiskella esimerkiksi matematiikkaa, tilastotiedettä tai kasvatustieteitä. Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Luonnontieteiden kandidaatiksi tietotekniikasta valmistuva opiskelija hallitsee vahvat perustaidot ohjelmistokehityksessä. Hän tunnistaa alan monipuoliset soveltamismahdollisuudet, ja omaa riittävät tekniset ja matemaattiset taidot alan ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija ymmärtää tietoteknisten järjestelmien teoreettisen rakenteen ja toiminnan. Hän osaa hyödyntää oppimaansa käytännössä ja kykenee työskentelemään monialaisissa työyhteisöissä. Opintojesi aihealueita ovat mm. ohjelmointi, tietoverkot, algoritmillinen ajattelu, perusteet tietoliikenteestä, käyttöjärjestelmät, tietokannat, diskreetit rakenteet jne. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tietotekniikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Tietotekniikan opiskelijana paneudut informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten uudenlaisten sovellusten ja ohjelmistojen suunnitteluun, informaatioturvallisuuteen sekä tietoverkkojen ja tiedonsiirron suunnitteluun ja hallintaan.  Opintojen sisältö ja tutkintotavoitteet vaihtelevat opintosuunnittain. Opintosuunnat 31.7.2017 saakka: Koulutusteknologia (”tietotekniikan aineenopettajankoulutus”) Ohjelmistotekniikka Tietoliikenne Ohjelmointikielten periaatteet Pelit ja pelillisyys Laskennalliset tieteet Sensoriverkot (Kokkolassa) Uudet opintosuunnat tarkentuvat kevään 2017 aikana. Nykyisiin opintosuuntiin voit tutustua täällä https://www.jyu.fi/it/maisterin-tutkinnot. Koulutusteknologian (”tietotekniikan aineenopettajankoulutus”) opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin teknologisiin välineisiin, joilla opetusta voidaan monipuolistaa sekä kehittää, sovelletaan vaihtoehtoisia teknologiaa hyödyntäviä opetuskäytänteitä, sekä tarkastella erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan tuoreimpaan tutkimukseen sekä antaa l ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tietotekniikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Pakollisena sivuaineenasi opiskelet matematiikkaa, tilastotiedettä tai kasvatustieteitä. Vaihtoehtoisesti pakollisena sivuaineenasi voi olla ns. tietoteknikon menetelmäopinnot, jossa opiskelet sekä matematiikkaa että muita pääainettasi tukevia perusopintoja.  Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor and Master of Fine Arts (3,5 + 2 years)

  The goal of the studies leading to a Bachelor of Fine Arts degree (lower university degree) is to encourage the student to find his/her own strengths, means of expression and areas of interest in the field of fine arts. The degree offers the students the abilities for carrying out independent artistic work and understanding their own activities as a part of the context of contemporary art and the society in which the role of an artist can take many forms. The degree provides the students with the qualifications needed in order to participate in the studies leading to higher university degree as well as for continuous learning. The goal of the studies leading to a Master of Fine Arts degree (higher university degree) is to offer the students the abilities for working as independent artists in the field of fine art and to understand their own activities as a part of the contexts of contemporary art and the society in which the role of an artist can take many forms. The degree will provide the qualifications for working in the roles of a professional and developer of fine arts in demanding positions and to participate in international cooperation. ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, Kokkola, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman kolme keskeistä teemaa ovat:   Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Henkilöstöjohtaminen Vastuullinen organisaatio ja hallinto   Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen teema- kokonaisuudessa käsitellään aivan uuden liiketoiminnan tai jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä. Lähtökohtana on tuote- tai palveluinnovaatio. Opintojaksoilla käsitellään muun muassa toimintaympäristön ja oman toiminnan tutkimista (mm. tiedon hankinta ja analysointi), innovatiivisuuden ja innovaatioiden johtamista, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden liiketoiminnallistamisen käynnistämiseen liittyviä juridisia kysymyksiä. Henkilöstöjohtamisen teema-alueella käsitellään henkilöstöstrategiaa kiinteänä osana yritysten liiketoimintastrategiaa ja tarkastelun kohteena ovat muun muassa henkilöstövoimavarojen joustavuuden ja pysyvyyden välisten jännitteiden hallinta, osaamisen uudistamisen ja kehittämisen vaihtoehdot sekä henkilöstöjohtamisen vastuullisuus. Vastuullinen organisaatio ja hallinto teema-alueessa korostetaan hyvän liiketavan sekä oikeudellisten normien noudattamisen merkitystä. Vastuullisen liiketoiminnan tarkoitus on saavuttaa taloudellista menestystä tavoilla, jotka kunnioittavat eettisiä arvoja ja ottavat huomioon ihmiset, yhteisöt sekä luonnon ja ympäristön. Vastuunkantoa säädellään yhä yksityiskohtaisemmin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja yritysten kykyä toimia säädösten puitteissa seurataan viranomaistoiminnan ohella tehokkaasti nykyään myös sosiaalis ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Degree Programme in Finance

  The Master's Degree Programme in Finance focuses on the theory of finance and financial analysis from an international perspective.  The programme provides an overview of corporate finance, investments, and option pricing. Courses consist of lectures, group work, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active fulltime student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Master's Degree Programme in International Business

  MIB focuses on the identification and management of challenges arising from planning, controlling and coordinating business operations on an international scale. Courses focusing on the three key areas of international business consist of a variety of teaching methods ranging from traditional lectures to company projects role plays, group works, individual assignments, computer simulations, and other leading edge tools to advance learning both in and out of the classroom. Guest speakers from business partners will give insights on the studied matters to boost your comprehension of real issues. A customized personal competence development plan is designed to help you focus on developing the kind of relevant skills and attitudes you need after graduation to build a career that best suits your interests and strengths. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester as an active full-time student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/ ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master's Programme in Strategic Business Development

  The Master’s Programme in Strategic Business Development offers research-based education and practical applications in strategic business development. Graduates of the programme will possess the skills required at middle and upper management level in many businesses. Courses consist of lectures, group work, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active fulltime student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages