• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10870 items
 1. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķi: - Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbam vecmātes profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, vecmātes profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām. - Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. - Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību. Studiju programmas uzdevumi: Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi: 1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi; 2. nodrošināt studiju programmas apguvi, atbilstoši vecmātes 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām; 3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sieviešu veselības aprūpē un likumdošanā, pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā; 4. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, lai risinātu ar dzemdniecību un ginekoloģiju saistītu situāciju izraisītās problēmas; 5. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes medicīnisko manipulāciju veikšanā ambulatorās un stacionārās iestādēs; 6. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā un aprūpē, kā arī patoloģiski noritošas grūtniecības izvērtēšanā; 7. dot iespēju apgūt medicīniskās dokument ...

  Provider NameRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Choice of Study

  This website provides information on study and training opportunities in Germany; the portal is published by the 'Bund-Länderkommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung' and the 'Bundesagentur für Arbeit'. ...

  Provider NameDie Länder der Bundesrepublik Deutschland/Bundesagentur für Arbeit

  Category: Learning Opportunities Location: Germany
 3. HRK- Hochschulkompass

  The website provides information on all public and nationally recognized universities in Germany, the basic and further courses of studies offered, graduation possibilities and international cooperations. ...

  Provider NameStiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Nordrhein-Westfalen
 4. International Studies- Justus-Liebig-Universität

  The Justus Liebig Universität offers a broad range of international Bachelor's and Master's programs that include courses held in English. ...

  Provider NameJustus-Liebig-Universität

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Hessen
 5. Jacobs University

  The Jacobs University is a private, independent university, registered as a not-for-profit organization. The primary language of instruction and campus communication is English. It was opened in 2001. The university´s founding was supported by the city-state of Bremen, the University of Bremen, and Rice University in Houston, Texas.  ...

  Provider NameJacobs University

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Bremen
 6. Cologne Business School

  The private institute of higher education offers studies in 'European Management', 'Asian Pacific Management', 'Tourism Event Hospitality Management', Import & Export Management', 'Management Consulting' and 'Media Management'. Besides the study programme in English, there is also a study programme in German. ...

  Provider NameCologne Business School

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Nordrhein-Westfalen
 7. Tourism Event and Hotelmanagement- Angell Academy at Freiburg

  The Angell Akademie Freiburg offers in cooperation with the Dublin Institute of Technology (DIT) Bachelor courses in tourism and event management. Master courses are offered in cooperation with the University of Brighton. New is the Bachelor course "European Academy of Hospitality". This study course is a cooperation of five European institutes of higher education: University of Brighton/UK, ANGELL Akademie Freiburg/Germany, Ecole de Savignac/France, Centro Superior de Hosteleria de Galicia/Spain), Wittenborg University/Netherlands. ...

  Provider NameAngell Akademie Freiburg

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Baden-Württemberg
 8. Northern Academy

  The private university offers binary courses in economics, economic engineering and economic informatics. ...

  Provider NameNordakademie

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Schleswig-Holstein
 9. OnCampus

  The oncampus GmbH offers distance study courses at a variety of public universities of applied science (Fachhochschulen). It is a 100 % affiliate of the Fachhochschule Lübeck and has grown to a European provider in e-learning. ...

  Provider Nameoncampus GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Schleswig-Holstein
 10. Mathematics- List of Universities

  This website provides information on institutes of higher education for mathematics. ...

  Provider NamexStudy SE (Societas Europaea)

  Category: Learning Opportunities Location: Germany

Pages