• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1674 items
 1. International Tourism Management

  Tarptautinio turizmo vadybos magistrantūros programa yra plečiamoji magistrantūros studijų programa. Ji skirta studento kompetencijai išplėsti kita (palyginti su pagrindinėmis studijomis) studijų kryptimi tikslingai derinant šias studijas su kompetencija įgytas per pirmos pakopos studijas ir/arba per praktinės veiklos patirtį. Į šią programą priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai bei kiti bakalaurai baigę papildomuosius kursus ir turintys nemažiau kaip 20 kreditų iš VVA krypties pagrindų dalykų. Stojančiųjų anglų kalbos žinios bus vertinamos testų pagalba. Jie taip pat gali pateikti IELTS, TOEFL, ISOL arba First Certificate rezultatus. Studijų programoje yra septyni (28 kr.) gilinamieji dalykai, trys (12 kr.) pasirenkamieji dalykai ir magistro baigiamasis darbas (20 kr.). Ši magistrantūros studijų programa orientuota į dirbančius turizmo verslo sferoje, todėl profesinė praktika nenumatyta. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Psychology

  A person who acquires a master’s degree in psychology should: - be able to apply knowledge and solve problems in a new environment, follow humanistic and professional ethical norms in his/her work, clearly and unambiguously present his/her conclusions and recommendations, and act as an intermediary in conflict resolution; - know cognitive processes and their interaction in the areas of the improvement of learning and mental health, adaptation to new things, and self-cognition and psychological wellbeing; - work reliably, diligently and independently and think scientifically. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Social work

  Future social workers study fundamentals of law, educology, general psychology, social health, social work theory and methods, occupational theories, development of aging society, aging dynamics and dimensions, philosophy of social services, human resources management, marketing, etc. Practical studies are conducted in two stages: cognitive and final practice. The duration of practical studies is 22 weeks. During studies, the skills required to provide social services, implement preventive activities, apply social work methods, etc., are consolidated and improved. The social work study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be social workers. ...

  Provider NameKolping College, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Media Philosophy

  Būsimieji filosofijos magistrai studijuoja audiovizualinio meno estetiką, šiuolaikines medijų teorijas, virtualumą ir tikrovę, kompiuterijos filosofiją, vaizdą ir žodį medijose, medijų kultūrą ir visuomenę, oralumą ir raštą, medijų antropologiją ir archeologiją, techninių sistemų fenomenologiją, hiperteksto mediją ir kt. dalykus. Medijų filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti filosofijos magistrais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Music technologies

  Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai studijuoja muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijų ir sintezės pagrindus, elektros įtaisų veikimo pagrindus, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt. Praktikos metu susipažįstama su techninės ir programinės garso ir vaizdo programine įranga, įrašo atlikimo tvarka, jo paruošimu leidybai, įgyjami praktiniai gebėjimai atlikti muzikos įrašus su įvairia technika. Muzikos technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti audiovizualinio meno bakalaurais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Thermal engineering

  Būsimieji energetikos magistrai studijuoja termodinamiką, termohidromechaninių procesų modeliavimą, termokinetiką, dvifazių srautų termohidromechaniką, personalo valdymą, įmonės finansus ir apskaitą, kaip modeliuoti ir kurti termoinžinerines sistemas, ir kitus dalykus. Termoinžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos ar jai artimos technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti energetikos magistrais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. General practice nursing

  Future general practice nurses study microbiology, hygiene, dietetics, professional ethics, a foreign language, fundamentals of psychology, pedagogical researches, researches of applied nursing, information technologies, etc. Practical studies are conducted in four stages: first training, second training, third training, and final practices. The duration of practical studies is 33 weeks. During these studies, the skills required to nurse patients, prepare them for examinations, perform treatment procedures, work in a team, etc., are consolidated and improved. The general practice nursing study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be general practice nurses. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Ergotherapy

  Future ergotherapists study applied researches, fundamentals of psychology, anatomy, physiology, health education, hygiene, pathology, physical medicine, rehabilitation, social rehabilitation, fine arts therapy, wood and textile jobs, etc. Practical studies are conducted in three stages: orientation, training, and final practice. The duration of practical studies is 21 weeks. During these studies, the skills required to select ergotherapeutic treatment methods, analyze and correct an ergotherapy programme, supervise procedures, etc., are consolidated and improved. The ergotherapy study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be ergotherapists. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Physical therapy

  Future physical therapy specialists study an introduction to philosophy, Lithuanian language, office documentation, Latin, applied researches, information technologies, business economy, management, a foreign language, human safety, fundamentals of law, etc. Practical studies are conducted in three stages: orientation, training, and final practice. The duration of practical studies is 22 weeks. During these studies, the skills required to perform massage and remedial exercises, make a plan for application of physical therapy measures, etc., are consolidated and improved. The physical training study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be physical therapists. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Fashion design

  Future clothing designers study philosophy, ethnic culture, the history of Lithuanian art, the history of art, the history of a costume, work and civil safety, information technologies, a foreign language, law fundamentals, management and business fundamentals, social psychology, etc. Practical studies are conducted in seven stages: cognitive, computer graphics, natural form studies, production, technological, mastery, and final creative practices. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, skills required to draw, design, tailor, and carry out researches of the structure and activities of a company, etc., are consolidated and improved. The clothing design study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be designers. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages