• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Fodterapeut

  Undervisningen er både teoretisk og praktisk. I løbet af uddannelsen bliver du undervist i en række teoretiske fag inden for bl.a. sundhedsvidenskab og fodterapeutiske fag. Samtidig skal du igennem klinikundervisning, hvor du får en oplæring i almen og speciel fodterapi. Som uddannet fodterapeut kan du arbejde på sygehuse og hospitaler, eller du kan blive selvstændig og åbne din egen klinik. ...

  Provider NameFodterapeutskolen (Sk.Fodterapeut.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Misbrugskonsulent

  Undervisningen på DAC-uddannelsen er helhedsorienteret og bygger på en bred vifte af behandlingsformer. En del af uddannelsen består af praktikophold. Med uddannelsen kan du søge job som misbrugskonsulent eller forebyggelsesmedarbejder inden for både private og offentlige institutioner og virksomheder. ...

  Provider NameDAC-uddannelsen ()

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Global sundhed

  Du lærer bl.a. at indsamle og analysere relevante data samt at behandle og evaluere dem ved hjælp af databaser. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i både nationale og internationale institutioner, virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med globale sundhedsproblemer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Ergoterapi

  Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for konkrete praksisfelter på det ergoterapeutiske fagområde. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder, hvor du kan bruge din viden i forbindelse med behandling, rehabilitering og forebyggelse. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Om indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik

  Det gælder børn i alle aldre, unge og ældre og kan være såvel raske som syge mennesker.Ud over den faglige viden kan du lære at tilrettelægge dine egne arbejdsopgaver og at tackle de problemer, der kan opstå, når man beskæftiger sig med børn og unge eller med ældre eller syge mennesker.Når du er færdig med en af de fire uddannelser i indgangen, vil det meste af arbejdet foregå på institutioner, hospitaler og plejehjem. ...

  Provider NameFrederikshavn Handelsskole (Fredriksh.Hsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Farmakonom

  Du lærer om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening og får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag som anatomi, patologi og speciel farmakologi. Undervejs i studiet vil du også lære om kulturelle, sociale og personlige faktorer, der påvirker din kontakt med apotekets kunder. Du får bl.a. undervisning i psykologi, kommunikation og etik.Som farmakonom vil du ofte finde arbejde på et apotek eller et sygehusapotek. Du kan dog også arbejde med bl.a. kvalitetsstyring og kontrol i medicinalindustrien. ...

  Provider NamePharmakon (Pharmakon)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Procesteknolog

  Det første halve år af uddannelsen er fælles for alle uanset studieretning. Her lærer du om samarbejde og kommunikation og får en grundlæggende viden om naturvidenskab.Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af den valgte studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling, både i den offentlige sektor og i private virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Tandklinikassistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen.Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme. Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker. ...

  Provider NameEUC Sjælland, Næstved - Jagtvej (EUC Sj Næstv J)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Klinisk tandtekniker

  Både under uddannelsen og som færdiguddannet arbejder du tæt sammen med tandlægerne. Uddannelsen er sammensat af medicinske og kliniske fag som anatomi, tandmorfologi, bidfunktionslære, oral gerontologi og dianostik. Du lærer desuden om andre faktorer, der kan påvirke et patientforløb, fx adfærd og psykologi. Som færdiguddannet kan du finde arbejde hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Vil du gerne være selvstændig, kan du efter et års arbejde ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation til at blive privatpraktiserende klinisk tandtekniker. ...

  Provider NameSKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (Klinikass.Årh.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Hospitalsteknisk assistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage og tale med patienter om deres problemer. Som hospitalsteknisk assistent lærer du også at skrive dine målinger ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad der skal gøres.Hospitalstekniske assistenter kan arbejde på sygehuse, hospitaler eller på private klinikker. ...

  Provider NameSyddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkebjergvej 130 (SDE Munkebj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages