• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5 items
 1. Toegepaste wiskunde 1 TV

  De cursist brengen op het voor het hoger onderwijs gewenste minimumniveau inzake wiskunde: Rekenkundige bewerkingen — Algebraïsch rekenen — Merkwaardige producten — Omvormen van formules — Machtsverheffing en worteltrekking — Lineaire vergelijkingen — Lineaire ongelijkheden — Kwadratische vergelijkingen — Stelsels lineaire vergelijkingen — Complexe getallen. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Toegepaste wiskunde 2 TV

  De cursist brengen op het voor het hoger onderwijs gewenste minimumniveau inzake wiskunde: Goniometrie — Coördinatenstelsels en –transformaties — Complexe getallen — Reële functies — Logaritmische en exponentiele functies — Afgeleiden en limieten — Integralen ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 3. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic