• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 305 items
 1. Baker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee alansa tuotannon käytännön tehtävät- tuntee kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoiminnan ja tuotannon- osaa suunnitella leipomon toimintaa ja ohjata työntekijöitä- osaa tehdä materiaali ja konehankintoja- tuntee leipomoalan historian ja perinteet ja osaa suunnitella, koota ja valmistaa asiakkaan tarpeisiin tuotekokonaisuuksia- tietää erityisruokavaliot ja tuntee vieraiden kulttuurien tapoja ja ruokaperinnettä ja osaa kehittää ja soveltaa niihin tuotteita.- esimiestyö leipomossa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.- leipomotuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia ja toteuttaa niitä eri tavoilla.- monikulttuurisuus ja kielitaito leipomotyöskentelyn ohjaamisessa -tutkinnonosan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy ohjaamaan, opastamaan ja perehdyttämään työtekijää kotimaisten kielten lisäksi jollakin vieraalla kielellä- tuotekehitys leipomoalalla -osan valinnut osaa suunnitella, koordinoida ja toteuttaa tuotekehitysprojektin ja laatia tuotekehityssuunnitelman. Hän osaa seurata tuotekehitysprojektin toteutumista, toteuttaa tuotteen testauksen ...

  Provider NameJyväskylän aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Baker, FQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee taikinan valmistuksen ja ylöslyönnin valmistusohjelman mukaisesti erilaisia koneita ja laitteita käyttäen- tuntee raaka-aineet ja valmistusmenetelmät sekä on perehtynyt erikoisruokavaliotuotteisiin- osaa tehdä pintakäsittelyn ja lisätä täytteen sekä aikatauluttaa työn vaiheet oikein- hallitsee valmistusohjelman mukaisen kylmä- ja pakastusleivonnan- osaa toimia hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti- ymmärtää omavalvonnan, vastuullisuuden ja kannattavan toiminnan merkityksen- osaa valmistusohjelman mukaisen nostatuksen ja paiston- osaa uppopaistaa- osaa jäähdyttää, viimeistellä ja pakata tuotteet ohjeiden mukaisesti- leipurin taitotyö -osan valinnut suunnittelee, hinnoittelee, valmistaa ja pakkaa oikein asiakkaan toiveiden mukaisia koristeita tai taitotöitä erilaisista taikinoista ja niiden yhdistelmistä.- kielitaito leipurin työssä -osan valinnut hallitsee leipomoalan sanastoa ja osaa kääntää leipomotuotteiden ohjeita. Hän selviää käytännön työtilanteista yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa esitellä työtään ja yritystään vieraalla kielellä.- yritystoiminta-osan valinnut on perehtynyt alansa yritysmahdollisuuksiin. Hän tuntee yrityksen perustamien ja yritystoiminnan keskeiset periaatteet. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä leipureina erikokoisissa leipomoissa, kahviloissa, suurkeittiöissä tai ravintoloissa. Hän voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. ...

  Provider NameJyväskylän aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon suorittanut valmistaa puusta huonekaluja ja muita kestokulutushyödykkeitä tai rakennustoiminnassa käytettäviä puolivalmisteita ja jatkojalosteita. ...

  Provider NameSaimaan ammattiopisto Sampo, Tekniikan ala, Imatra

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Paperiteollisuuden osaamisala

  Pakolliset tutkinnon osat: - Käynnissäpito - Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus Osaamisalan pakolliset tutkinnonosat: - Paperiteollisuuden prosessien hallinta ja käynnissäpito Valinnaiset tutkinnon osat: - Paperi ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta Selluteollisuuden prosessien hallinta    Tutkinto sisältää lisäksi yhteisiä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. ...

  Provider NameSaimaan ammattiopisto Sampo, Tekniikan ala, Imatra

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  - Opinnot sisältävät mm. - jauhemaalausta - ruiskumaalausta - tasoitetöitä - tapetointia - julkisivun käsittelyitä - huonekalujen pintakäsittelyä - koristemaalausta, puun- ja kivenmukailua - yrittäjyyttä - ammattitaitoa täydentäviä opintoja, kuten äidinkieltä, matematiikkaa, kieliä, liikuntaa jne. - työssäoppimista alan työpaikoilla ...

  Provider NameValkeakoski Vocational College

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Paperiteollisuuden osaamisala

  - Opintoihin kuuluu mm. - prosessitekniikkaa - paperi- ja paperinjalostustekniikkaa - tietotekniikkaa - sähkö- ja automaatiotekniikkaa - kunnossa- ja käynnissäpitoa - käytännön fysiikkaa ja kemiaa - yhteisiä tutkinnon osia, kuten äidinkieltä, matematiikkaa, kieliä, liikuntaa jne. - työssäoppimista alan työpaikoilla ...

  Provider NameValkeakoski Vocational College

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Food Processing, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa valvoa valmistamiensa tuotteiden turvallisuutta- osaa tehdä mittauksia ja ottaa näytteitä - hallitsee hygieeniset työskentelytavat- osaa käsitellä oikein elintarvikkeita - osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita, valita raaka-aineet ja hoitaa varastoinnin oikein - yritystoiminnan suunnittelu - tutkinnon osan valinnut tuntee omat yrittäjävalmiutensa, tietää yrittäjyyden riskit ja mahdollisuudet sekä osaa suunnitella ja esittää oman liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmat- yritystoiminnan kehittäminen -tutkinnon osan valinnut osaa arvioida oimia kehitystarpeitaan yrittäjänä ja kehittää liikeideaansa sekä arvioida ja kehittää keskeisiä toimintasuunnitelmia- elintarviketuotanto -tutkinnon osan valinnut osaa työskennellä elintarvikkeiden valmistusympäristössä- rehutuotanto-tutkinnon osan valinnut osaa työskennellä rehujen tai lemmikkieläinruokien valmistusympäristössä- pakkaamotoiminnat-tutkinnon osan valinnut osaa työskennellä pakkaamoympäristössä- myllytuotanto-tutkinnon osan valinnut osaa työskennellä myllytuotteiden valmistusympäristössä- juomatuotanto-tutkinnon osan valinnut osaa työskennellä juomien ja alkoholijuomien valmistusympäristössä- tuotekehityskoeajot-tutkinnon osan valinnut osaa työskennellä elintarvikkeiden, rehujen tai lemmikkieläinruokien valmistusympäristössä tuotekehityksen koe-erien valmistuksessa- elintarvikkeiden lähettämötoiminnot -tutkinnon osan valinnut osaa työskennellä elintarvikkeiden, rehujen tai lemmikkieläinruokien lähettämöissä Tutkinnon su ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Baker, FQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee taikinan valmistuksen ja ylöslyönnin valmistusohjelman mukaisesti erilaisia koneita ja laitteita käyttäen- tuntee raaka-aineet ja valmistusmenetelmät sekä on perehtynyt erikoisruokavaliotuotteisiin- osaa tehdä pintakäsittelyn ja lisätä täytteen sekä aikatauluttaa työn vaiheet oikein- hallitsee valmistusohjelman mukaisen kylmä- ja pakastusleivonnan- osaa toimia hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti- ymmärtää omavalvonnan, vastuullisuuden ja kannattavan toiminnan merkityksen- osaa valmistusohjelman mukaisen nostatuksen ja paiston- osaa uppopaistaa- osaa jäähdyttää, viimeistellä ja pakata tuotteet ohjeiden mukaisesti- leipurin taitotyö -osan valinnut suunnittelee, hinnoittelee, valmistaa ja pakkaa oikein asiakkaan toiveiden mukaisia koristeita tai taitotöitä erilaisista taikinoista ja niiden yhdistelmistä.- kielitaito leipurin työssä -osan valinnut hallitsee leipomoalan sanastoa ja osaa kääntää leipomotuotteiden ohjeita. Hän selviää käytännön työtilanteista yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa esitellä työtään ja yritystään vieraalla kielellä.- yritystoiminta-osan valinnut on perehtynyt alansa yritysmahdollisuuksiin. Hän tuntee yrityksen perustamien ja yritystoiminnan keskeiset periaatteet. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä leipureina erikokoisissa leipomoissa, kahviloissa, suurkeittiöissä tai ravintoloissa. Hän voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Elintarviketeknologian osaamisala

  Qualification-holders may work in wholesale or retail, restaurant and catering services or in the food industry, as well as for enterprises, public administration or organisations involved in food research or product development. The food industry produces foodstuffs for people and animals. The raw materials are also used to manufacture so-called non-food products for the paper, chemical and medical industries. Those who have completed the Vocational Qualification in Food Production are able to work in compliance with the quality and hygiene requirements governing the food industry. They are able to act reliably, responsibly and proactively. They are able to function in a working community in a co-operative and service-oriented manner. They know how to plan their own work, interpret instructions and perform calculations relating to raw materials and to their work. They must know how to use machinery and equipment and maintain their tools in working order. Those working in an international environment must possess adequate language skills and an understanding of the relevant culture. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Food Technology are able to work as Foods Makers in food preparation, packing and storage functions in small enterprises or within large-scale industry, such as the food products, vegetable products, sweets and beverages industries. They are able to monitor and adjust the food manufacturing process. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Baking ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Confectioner, FQ

  Tutkinnon suorittanut-tuntee ja osaa valita kakkupohjien, kahvikakkujen, pikkuleipämassojen ja lehtitaikinoiden raaka-aineet-osaa arvioida tilausmäärät ja valmistusainemäärät sekä valmistaa tuotteet tilatun mukaisiksi-hallitsee tuotteiden teon hygieenisesti, laadukkaasti, turvallisesti ja ergonomisesti käsityönä sekä osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita-osaa arvioida omaa työtään ja toimintaansa realistisesti.-osaa valmistaa keitetyt, vaahdotetut ja sekoitetut täytemassat ja kuorrutteet-osaa leikata, kostuttaa ja täyttää täytekakkupohjia sekä täyttää ja koristella pikkuleipiä, voileipäkakkuja ja muita suolaisia tuotteita-tuntee erikoisruokavaliot ja osaa toimia niiden vaatimusten mukaisesti-osaa tuotteiden kuorrutuksen, koristelun ja viimeistelyn-osaa pakata tuotteet-kondiittorin taitotyö -osan valinnut osaa suunnitella, toteuttaa ja hinnoitella myyntikelpoisia koristeita ja taitotöitä erilaisista koristemassoista asiakkaan toiveiden mukaisesti-kielitaito kondiittorin työssä -osan suorittaja hallitsee ammattialan sanaston vieraalla kielellä ja osaa kääntää konditoriatuotteiden ohjeita suomeksi tai suomesta vieraalle kielelle. Hän pystyy toimimaan työssä yhdellä vieraalla kielellä.-yritystoiminta-osan valinnut tuntee alansa yrittäjyyden edellytykset. Hän ymmärtää yrittämisen vaatimukset ja siihen tarvittavat tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä leipomo-konditoriossa tai konditoriatuotteita valmistavan yrityksen palveluksessa. ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages