• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Kolleg für Bautechnik- Revitalisierung und Stadterneuerung

  Zielgruppe: Personen, z. B. AHS-Absolventen und Absolventinnen, die nach der Reifeprüfung die Diplomprüfung der Höheren Lehranstalt für Bautechnik anstreben. Kurzinfo: Kollegs an höheren Lehranstalten für Bautechnik vermitteln in relativ kurzer Zeit (4 Semester) das Wissen der höheren Lehranstalten und ermöglichen damit vor allem AHS-AbsolventInnen den Erwerb bautechnischer und bauwirtschaftlicher Qualifikationen die den unmittelbaren Berufseinstieg in diesem Fachbereich ermöglichen. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehranstalt Krems

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 2. Aufbaulehrgang für Bautechnik- Revitalisierung und Stadterneuerung

  Zielgruppe: AbsolventInnen berufseinschlägiger Fachschule oder vergleichbarer Ausbildungen, die an einer Höheren Lehranstalt die Reife- und Diplomprüfung ablegen wollen. Kurzinfo: Aufbaulehrgänge ermöglichen es Fachschulabsolventen und -absolventinnen in relativ kurzer Zeit die Reife- und Diplomprüfung (Matura) ihres Fachbereichs zu erlangen. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehranstalt Krems

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 3. Maamõõdutehnik

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=134557 ...

  Provider NameKehtna Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Land Surveying, FQ

  Tutkinnon suorittanut- joka on valinnut maanmittausalan työn johtaminen ja ohjaaminen -osan, hallitsee henkilöstöresurssit ja käytännön työkokonaisuuksia. Hän osaa toimia työnjohtotehtävissä ja huolehtia työturvallisuudesta. Hän osaa toimia organisaation tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. - joka on valinnut vaativat mittaustyöt -osan, osaa käyttää uusia työtapoja ja tekniikkaa. Hän osaa hoitaa mittaushankkeita ja niihin liittyvät työprosessit. Hän osaa välittää tietoa ja opastaa muita työntekijöitä. - joka on valinnut paikkatietojen ja tietopalvelujen hallinta -osan, osaa selvittää ja arvioida sopivat tietolähteet ja tiedot. Hän osaa hankkia ja hyödyntää erilaisia tietolähteitä. Hän osaa käsitellä ja tuottaa aineistoja ja dokumentteja. - joka on valinnut suunnitteluprosessin hallinta -osan, tuntee maankäytön suunnitteluprosessin ja siihen liittyvät tahot. Hän osaa tuottaa aineistoa suunnitelmia varten. Hän osaa suunnitella, esittää suunnitelmat, selittää niitä ja siirtää niitä muiden käyttöön.- joka on valinnut kiinteistöasioiden hallinta -osan, tuntee kiinteistöjaotuksen ja -muodostuksen sekä kiinteistöoikeuden ja kirjaamisjärjestelmän perustiedot. Hän osaa toimia kiinteistönmuodostukseen liittyvissä tehtävissä. Hän osaa toimia kiinteistöoikeuksien hallinta- ja kirjaamistehtävissä tai kiinteistö- ja infraomaisuuden hallintaan liittyvissä tehtävissä. - joka on valinnut maanmittausalan asiakaspalvelun hallinta -osan, hallitsee asiakaspalvelun. Hän osaa tunnistaa asiakkaan tarpeet ja selvittää ne l ...

  Provider NameTavastia Vocational College, adult education and training

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Technicien/ne division génie civil

  Le technicien en génie civil, participe à l'élaboration de projets d'architecture et de construction au niveau de la conception, du calcul, du dessin et de la réalisation de dossiers de soumission. Il est responsable de la conduite de chantiers dont il assure la coordination, le contrôle, le métré et le décompte. Outre un enseignement général de qualité, la formation porte sur les domaines suivants : Dessin technique (manuel et DAO) Technologie des matériaux et des constructions Urbanisme Topographie Sécurité et organisation de chantier Eléments d'architecture Eléments de construction ...

  Provider NameLycée Josy Barthel Mamer (LJBM)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 6. Desenho de Arquitectura- Specialised Artistic Education Courses (SAEC)

  The Courses of Specialized Artistic Education are subdivided into three areas: Visual and Audiovisual Arts Dance Music The Specialized Artistic Courses in the fields of Visual Arts and Audiovisuals are educational courses of secondary level, with the duration of three academic years. The syllabus of these courses is structured in three components of training - general, scientific and technical-artistic -, also integrating Training in Work Context (FCT) in the 12th year. The Specialized Artistic Courses in the fields of Dance and Music are educational routes of basic and secondary level and can be frequented in the modality of integrated / articulated or supplementary regime: Integrated Regime (IR) - students attend all components of the curriculum at the same educational establishment; Articulated regime (AR) - the teaching of the disciplines of the component of specialized artistic education is ensured by a specialized art school and the other components by a general education school; Regime supletivo (RS) - students attend the disciplines of the specialized artistic teaching of music in a school of specialized artistic education of music, regardless of the qualifications they have. This learning opportunity corresponds to the qualification of Desenho de Arquitectura (581AE023) Desenho de Arquitectura ...

  Provider NameInstituto das Artes e da Imagem

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal