• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 310 items
 1. Administrative Assistant

  Perform administrative tasks relating to the operation of a company or public service, following established procedures. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Agricultural Machinery Operator

  Drive and operate farm tractors - with and without mounted or towed equipment -, and agricultural machinery, duly complying with safety, hygiene, and health in agricultural work, and environmental protection standards ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Agricultural Operator

  Perform tasks related to the production of agricultural products of plant origin, by applying techniques, methods and production modes compatible with the preservation of resources and environmental protection, taking into account the specific crop requirements, and the soil and climatic conditions, respecting product quality standards, while complying with food safety standards, and safety, hygiene, and health in agricultural work standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Air freight and baggage handler (ramp handler)

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01166) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor kwaliteit (co 01167) - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling - Respecteert etiketten en markeringen ● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 01168) - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe - Werkt ergonomisch - Gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften - Respecteert veiligheids- en milieuvoorschriften * PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ● Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op (co 01169) - Houdt de werkplek schoon - Sorteert afval volgens de richtlijnen ● Gebruikt arbeidsmiddelen (co 01170) - Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik - Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier ● Organiseert de dagelijkse werkzaamheden (co 01171) - Ontvangt en begrijpt de opdracht - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt d ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Allround administrative support

  ● Sorteert en verdeelt binnenkomende interne (elektronische) post volgens de richtlijnen van de organisatie (M160301 Id16576-c/34505-c/5784-c) - Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,... - Stelt de stukken ter beschikking van de afdelingen - Kopieert documenten - Gebruikt kantoorsoftware - Gaat vertrouwelijk om met informatie ● Bereidt uitgaande post voor, sorteert en stuurt uit (co 01188) - Verzamelt en treft de nodige voorbereidingen om de stukken uit te sturen (post, dossiers, pakjes... ) - Legt de stukken klaar voor verzending - Neemt telefonisch contact op met de betrokkenen in functie van de verzending ● Ontvangt te verwerken documenten , controleert en vraagt instructies over de termijn, het aantal ... (M160601 Id17102-c) - Stelt de nodige vragen over de uit te voeren opdracht - Neemt de nodige notities over de opdracht - Legt prioriteiten binnen eigen takenpakket ● Digitaliseert en verwerkt documenten en data (M160601 Id17424-c) - Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) - Scant documenten in - Typt teksten - Typt blind - Voert gegevens in - Neemt een ergonomische houding aan ● Controleert de juistheid van de informatie tijdens de invoer en verbetert fouten (M160601 Id1030) - Leest na en controleert de eigen ingevoerde informatie - Schrijft foutloos in de taal die de organisatie vraagt voor de taken die hij/zij moet uitvoeren ● Indexeert, klasseert en archiveert (elektronische) documenten (M160601 Id24109-c) - Verzamelt, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Apiculture Operator

  Organize and perform tasks related to the production, protection, maintenance, and operation of bee colonies in rural areas, in order to ensure their sustainable management through appropriate techniques and procedures, duly respecting product quality standards, while complying with safety, hygiene, and health in apiculture work standards, and environmental protection standards, as well as the applicable legislation on apiculture. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Aquaculture Operator

  Perform tasks related to the operation and maintenance of aquaculture production units, namely reproduction, breeding, and fattening of fish, crustaceans and molluscs, for commercial or restocking purposes, duly taking into account environmental, safety, hygiene, health at work, and product quality standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Aranykalászos gazda

  A képesítéssel rendelkező képes: Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani Állatot takarmányozni Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni Talaj-előkészítést, vetést végezni A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni Növényápolást végezni Gyümölcs-, szőlőés zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani Állatot szaporítani Környezet-, tűzés munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni Kereskedelmi tevékenységet végezni Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Artesão Canteiro

  Artesão Canteiro ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 10. Artesão de Ferro

  Artesão de Ferro ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal

Pages