• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1182 items
 1. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameTurun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut, Uudenmaantien toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameTurun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut, Uudenmaantien toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Kontinkankaan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Vilppulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Apteekkialan osaamisala

  Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään alan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja tietoperustaa. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta, hyödyntää tietotekniikkaa, alan teknologiaa, viestintävälineitä ja kielitaitoaan. Lääketeknikolla on logistiikan ammatilliset perusvalmiudet ja erityisosaamista yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala-apteekki-työssä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Vilppulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus

  Apuvälineteknikoksi kouluttautuminen kestää 3,5 vuotta. Se on päätoimista päiväopiskelua joka koostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.  Ammattiopinnoissa on yhdistettynä teoreettinen opetus käytännön laboraatioihin. Käytännön harjoitteissa harjaannutetaan  osaamista oppilaitoksen omalla työpajalla. Ammattiopinnoissa osaamista rakennetaan apuvälineiden arviointiin sekä niiden valmistukseen. Näissä opinnoissa on  mukana kokemusasiantuntijoita sekä työelämän apuvälineasiantuntijoita. Ammattiopintojen keskeisenä  tavoitteena on apuvälineiden valmistuksen lisäksi kartuttaa opiskelijan asiakasosaamista ja ymmärrystä asiakkaan arjesta. Keskeisiä ammattiaineita ovat: Yleisimmät alaraaja-amputaatiot ja protetisointi Erityisjalkineet Lyhyet alaraajan ortoosit Yläraajan ja vartalon ortotiikka Jalkaterän ortoosit Jalkaterä-, lonkka-, yläraaja-amputaatiot ja protetisointi Liikkumisen apuvälineet Pitkät alaraajan ortoosit Työelämäharjoittelu 1-4 Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat 1) Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen, 2) Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi, 3) Apuvälinepalveluosaaminen, 4) Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen, 5) Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 6) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Koulutuksessa hyödynnetään CAD-CAM-teknologiaa kuten mm. 3D scannaus, rogottij ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

  Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisohjelmassa opiskelija perehtyy -sosiaali- ja terveysalan sihteerin työhön -vastaanottohoitajan työhön -sekä yrittäjyys- ja palveluosaamiseen.   Osaamisohjelmaan sisältyy työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan sihteerin sekä vastaanottohoitajan työssä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.   Lisätietoja Sataedun sivuilta. ...

  Provider NameSataedu, Kokemäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

  JEDU Facebookissa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OULA Facebookissa Oulaisten ammattiopisto OULA Instassa Oulaisten ammattiopisto ...

  Provider NameOulaisten ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

  Lähihoitaja Terveydenhuollon asiakaspalvelussa ja tietohallinnassa työskentelevän lähihoitajan työhön kuuluu muun muassa asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, tutkimuksissa ja toimenpiteissä avustaminen, potilastietojen kirjaaminen, sanelujen purku ja ajanvarauksista huolehtiminen. Työpaikkoja ovat terveyskeskusten vastaanotot ja osastot, sairaaloiden vuodeosastot ja poliklinikat sekä lääkärikeskukset. Opintoihin sisältyy asiakaspalvelu potilashallinto-ohjelmat ja terveydenhuollon tietoverkot vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages