• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

  En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med arbetsledning inom kyrkogårdsförvaltning. Utbildningen syftar till att ge djupa kunskaper, färdigheter och en gedigen kompetens inom arbetsledning och de områden som är specifika för kyrkogårdens kulturmiljöer och verksamhet.Om utbildningenUtbildningen Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning passar dig som har arbetslivserfarenhet inom den gröna branschen och tycker om att arbeta utomhus, organisera, leda och få dina medarbetare att trivas. Utbildningen ger goda kunskaper i organisation, ledarskap, förvaltning, ekonomi och IT, växtkännedom, marklära, begravningsverksamhet, anläggning, kulturmiljö samt skötsel och underhåll.I utbildningen får du goda kunskaper om vikten av en god psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagar, ekonomiskt uppföljningsarbete, kvalificerad skötsel och anläggning av kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gröna miljöer, ett fördjupat sortiment av växter och deras användning och skötsel.Om skolanHvilan utbildning i Åkarp har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare.Yrken som utbildningen leder till:Arbetsledare kyrkogårdKyrkogårdsmästareKyrkogårdsförvaltareLagbas/lagledare kyrkogårdKyrkogårdsförmanKurser och antal Yh-poäng per kursArbetsledning 50pBegravningsverksamhet 10pEkonomi och ...

  Provider NameHvilan Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Arbetsledare- specialisering trädgård

  Vill du vara med och leda trädgårdsbranschen in i framtiden?Detta är utbildningen för dig som har erfarenhet av och trivs med att arbeta inom trädgårdssektorn och vill få god kompetens att leda personal och verksamheter inom denna framtidsbransch. Den ger dig verktygen för att utvecklas till en god ledare inom trädgårdsbranschen i allmänhet, och inom trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer i synnerhet.Behovet av arbetsledare inom trädgård ökar då det är en växande bransch i snabb utveckling och på grund av stora pensionsavgångar. Det gör att yrkesrollen är mycket eftertraktad! Efter utbildningen kommer du att kunna bidra till ett positivt ledarskap och i att leda och motivera medarbetare i den dagliga verksamheten.Utbildningen är anpassad till branschen och dess villkor. Den är därför utformad som en distansutbildning med 6 fysiska träffar om sammanlagt 120 YH-poäng. Den går på halvfart, vilket gör att den är totalt 48 veckor lång. Den börjar i januari och slutar i mars året därpå. Den har ett långt uppehåll under högsäsongen, så att man ska kunna arbeta samtidigt. Utbildningen är alltså till för dem som redan har erfarenhet av trädgårdsbranschen och som redan kan hantverket.Utbildningen skapar goda möjligheter för både en personlig och en karriärmässig utveckling. Den lägger stor vikt vid ämnet arbetsledning och går igenom juridiken som gäller arbetsledare inom trädgård. Utbildningen ger dig också kompetens för att arbeta kvalitets- och miljöfokuserat för en hållbar utveckling. Den ger även kunskaper och ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Driftledare Lantbruk

  --- När du är Driftledare så skall du ha en fördjupad och specialiserad kunskap inom lantbruk både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning. Dessutom ska Du besitta en bred lantbrukskompetens för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:1.Analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.2.Organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.3.Göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.Som Driftledare kan du arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du kan även vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. --- ...

  Provider NameÖstergötlands läns landsting - Vretagymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Driftledare Lantbruk

  --- När du är Driftledare så skall du ha en fördjupad och specialiserad kunskap inom lantbruk både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning. Dessutom ska Du besitta en bred lantbrukskompetens för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:1.Analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.2.Organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.3.Göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.Som Driftledare kan du arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du kan även vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. --- ...

  Provider NameÖstergötlands läns landsting - Vretagymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Kvalificerad trädgårdsanläggare

  Kvalificerad trädgårdsanläggare ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Kvalificerad trädgårdsanläggare

  Kvalificerad trädgårdsanläggare ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Ridlärare

  Utbildningen till Ridlärare bedrivs på ridanläggningen i Olofström/Blekinge.Svenska Ridsportförbundets yrkesprov SRL 1 erbjuds inom ramen för utbildningen.Under utbildningstiden får du låna för ändamålet välutbildade hästar, men du har också möjlighet att ta med och stalla upp egna hästar. Utbildningens upplägg skapar möjligheter att gå utbildningen samtidigt som du jobbar. ...

  Provider NameOlofströms kommun, Yrkeshögskolan Syd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap

  Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.Utbildningen är förlagd på natursköna Skillebyholm, Järna. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida yrkesroll. På skolans område finns också studentrum som de studerande kan hyra.Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (LIA) då de teoretiska kunskaperna förankras praktiskt i en verklig miljö på framgångsrika trädgårds och växtföretag. LIA kan göras på företag över hela Sverige, även företag utomlands, men företaget och schemat måste godkännas av ansvariga för utbildningen.När du är klar med din utbildning har du bl.a. goda kunskaper i själva hantverket, om växtmaterial (frukt, grönsaker, prydnadsväxter etc.) samt i planering och organisering av trädgårdar och trädgårdsarbete. Du har också goda kunskaper om odling med hög kvalitet och med samtidig omsorg för människa och miljö. Du kommer att få kunskaper om utveckling av ekologiskt hållbara varor och tj ...

  Provider NameSödertälje kommun, Campus Telge

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Trädgårdsmästare- hälsa, kultur och miljö

  Efter examen har du kompetens att arbeta som trädgårdsmästare och har utvecklat en bred kunskap om hållbara gröna miljöer. Under utbildningen utför du arbetsmoment i Gunnebos gröna miljöer. Utöver detta har utbildningen två LIA-perioder då du jobbar i skarpt läge på arbetsplatser som bostadsbolag, kyrkogårdar, visningsträdgårdar, stadsodlingar, stadsparker, plantskolor, rehabträdgårdar, naturreservat eller skötselbolagUtbildningens målEfter examen har du förmågan att hantera de frågeställningar och arbetsuppgifter du möter i rollen som trädgårdsmästare. Du har avancerade kunskaper om arbetsledning, plantering, odling och vår omgivande natur, med särskilt fokus på besöksanpassade gröna miljöer, ekologi och hållbarhet.ArbetsmarknadDet finns två tydliga trender inom trädgårdsbranschen. Dels ett skifte mot upplevelsebaserade och brukaranpassade gröna miljöer, dels en större medvetenhet om behovet av ekologisk hållbarhet. Branschen bygger till stor del på säsongsanställningar, men den konkurrenskraftiga kompetens som du får ger dig goda möjligheter att arbeta även under vinterhalvåret - till exempel som miljövärd, konsult eller innovativ entreprenör.KurserUrban odling, 20 yhp. Examensarbete, 25 yhp.Funktionellt växtmaterial, 20 yhp. Företagande och entreprenöriellt förhållningssätt, 20 yhp.Gestaltning av gröna miljöer, 20 yhp. Hortikultur, parkskötsel och trädgårdskonstens historia, 60 yhp. Ledarskap och organisation, 20 yhp.LIA 1, 30 yhp.LIA 2, 30 yhp. Naturvård, kulturmiljövård och människa, 35 yhp. Träd och trädv ...

  Provider NameFolkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Unghästutbildare Grundutbildning

  Om utbildningen Under utbildningen till unghästutbildare, som är en unik utbildning i Sverige, så möter du hästar i åldern 2,5 – 6 år. Du lär dig att skapa ett tydligt system för unghästutbildning med syfte att ta fram såväl framstående sporthästar som skolhästar av god kvalité. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk hästutbildning men den ger också de teoretiska kunskaper som yrket kräver. I samtliga kurser läggs stor vikt vid kopplingen mellan teori och praktik. Du guidas av våra kunniga lärare och knyter många kontakter inom hästnäringen i såväl Sverige som utomlands.Målet efter avslutad utbildning är att du som studerande ska kunna arbeta som unghästutbildare, som egen företagare eller anställd, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt. Det är en utbildning inom Yrkeshögskolan (220 YH-poäng) och leder till Yrkeshögskoleexamen.Utbildningen till Unghästutbildare har funnits sedan 2006 och sedan dess har alltifrån VM-hästen Cafino till skolhästar och hobbyhästar utbildats på Flyinge.Utbildning av hästar mellan 2,5-6 års ålder.Du lär dig ett tydligt system för unghästutbildning med syfte att ta fram såväl framstående sporthästar som skolhästar av god kvalité.Tyngdpunkten ligger på praktiskt hästutbildning men den ger också den teoretiska kunskap som yrket kräver. Stor koppling mellan teori och praktik.Du rider mellan 2-3 hästar per dag. Det finns möjlighet att ta egen häst även om den har passerat unghäststadiet.Du rider samma häst under minst 7 veckor, för att sedan byta. Vilket gör att du får erfare ...

  Provider NameFlyinge AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages