• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 1 item
  1. ENIC NARIC Romania

    Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), este membru al rețelei NARIC a centrelor de informare privind recunoașterea diplomelor (Comisia Europeană) și funcționează ca direcție în cadrul Ministerului Educației Naționale, având ca principale atribuții:recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate,elaborarea de regulamente şi metodologii privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate,vizarea actelor de studii din învățământul superior în vederea supralegalizării sau aplicării Apostilei de la Haga,reprezentarea României în cadrul instituțiilor UE în domeniul recunoașterii academice și profesionale.  ...

    Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Romania