• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Izglītības vadība- Prof. mag. studijas

  Studiju virzieni: - izglītības iestādes vadība - sporta vadība - skolotāju profesionālās attīstības vadība. Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība mērķis ir padziļināt izpratni un papildināt studentu teorētiskās zināšanas par izglītības vadību, izglītības iestāžu vadītājam, sporta vadītājam un pedagogam–vadītājam nepieciešamajām praktiskā darba prasmēm, pilnveidot praktiskā darba iemaņas un attīstīt izglītības pētniecībai un izvērtēšanai nepieciešamās prasmes. Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība uzdevums ir dot iespēju studentiem: •izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas izglītības paradigmas un izglītības vadības teorijas, attīstot spēju saskatīt, izprast un analizēt likumsakarības izglītībā; •iegūt izglītības vadītāja darbā nepieciešamās profesionālās kompetences atbilstoši izglītības darba vadītāja standarta prasībām, •attīstīt prasmi veikt zinātniskiem principiem atbilstošus pētījumus izglītības un izglītības vadības zinātnēs, •attīstīt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni, pārzināšanu un to ievērošanu praktiskajā darbā un dzīvē. Darba iespējas Studiju programmas absolventi strādā par izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem, metodiķiem, skolotājiem un pasniedzējiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. Brevet de Maîtrise- Instructeur de Natation

  Le brevet de maîtrise est un diplôme qui autorise son détenteur à s'établir dans le secteur de l'artisanat à titre d'indépendant et à former des apprentis. Pour assurer une préparation optimale à l’examen du Brevet de Maîtrise, la Chambre des Métiers offre une formation préparatoire organisée dans les domaines suivants:​ Théorie et pratique professionnelle relative aux différents métiers, cours spécifiques à chaque métier.  Organisation et gestion d’entreprise & Pédagogie appliquée: cours communs à tous les métiers. Ils sont divisés en 5 modules: Module A: Droit (Droit du travail et social; droit de l'entreprise) Module B: Techniques quantitatives de gestion (Mécanismes comptables et analyses financières, Calcul des salaires, Calcul du prix de revient) Module C: Techniques de management (Techniques de communication, Gestion du personnel, Organisation de l’entreprise) Module D: Création d'entreprise Module E: Pédagogie appliquée (Réforme de la formation professionnelle & Pédagogie appliquée) Dans le cadre de cette formation, le candidat doit obligatoirement suivre avec succès certains cours supplémentaires avant l'obtention du diplôme final du Brevet de Maîtrise: BLS-Zertifikat (gemäß den Richtlinien vom ERC), oder Gleichwertigem für Kinder und Erwachsene ...

  Provider NameChambre des Métiers

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages