• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Master's Programme in Food Sciences, Master of Science (Food Sciences), 2 years

  Food Sciences on the Viikki campus is a nationally unique programme that covers the whole food production chain from primary production via food processing to consumers. Food Sciences is an internationally appreciated field of education: food research at the University of Helsinki has been highly ranked. Your masters' studies in food sciences will enable you to make an impact on the the creation of innovative solutions for the whole chain of food production. You will: Study the theory and applications of the broad area of food sciences in lecture courses and in group work  Increase your knowledge of food composition, processing, structure, and legislation Deepen your knowledge of how the reactions of different food components, production processes and packaging affect the structure, sensory quality, healthiness and safety of animal and plant based foods Learn laboratory working skills Acquire employment skills for example by training in the food industry ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Maisterihaku, Kaivos- ja rikastustekniikka, Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelma, Diplomi-insinööri (2 v)

  Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmassa koulutetaan kaivosteollisuuden palvelukseen osaajia, jotka tuntevat turvallisen ja taloudellisen kaivostoiminnan ja rikastamisen periaatteet sekä osaavat suunnitella ja ohjata toimintaa näiden mukaisesti. Kaivannaisalan diplomi-insinöörin tutkinnossa (120 op) opiskelija voi valita seuraavien opintosunniten välillä: kaivostekniikka, rikastustekniikka ja sovellettu geofysiikka. Ohjelman pääsyvaatimuksena on edeltävä Tekniikan kandidaatin tutkinto. Kaksivuotisissa diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opintojen neljäntenä ja viidentenä vuonna opiskelija saa valmiuden alan vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin sekä vahvan perustan tieteellisiin jatko-opintoihin. Diplomi-insinööriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja ohjata kaivoksen toimintaa sen eri elinkaari- ja prosessivaiheissa kestävän kehityksen mukaisesti. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Mining Technology and Mineral Processing, double degree, Master's Programme in Mining Technology and Mineral Processing, Master of Science (Technology) (2y)

  The Double Degree Master's Programme in Geosciences is a degree programme, which is done in a collaboration with Luleå University of Technology, Sweden and Oulu Mining School. The aim of the Mining technology and Mineral processing Double Degree Master´s programme is to serve mining industry by educating professionals who are familiar with the principles of the safe and sustainable mining and mineral processing, and who are able to design and manage the activities accordingly. The lines of specialization in the Mining Technology and Mineral Processing Master´s programme are mining technology, mineral processing and applied geophysics. Advanced level studies in the Mining Technology and Mineral Processing Master´s programme (2 yrs) strengthen and widen the knowledge of the students by giving them more profound understanding of design, research and planning operations in mining and mineral processing. The goal of the Mining Technology line of specialization is to give a student a good basic knowledge of the mine value chain and the phases therein. A graduating student understands economical, regulatory, geological and technical principles related to the sustainable mine value chain. He/she is specialized in the processes of mining engineering and excavation techniques, and recognizes the environmental and social aspects of the mining. The students specializing in Mineral processing master the unit processes used in processing of the minerals and is aware of the geological, technical, economical and legal aspects ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Materials Science and Engineering, Master of Science (Technology)

  TUT offers its students an opportunity for a broad, cross-disciplinary education. Besides conventional lectures, more practical teaching methods are also used, such as exercises, laboratory assignments and web-based methods. The department of Materials Science fosters a problem-based approach to learning. Compulsory common core studies provide an introduction to the field of Materials Engineering and prerequisite knowledge for pursuing professional studies. The module also provides other necessary skills such as basics of Finnish language and guidance to thesis writing. The focus areas available in the programme provide in-depth knowledge of materials science from a variety of different perspectives. The three focus areas, or major subjects, offered in the programme are: Biomaterials Metallic and Ceramic Materials Polymeric Materials The Degree Programme of Materials Science and Engineering also offers a focus area that is studied abroad. Mechanics of Materials can be studied at the Departamento de Ciencia de la Materiales of the Politécnica de Madrid (UPM) in Spain. Students have to apply for admission to the module after being accepted to our master's programme. The focus area is available in the second academic year. Students seeking admission to the module are selected based on their academic performance at TUT, demonstrated level of motivation, and the overall suitability of the proposed studies in their Personal Study Plan. Students complete an advanced (30 credits) or an extended (50-60 credits) major su ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Engineering Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri (2 v)

  TTY tarjoaa opiskelijoilleen laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen. Materiaalitekniikan kulmakivenä ovat laajat tiedot luonnontieteiden perusteista: fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta sekä tekniikan eri osa-alueista. Yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavia matemaattista osaamista sekä kehittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Pääaineen opinnot antavat opiskelijalle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Diplomityö tehdään liittyen pääaineen alaan. DI-tutkinto-ohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta (esim. insinööri AMK) voidaan edellyttää täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija pystyy suorittamaan ne keskimäärin yhden lukuvuoden aikana. Täydentävät opinnot on pääsääntöisesti otettu huomioon soveltuvia pohjatutkintoja määriteltäessä ja niistä päätetään tapauskohtaisesti. Lisätietoa koulutuksesta ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Engineering Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Chemical, Biochemical and Materials Engineering- Sustainable Metals Processing, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The learning outcomes of the master's degree are based on the aims set for education leading to a Master of Science (Technology) as defined in the degree regulations of the School of Chemical Technology. The learning outcomes of the degree are further specified in the major- and course- specific descriptions of learning outcomes. The focus areas of the education are the sustainable use and processing of natural resources and new materials, including their technical applications. In the studies towards the major, students acquire advanced knowledge in a specific area of biotechnology, chemical technology or material science and technology. The education leading to a master’s degree is based on the professional practices of fields requiring expertise in science and technology and on scientific research generating new knowledge. Students may choose their minors or elective study modules so that their degree is a combination of technology, business, and art, typical of Aalto University. Students will adopt a responsible, goal-oriented and systematic way of working, and develop skills to work as experts in their area of specialisation both independently and in cooperation with experts of different fields, also in an international working environment. They will be able to express themselves clearly and unambiguously both orally and in writing and to tailor their communication to the target audience. Graduates of the programme will have achieved the key scientific and professional working methods of their area of spec ...

  Provider NameAalto University, School of Chemical Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Chemical, Biochemical and Materials Engineering- Functional Materials, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The focus areas of the education are the sustainable use and processing of natural resources and new materials, including their technical applications. In the studies towards the major, students acquire advanced knowledge in a specific area of biotechnology, chemical technology or material science and technology. The education leading to a master’s degree is based on the professional practices of fields requiring expertise in science and technology and on scientific research generating new knowledge. Students may choose their minors or elective study modules so that their degree is a combination of technology, business, and art, typical of Aalto University.   Functional materials: Modern materials science – smart materials and devices The Functional Materials major is based on understanding of solid state physical and chemical principles and phenomena. It starts with atomic bonds, and proceeds to nanoscale phenomena and microstructure of matter and ends up in explaining the behavior of macroscopic materials. Based on physics and chemistry, functional materials major deals with real materials, balancing scientific principles with engineering practice and economic realities. ...

  Provider NameAalto University, School of Chemical Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Chemical, Biochemical and Materials Engineering- Fibre and Polymer Engineering, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The learning outcomes of the master's degree are based on the aims set for education leading to a Master of Science (Technology) as defined in the degree regulations of the School of Chemical Technology. The learning outcomes of the degree are further specified in the major- and course- specific descriptions of learning outcomes. The focus areas of the education are the sustainable use and processing of natural resources and new materials, including their technical applications. In the studies towards the major, students acquire advanced knowledge in a specific area of biotechnology, chemical technology or material science and technology. The education leading to a master’s degree is based on the professional practices of fields requiring expertise in science and technology and on scientific research generating new knowledge. Students may choose their minors or elective study modules so that their degree is a combination of technology, business, and art, typical of Aalto University. Students will adopt a responsible, goal-oriented and systematic way of working, and develop skills to work as experts in their area of specialisation both independently and in cooperation with experts of different fields, also in an international working environment. They will be able to express themselves clearly and unambiguously both orally and in writing and to tailor their communication to the target audience. Graduates of the programme will have achieved the key scientific and professional working methods of their area of spec ...

  Provider NameAalto University, School of Chemical Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Chemical, Biochemical and Materials Engineering- Biomass Refining, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The learning outcomes of the master's degree are based on the aims set for education leading to a Master of Science (Technology) as defined in the degree regulations of the School of Chemical Technology. The learning outcomes of the degree are further specified in the major- and course- specific descriptions of learning outcomes. The focus areas of the education are the sustainable use and processing of natural resources and new materials, including their technical applications. In the studies towards the major, students acquire advanced knowledge in a specific area of biotechnology, chemical technology or material science and technology. The education leading to a master’s degree is based on the professional practices of fields requiring expertise in science and technology and on scientific research generating new knowledge. Students may choose their minors or elective study modules so that their degree is a combination of technology, business, and art, typical of Aalto University. Students will adopt a responsible, goal-oriented and systematic way of working, and develop skills to work as experts in their area of specialisation both independently and in cooperation with experts of different fields, also in an international working environment. They will be able to express themselves clearly and unambiguously both orally and in writing and to tailor their communication to the target audience. Graduates of the programme will have achieved the key scientific and professional working methods of their area of spec ...

  Provider NameAalto University, School of Chemical Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. European Mining, Minerals and Environmental Programme (EMMEP), Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The courses in the EMMEP programme are designed in order to give the student a broad education. The programme offers a unique curriculum consisting of courses in mining technology, mineral processing, recycling, business and economics, management, and with legal, health and safety matters. Together with lectures, excursions and visits are arranged in cooperation with industry partners. Assignments and case studies are based on real data and they are completed by team work. ...

  Provider NameAalto University, School of Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland