• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 925 items
 1. Tourism Event and Hotelmanagement- Angell Academy at Freiburg

  The Angell Akademie Freiburg offers in cooperation with the Dublin Institute of Technology (DIT) Bachelor courses in tourism and event management. Master courses are offered in cooperation with the University of Brighton. New is the Bachelor course "European Academy of Hospitality". This study course is a cooperation of five European institutes of higher education: University of Brighton/UK, ANGELL Akademie Freiburg/Germany, Ecole de Savignac/France, Centro Superior de Hosteleria de Galicia/Spain), Wittenborg University/Netherlands. ...

  Provider NameAngell Akademie Freiburg

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Baden-Württemberg
 2. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameGrm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameVišja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Kozmetika

  Temeljni cilji programa so: izobraziti strokovnjake s področja kozmetike z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo na področju kozmetike, ki posega v proizvodnjo, prodajo in svetovanje; oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov; usposobiti jih za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature ter vseživljenjsko učenje; razviti poklicna znanja, spretnosti in profesionalnost; oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost, profesionalnost in etičnost ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameDOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče, Višja strokovna šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Kozmetika

  Temeljni cilji programa so: izobraziti strokovnjake s področja kozmetike z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo na področju kozmetike, ki posega v proizvodnjo, prodajo in svetovanje; oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov; usposobiti jih za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature ter vseživljenjsko učenje; razviti poklicna znanja, spretnosti in profesionalnost; oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost, profesionalnost in etičnost ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameŠolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Velnes

  Temeljni cilji študijskega programa so: izobraziti organizatorje poslovanja v velneški dejavnosti s širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju velneške dejavnosti; pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja velneške dejavnosti s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja s področja storitev telesnega gibanja in rekreacije, s področja storitev zdravega prehranjevanja, s področja storitev duševnih aktivnosti; s področja storitev za sprostitev in s področja storitev za lepotno in telesno nego; pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi; se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju velneške dejavnosti, še posebej v povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu; oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost; razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameB2 d. o. o., Višja strokovna šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Velnes

  Temeljni cilji študijskega programa so: izobraziti organizatorje poslovanja v velneški dejavnosti s širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju velneške dejavnosti; pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja velneške dejavnosti s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja s področja storitev telesnega gibanja in rekreacije, s področja storitev zdravega prehranjevanja, s področja storitev duševnih aktivnosti; s področja storitev za sprostitev in s področja storitev za lepotno in telesno nego; pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi; se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju velneške dejavnosti, še posebej v povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu; oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost; razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameVišja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameGEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages