• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1481 items
 1. Retorik

  Hovedparten af de tekster, du arbejder med i retorik, er argumenterende i deres form. Det vil sige, at de er skrevet for at påvirke eller overbevise modtagerne om et synspunkt, en holdning eller fakta om et bestemt emne.Med bacheloruddannelsen i retorik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil være inden for bl.a. kommunikation og undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Journalistik

  Du får undervisning i det danske sprog og viden om samfundet og det politiske system i Danmark. Det er alt sammen en vigtig del af en journalists arbejde.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websteder på internettet. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Nærorientalsk arkæologi

  Du lærer om de antikke samfund og kulturer ud fra en analyse af de materielle levn, dvs. ting fra tidligere tider. De materielle levn kan være alt fra kunst og bygningsrester til affald.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for kommunikation, kulturformidling og undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Æstetik og kultur

  Du lærer at analysere værker og virkemidler inden for de enkelte kunstarter og kombinationer af disse i fx film, samtidskunst, performance og installation. Den videnskabelige baggrund for dine analyser får du gennem studier af kunstteori, kulturteori og kulturpolitik.Med en uddannelse i æstetik og kultur vil du som færdiguddannet bl.a. kunne arbejde med kulturformidling, kommunikation og undervisning eller inden for museumsverdenen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Informations- og kommunikationsvidenskab

  Du får bl.a. undervisning i kommunikation og interaktion, teknologi og kommunikation, læring og vidensdeling samt teknologi.Uddannelsen giver dig mulighed for at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Der er fremtidige jobmuligheder som fx it-forretningsudvikler, informations- og kommunikationsspecialist eller projektleder inden for fx kommunikationsteknologi og softwareudvikling, . ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Middelalder- og renæssancearkæologi

  Du lærer bl.a. om kirkelige og verdslige bygninger, agersystemer og skibe og om billedverdenen og udtryksformerne i den danske, nordiske og europæiske middelalder og renæssance. Desuden får du kendskab til fagets historie, metode og kildekritik, og du kommer i feltpraktik, hvor du deltager i udgravningsarbejde.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Logopædi

  Uddannelsen indeholder tre hovedområder, der giver indsigt i såvel sprogvidenskab, pædagogik og psykologi som i anatomi, fysiologi og neurologi.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Med uddannelsen som logopæd kan du komme til at arbejde som talepædagog både med børn og voksne i fx tale-høreinstitutter. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Oldtidskundskab

  Først og fremmest drejer det sig om antikke tekster i oversættelse. Du får et kendskab til det antikke græske sprog, der sætter dig i stand til at forholde dig kritisk til oversættelser af græske tekster. I sprogtimerne læser du de antikke forfattere på originalsprog.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have mulighed for at arbejde inden for undervisning, kommunikation og kulturformidling. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Spansk sprog og internationale studier (SIS)

  Du får desuden en grundlæggende viden om spansk og latinamerikansk kultur og historie, lige som du får en teoribaseret indsigt i kulturanalyse, kulturforståelse og globalisering.Med bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for fx formidling og kommunikation i virksomheder, som har samarbejdspartnere i spansktalende lande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Dansk

  I løbet af studietiden arbejder du videnskabeligt med sprogets strukturer og litterære genrer, og du kan specialisere dig inden for flere områder af faget.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for formidling, kommunikation eller undervisning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages