• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. Master’s degree in forestry engineering (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) integrate a variety of fundamental and technical knowledge, chiefly in the natural science, technical and social studies fields, demonstrate comprehensive knowledge of forest ecosystems, work in a group and on projects, demonstrate environmental responsibility and an ethical attitude to nature, communicate with co-workers, owners and the public, pursue self-study and professional development, solve professional developmental problems and master the basics of research work, master modern IT and high-quality written communication, use modern tools and skills, analyse, synthesise and plan, (job-specific competences) comprehensively manage forests in terms of ecological, economic and social aspects, coordinate public and private interests in forest use, understand the dependence between forest growth areas, stands, ecological factors, the social environment and cultivation approaches, show familiarity with the morphological, horological, ecological and physiological characteristics of (forest) plants, the basics of genetics, forest seed production and nursery work, determine the production capacity of forest growth areas and research the structure of forest ecosystems, evaluate forest ecology data, solve forest cultivation problems, formulate forest replacement and rehabilitation plans, independently develop cultivation models, determine the value potential of forests and their exploitation, select and apply methods for analysing the habitat characteristics of wild g ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master of Forest Science (Forest Economics and Policy) (LLU)

  To master the theoretical basis of the Master’s degree study programme; - to master the basis of forest science and material sciences; - to master the special course of forest policy and economics; - complete research practice, according to specialization to elaborate and defend Master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Master of Forest Science (Forest Ecology and Forestry) (LLU)

  Mastering Master of theoretical courses, the theoretical basics of Forest Sciences, Forest Sciences specialized courses, under the direction of the specialization to complete his research practices; - to develop and defend a master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Master of Forest Science (Forestry) (LLU)

  Mastering Master of theoretical courses, the theoretical basics of Forest Sciences, Forest Sciences specialized courses, under the direction of the specialization to complete his research practices; - to develop and defend a master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Master of Engineering in Forest Science (LLU)

  To master the forest policy, forest ecology, forest geography, special course in wood science, value of forest, extended course of research methodology, strategy of the EU forest branch as the general study courses; - to master theory of harvesting processes, the design basis of forest machines, the impact of forest machines on forest ecosystem as the special study courses; - to complete research practical work, to pass the master studies special courses’ exams, to elaborate and defend the Master’s thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Master's Degree in "Management of Water Resources in the Mediterranean". Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  The aim of this MSc (Master's Program) is the management and policies of Water Resources in the Mediterranean under conditions of water scarcity. The main aim of the Master Program is to provide education and knowledge on subjects such as: Conservation of Water Resources, Quality Control of Water, Water Policy and Legislation, Sustainable Power Features of urban and semi-urban areas in conditions of water scarcity, etc. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök    * képes a folyamatos erdőborítás szerinti erdőgazdálkodás irányítására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes az átalakító és szálaló üzemmódú erdőállományok erdőtervezési, erdőművelés és erdőhasználati munkáinak tervezésére és kivitelezésére;   * megismeri az erdőgazdálkodás jogi, munkavédelmi és természetvédelmi kapcsolatait;   * megismeri az erdőállományok új kórokozóit és kártevőit, valamint az ellenük való védekezés lehetőségeit;   * elsajátítja az erdőgazdálkodásban alkalmazott térinformatikai, műszaki ismereteket;   * elsajátítja az ültetvényes faanyagtermesztés mint a megújítható energiaforrások egyik fajtájának korszerű, új ismereteit. Személyes adottságok, készségek:   * felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerezőkészség, rugalmasság;   * kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgató a mester szintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnöki szakképzettség birtokában   * alkalmas az erdőművelés és erdőhasználat ágazati összekapcsolására;   * alkalmas a folyamatos erdőborítás munkálatainak tervezésére, kivitelezésére és ellenőrzésére;   * képes az ültetvényes faanyagtermesztés mint alternatív energiaforrás tervezésére. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakmérnöki szakképzettség birtokában a mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök   - képes önálló, a természetközeli többcélú többtulajdonosú erdőgazdálkodás céljainak megfelelő feltáróhálózat megtervezésére a térinformatika felhasználásával;   - képes az erdészeti út környezet-harmonikus tervezésére az informatika felhasználásával;   - megismeri a környezetkímélő építési technológiákat;   - elsajátítja az állapotértékelésen alapuló útfenntartási rendszeren keresztül a hatékony útfenntartás tervezését. Személyes adottságok és készségek:   - megbízhatóság;   - pontosság;   - önállóság;   - felelősségtudat;   - döntésképesség;   - rugalmasság;   - szervezőkészség;   - rendszerező képesség;   - gyakorlatias feladatértelmezés;   - információgyűjtés;   - logikus gondolkodás;   - kreativitás;   - ötletgazdagság;   - intenzív munkavégzés;   - jó problémamegoldás;   - eredményorientáltság;   - mérnöki etika. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett   - a szakmérnöki szakképzettség birtokában jogosult lesz feltáróhálózatok és erdészeti utak tervezésére;   - alkalmassá válik az informatika felhasználására az erdészeti műszaki tervezések területén;   - megismeri a korszerű geodéziai műszerek használatát;   - képessé válik úthálózatok fenntartási tervének rendszerszemléletű tervezésére;    - alkalmas lesz az erdészeti utak műszaki ellenőrzésére és az építési állapot minősítésére. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szakképzettség birtokában a mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;   * elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;   * megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait. Személyes adottságok és készségek:   * felelősségtudat;   * elhivatottság;   * döntésképesség;   * pontosság;   * önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés;   * szervező- és rendszerező készség;   * rugalmasság;    * kreativitás;   * ötletgazdagság;   * intenzív munkavégzés;   * eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:   * a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;   * a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;   * a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szakképzettség birtokában a mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;   * elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;   * megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait. Személyes adottságok és készségek:   * felelősségtudat;   * elhivatottság;   * döntésképesség;   * pontosság;   * önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés;   * szervező- és rendszerező készség;   * rugalmasság;    * kreativitás;   * ötletgazdagság;   * intenzív munkavégzés;   * eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:   * a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;   * a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;   * a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages