• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 49 items
 1. mozgókép- és médiaismeret-pedagógus

  - A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképkultúra és a médiaismeretek területén elsajátított szakismeretek, médiatechnikai, szakmódszertani eljárások birtokában, a közoktatásban e területen a tanulókat oktatni, nevelni. - Elsajátítják a tömegkommunikáció, a médiumok mibenlétével, működésével, szerkezetével kapcsolatos alapelveket és alapfogalmakat. - Értik és helyesen ítélik meg a társadalmi kommunikáció, ezen belül a médiakommunikáció területeinek problémáit, - Önálló és helytálló véleményformálásra képesek és ezt át tudják adni tanítványaiknak, - Képesek lesznek kialakítani és fejleszteni a kritikai médiatudatosságot, valamint a médiumokban megjelenő nyílt és rejtett üzenetek felismerésének, a helyes értékrend kialakításának, a médiumokban rejlő értékek és veszélyek felismerésének képességét, kialakítani a választás tudományát, a megfelelő médiafogyasztási szokásokat, - A médiatartalmak kritikus elemzéséhez és feldolgozásához technikák széles körét tudják felhasználni. Rendelkeznek az egyes tevékenységekhez szükséges jártasságokkal és készségekkel. - Ismerik és felelősségteljesen oktatni képesek a média eszközeit, munkáját, használatát. - Médiaszakmai, esztétikai, etikai valamint tömegkommunikációs eszközhasználati ismereteik révén, alkotó módon tudnak kezelni és létrehozni tömegkommunikációs tartalmakat. - A kétéves kurzus elvégzése lehetőséget nyújt szakmai kompetenciák megszerzésére, a NAT által meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítására, kialakítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Graphic Designer

  A képzés célja tervezőgrafikusok képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, illetve technológiai ismereteik, valamint műveltségük birtokában képesek specializált tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére, közvetítésére, sokszorosításra, illetve reprodukcióra (print, multimédia, online felület) alkalmas minőségű produktumok létrehozására. Elsajátítják a tervtől a kész grafikai munkáig a munkafolyamatokat (kép, tipográfia, hang, mozgás), a technikai kivitelezést, az intuíció és a tudatosság ötvözését a tervezésben. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A tervezőgrafikus a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafikához kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a tervezőgrafikához kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik a tervezőgrafikai területen ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Media Designer

  A szak képzési célja kreatív audiovizuális média designer szakemberek képzése a médiakommunikáció, a szórakoztató- és reklámipar, egyéb művelődési és kulturális területek, a hálózati- és interaktív média, az új-média kutatás, a kiállítási- és prezentációs ipar, az adat- vizualizáció és digitális archiválás, a tudományos- és oktatási ismeretterjesztő, vizualizációs ipar számára, akik képesek alkalmazkodni a médiakommunikáció- és technológia változásaihoz a média designeri feladatokban. Interdiszciplináris tudással rendelkeznek, és rugalmasan és változatos módon élnek a folyamatosan megújuló technikai, szoftverhasználati és kreatív lehetőségekkel. Képesek és alkalmasak kreatív teamek tagjaként változatos szerepkörökben dolgozni a médiaipar szegmenseiben. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására A média designer a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média designhoz kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról, prognosztizálható jövőbeli alakulásáról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a média designhoz kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, - e ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Motion Picture Director

  A képzés célja mozgóképes szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképművészet különböző szakterületein szakirányukhoz kapcsolódóan társalkotóként működni, és kezdeményező szerepet betölteni. Ismerik a mozgókép készítés technológiáját, technikáját, és azt képesek önállóan alkalmazni. Szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes mozgófilmes kultúrát. Szakismeretükkel a filmművészet többi ágának is segítségére vannak. A filmművészet esztétikai területén művészettörténeti és mozgóképtörténeti tudásuk alapján biztosan tájékozódnak. A mozgóképalkotás funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában mérvadó véleményt képesek kialakítani. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A mozgóképes szakember a) tudása - Átfogóan ismeri a filmművészet terén való alkotás folyamatának lehetőségeit, a filmalkotások létrehozásához szükséges kreatív és technikai eszköztárat. - Széleskörű ismeretei vannak a filmművészet elméleteiről, esztétikájáról, stíluskorszakairól és irányzatairól, valamint a meghatározó filmművészek fontos alkotásairól. - Alapvető ismeretei vannak a film műfajának részterületeiről, azok egymással való kapcsolatáról, saját szakirányának a többi filmes szakterülethez való viszonyáról, valamint a filmművészet és más művészeti ágak lehetséges kapcsolódási metódusairól, lehetőségeiről, az filmes alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Megfel ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Motion Picture Editor

  A képzés célja mozgóképes szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképművészet különböző szakterületein szakirányukhoz kapcsolódóan társalkotóként működni, és kezdeményező szerepet betölteni. Ismerik a mozgókép készítés technológiáját, technikáját, és azt képesek önállóan alkalmazni. Szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes mozgófilmes kultúrát. Szakismeretükkel a filmművészet többi ágának is segítségére vannak. A filmművészet esztétikai területén művészettörténeti és mozgóképtörténeti tudásuk alapján biztosan tájékozódnak. A mozgóképalkotás funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában mérvadó véleményt képesek kialakítani. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A mozgóképes szakember a) tudása - Átfogóan ismeri a filmművészet terén való alkotás folyamatának lehetőségeit, a filmalkotások létrehozásához szükséges kreatív és technikai eszköztárat. - Széleskörű ismeretei vannak a filmművészet elméleteiről, esztétikájáról, stíluskorszakairól és irányzatairól, valamint a meghatározó filmművészek fontos alkotásairól. - Alapvető ismeretei vannak a film műfajának részterületeiről, azok egymással való kapcsolatáról, saját szakirányának a többi filmes szakterülethez való viszonyáról, valamint a filmművészet és más művészeti ágak lehetséges kapcsolódási metódusairól, lehetőségeiről, az filmes alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Megfel ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Motion Picture Sound Director

  A képzés célja mozgóképes szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképművészet különböző szakterületein szakirányukhoz kapcsolódóan társalkotóként működni, és kezdeményező szerepet betölteni. Ismerik a mozgókép készítés technológiáját, technikáját, és azt képesek önállóan alkalmazni. Szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes mozgófilmes kultúrát. Szakismeretükkel a filmművészet többi ágának is segítségére vannak. A filmművészet esztétikai területén művészettörténeti és mozgóképtörténeti tudásuk alapján biztosan tájékozódnak. A mozgóképalkotás funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában mérvadó véleményt képesek kialakítani. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A mozgóképes szakember a) tudása - Átfogóan ismeri a filmművészet terén való alkotás folyamatának lehetőségeit, a filmalkotások létrehozásához szükséges kreatív és technikai eszköztárat. - Széleskörű ismeretei vannak a filmművészet elméleteiről, esztétikájáról, stíluskorszakairól és irányzatairól, valamint a meghatározó filmművészek fontos alkotásairól. - Alapvető ismeretei vannak a film műfajának részterületeiről, azok egymással való kapcsolatáról, saját szakirányának a többi filmes szakterülethez való viszonyáról, valamint a filmművészet és más művészeti ágak lehetséges kapcsolódási metódusairól, lehetőségeiről, az filmes alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Megfel ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Television Production Expert

  A képzés célja televíziós szakemberek képzése, akik a szerkesztői, műsorvezetői, riporteri, publicisztikai, rendezői, operatőri, vágói, gyártásvezetői ismereteik, széles körű műveltségük, fejlett kommunikációs készségeik alapján, a mozgóképek kifejező eszközeinek birtokában a műsor- és mozgóképkészítés valamennyi területén kompetensek, felkészültek a legkülönbözőbb televíziós műfajokban műsorok önálló készítésére, továbbá hiteles képernyős személyiségekké válhatnak, és eredményesen működhetnek mind a hazai, mind a nemzetközi média területein. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A televíziós műsorkészítő a) tudása - Átfogó ismeretei vannak a televíziózás történetiségéről, kritikai irodalmáról. - Ismeri a művészeti alkotások elemzéséhez szükséges analitikus módszereket, ezek alkalmazását. - Ismeri a televíziózás technikai megvalósításának elvárásait, a műsorok gyártásának előkészítése, lebonyolítása és utómunkája során használt technikai eszközöket. - Széles körű ismeretei vannak a televíziózás jogi hátteréről, a televíziós szakembert munkavégzése közben megillető jogokról, a tevékenysége jogi lehetőségeiről. - Összefüggéseiben ismeri a televíziózáshoz kapcsolódó etikai elvárásrendszert, a munkájához szükséges elengedhetetlen egyéni felelősségvállalás szempontrendszerét. - Ismeri a műsorkészítéshez, riportokhoz szükséges előzetes tényfeltárás, tudásanyag-gyűjtés, kutatás lehetőségeit, technikai módszereit. - Ismeri a televíziós kommunikációhoz, riportkészítéshez, műsorvezetésh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Photographer

  A képzés célja fotográfusok képzése, akik a fotográfia sajátos formanyelvének ismeretében képesek képi üzenetek, narratívák megfogalmazására a fotográfiához kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai és művészeti aspektusainak figyelembevételével. A hallgatók képesek összehangolni a technológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseikkel. A megszerzett interdiszciplináris tudás lehetővé teszi a szakképzettséget szerzettek számára, hogy önállóan vagy más szakterületek képviselőivel csoportokat alkotva hatékony szerepet töltsenek be a vizuális kultúra életében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A fotográfus tervező a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a fotográfia főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az általános művészettörténeti, művelődéstörténeti és a fotográfiához kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a fotográfiával kapcsolatos kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik a fotográfia terüle ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Animator

  A képzési célja animációs tervezők, mozgóképes tervezők és audio-vizuális tartalomfejlesztők képzése, akik a mindenkori animációs technikák ismeretében, azok kifejezési lehetőségeinek felhasználásával képesek tervezői, alkotói feladatok ellátására az animáció hagyományos és új ágazataiban, a médiában, a kultúra, a televíziózás és a filmipar területén, a szórakoztató- és a kreatív iparban, valamint a tudományok vizualizációra támaszkodó területein. Ismerik és értik az animációs alkotásokban, produktumokban megjelenő vizuális és zenei, akusztikai elemeket, az előadóművészet, valamint a tárgy-, díszlet-, látványtervezés különböző módozatait. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az animációs tervező a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészet és technológiák főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Ismeri az animáció sajátos vizuális ábrázolási metódusait, legyenek azok a manuális vagy virtuális, analóg vagy digitális technikai megoldások, és érti az így létrehozott látvány „életre keltésének” technikáit és módszereit. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik az animációt érin ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Animációkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: az animációs stúdiók különféle területein: beállítási-rajz készítő, forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérkészítő és számítógépes munkafolyamatok ellátására az animációs-film készítő TV, film és animációs stúdiókban a kiadott feladatokat a követelmények szerint időre elvégezni önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére Szakmai vizsgáinak befejeztével az animáció rajzoló szakember a rajzfilm területein, folytathatja tanulmányait ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages