• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. Certificate of professional qualification: Florist

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Mācību centrs "Buts"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Certificate of professional qualification: Photographer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Rīgas Stila un modes tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Certificate of professional qualification: Photographer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Birutas Mageles starptautiskā stilistu skola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE (I.E.K.) CERTIFICATE (PISTOPOIITIKO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS EPIPEDOU 1 – I.E.K.)- SPECIALTY: MOSAIC TECHNICIAN

  Knowledge • Analyze information that enable them to understand their work field.• Possess the content, the specific principles and concepts of their specialty. • Understand the required procedures in their field of work and/or study. • Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold the cognitive and practical skills relevant to their specialty. • Apply specialized techniques in their field of expertise. • Solve specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at a specialized level in subjects of their expertise. • Handle adequately the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE (I.E.K.) CERTIFICATE (PISTOPOIITIKO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS EPIPEDOU 1 – I.E.K.)- SPECIALTY: WOOD CARVER

  Knowledge • Analyze information that enable them to understand their work field.• Possess the content, the specific principles and concepts of their specialty. • Understand the required procedures in their field of work and/or study. • Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold the cognitive and practical skills relevant to their specialty. • Apply specialized techniques in their field of expertise. • Solve specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at a specialized level in subjects of their expertise. • Handle adequately the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Puukäsitööline, tase 3

  Puukäsitööline, tase 3 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates. Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puitesemete valmistaja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest. Ta on valmis oma oskuste piires osutama teenuseid allhanke korras jms. Puukäsitööline järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu reegleid. Ta peab tähtsaks käsitöö valdkonna eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi. Seotud kutsed: Puukäsitööline, tase 4 ...

  Awarding bodyEesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. General Learning

  General Learning ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Packaging operator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Voorziet de verpakkingsmachine, -lijn van materiaal of producten en controleert de bevoorrading (H330101 Id21981-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Neemt de planning door - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches - Organiseert de werkplek - Leest de order (op papier of elektronisch) en begrijpt/interpreteert de instructies - Onderscheidt de belangrijkste hulp- en grondstoffen en materialen - Stemt de hoeveelheid materiaal en de producten af op de opdracht - Controleert verpakkingsmaterialen - Controleert de te verpakken producten - Voorkomt stilstand van de productie - Past hef- en tiltechnieken toe - Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen - Gebruikt interne transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is - Volgt informatie van beeldschermen op - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens - Houdt rekening met de (interne) codering ● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de verpakkingsmachine, -lijn (H330101 Id2017-c) - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches (handleidingen, schema’s, ….) - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen - Doet veiligheidscontroles /controlerondes - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op - Draait proef - Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen - Legt de productie stil ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Window and room furnishings operator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (H240201 Id23274-c) - Leest de productieorder en/of technische fiche - Leest codes en symbolen - Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten - Beoordeelt de netheid van de werkpost ● Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (H240201 Id15927-c, H241101 Id17189-c/19695-c) - Zet de machine/apparatuur aan en uit - Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur - Controleert de werking van de machine/apparatuur - Stelt parameters manueel of computergestuurd in ● Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id16526-c) ● Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id23590-c) - Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking - Controleert de eigen bewerkingen ● Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …) (H240201 Id25922-c, H241101 Id25900-c) - Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…) - Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal ● Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (H240201 Id18027-c) - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen - Vervangt onderdelen ● Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co 01675) - Sorteert afval volgens de richtlij ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Production line operator ‘Garments, Ready-To-Wear Clothing and Furniture Upholstery’

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (H240201 Id23274-c) - Leest de productieorder en/of technische fiche - Leest codes en symbolen - Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten - Beoordeelt de netheid van de werkpost ● Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (H240201 Id15927-c) - Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur - Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur - Controleert de werking van de machine/apparatuur - Stelt parameters manueel of computergestuurd in ● Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id16526-c) ● Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id23590-c) - Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking - Controleert de eigen bewerkingen ● Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …) (H240201 Id25922-c) - Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…) - Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal ● Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (H240201 Id18027-c) - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen - Vervangt onderdelen ● Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co 00536) - Sorteert afval volgens de richtlijnen - Houdt de werkplek schoon - B ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages