• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Veterinārmedicīna- Doktora studijas

  Apakšnozares: Morfoloģija, Fizioloģija,; Patoloģija, Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija, Iekšķīgās slimības, Parazitoloģija, Infekcijas slimības un mikrobioloģija, Ķirurģija, Dzemdniecība un ginekoloģija, Pārtikas higiēna. Studiju programmas mērķis: sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanai. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Veterinārmedicīna

  Studiju programmas apraksts: Studiju programma ietver trīs pamatvirzienus: vesela dzīvnieka organisma uzbūve un funkcijas, dzīvnieku higiēna un labturības (anatomija, histoloģija, fizioloģija, bioķīmija, dzīvnieku higiēna u.c.); dzīvnieku slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un kontrole (klīniskā un vizuālā diagnostika, pataloģija, iekšķīgās slimības, ķirurģija, dzemdniecība, infekcijas un invāzijas slimības u.c.; pārtikas un vides higiēna (pārtikas higiēna un inspekcija, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija u.c.). Pabeidzot studiju programmu, absolventam ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā. Karjeras iespējas: Absolvējot fakultāti, darba iespējas ir plašas un daudzveidīgas- veterinārajās klīnikās, Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēs, veterinārajās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās. Veterinārārsta diploms tiek atzīts un nodrošina darba iespējas ikvienā ES valstī. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Pārtikas higiēna, Uzturzinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pārtikas higiēna- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos un kuri spēj veikt uzraudzību un kontroli LR Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Veterinary Medicine- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in veterinary medicine sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of veterinary medicine sciences, problems and theories in the field of veterinary medicine sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Food Hygiene- Professional master studies

  The study programme is aimed to educate highly qualified and creative specialists – Professional Masters with specialization in food hygiene with competence to work in the establishments of food chain as well as in the state services. The Master study programme provides proficiency on safety and harmlessness of food chain, quality criteria of foodstuffs, knowledge on elaboration and maintenance of safety systems of the food establishments, as well as ability for scientific research on food safety. The programme is completed with the elaboration and defense of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of establishments of food chain. Master`s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in the universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Veterinary Medicine

  Veterinary medicine is a scientifically-practical branch, which studies animal diseases, diagnoses them, carries out treatments, prophylaxis and abatement, as well as supervises and controls hygiene of food products in the country and prevents illnesses common for both people and animals. It deals with environment protection form pollution, as well as takes care of ethical, esthetical and economical needs of pet and animal owners. Specialists of the branch solve problems connected with maintenance and provision of animal health, as well as quality and control of food products in the country. A very important field nowadays is food hygiene and specialists within it deal with various technologies of products processing, production and distribution in order to provide the production and use of harmless and healthy products. You will gain knowledge of the structure and function of healthy animals, of their husbandry, reproduction, hygiene and their feeding, knowledge of the behaviour and protection of animals, knowledge of the causes, nature, course, effects, diagnosis and treatment of the animal diseases, including a special knowledge of the diseases which may be transmitted to humans, knowledge of preventive medicine, knowledge of the hygiene and technology involved in the production, manufacture and putting into circulation of animal foodstuffs or foodstuffs of animal origin intended for human consumption. By choosing the study program "Veterinary medicine" you will have the possibilities to study in a modern en ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia