• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 162 items
 1. Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Koulutuksessa perehdyt liiketoimintaprosesseihin sisältyviin kannattavuus- ja kustannustekijöihin sekä hankit valmiuksia tuottaa, kehittää ja hyödyntää yrityksen vaativaa toiminnanohjausinformaatiota teknologiayrityksen johdon tueksi. Koulutus muodostaa sinulle kokonaiskuvan yrityksen palvelujen kehittämisen vaikutuksista tietotekniikkaan ja osaamisresursseihin. Opit tunnistamaan osaamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen projektitoiminnassa ja perehdyt oman alasi huippu- ja tulevaisuuden teknologioihin. Opinnäytetyön / kehittämistehtävän tavoitteet ja sisällöt kytketään kiinteästi omaan työhön ja asiantuntijuudessa kehittymiseen. Se perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Kehittämistehtävän tai soveltavan tutkimuksen avulla kehität yhdessä työyhteisösi kanssa uutta osaamista sekä uusia toimintalinjoja oman ympäristönsä tarpeiden pohjalta. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Siirtohaku: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Koulutuksessa perehdyt liiketoimintaprosesseihin sisältyviin kannattavuus- ja kustannustekijöihin sekä hankit valmiuksia tuottaa, kehittää ja hyödyntää yrityksen vaativaa toiminnanohjausinformaatiota teknologiayrityksen johdon tueksi. Koulutus muodostaa sinulle kokonaiskuvan yrityksen palvelujen kehittämisen vaikutuksista tietotekniikkaan ja osaamisresursseihin. Opit tunnistamaan osaamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen projektitoiminnassa ja perehdyt oman alasi huippu- ja tulevaisuuden teknologioihin. Opinnäytetyön / kehittämistehtävän tavoitteet ja sisällöt kytketään kiinteästi omaan työhön ja asiantuntijuudessa kehittymiseen. Se perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Kehittämistehtävän tai soveltavan tutkimuksen avulla kehität yhdessä työyhteisösi kanssa uutta osaamista sekä uusia toimintalinjoja oman ympäristönsä tarpeiden pohjalta. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (ylempi AMK), Ympäristöteknologia

  Koulutus tähtää laajentamaan LVI-tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja. Koulutuksessa opit ymmärtämään rakennusten energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset sekä erilaisia energian tuotantomuotoja. Koulutuksen jälkeen osaat energiatehokkaan rakentamisen periaatteet ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet rakennuksissa. Koulutuksessa opit tuntemaan pienimuotoisten sähkön ja lämmön tuotantomuotojen yhteensovittamisen periaatteet. Opit huomiomaan kylmälaitosten kylmäaineita ja -prosesseja sekä niiden ympäristövaikutuksia. Koulutuksen jälkeen hallitset rakenteiden lämpö- ja kosteusdynaamisen mallintamisen perusteet. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.   ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööri (ylempi AMK), Teknologialiiketoiminta

  Master - koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Tutkimus- ja kehittämismenetelmätOpiskelija osaa tunnistaa laatujohtamisen merkityksen yrityksen johtamisessa ja osaa analysoida yrityksen laatujärjestelmää. Projektin johtaminenOpiskelija tuntee projektityön periaatteet ja osaa soveltaa projektimenetelmiä ja projektin johtamisen työkaluja tehokkaasti. Strategia ja henkilöstöjohtaminenOpiskelija osaa arvioida strategisen henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation menestyksen kannalta ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden. YrittäjyysOpiskelija osaa yrittäjyysprosessin päävaiheet ja hallitsee yrittäjyyden keskeisimmät käsitteet ja eri muodot. Opiskelija osaa analysoida ja hyödyntää yrittäjyyteen liittyvää yhteiskunnallista tietoa. Myynti- ja asiakasosaamienOpiskelija ymmärtää onnistuneen myyntityön edellytykset ja hallitsee myyntiprosessin vaiheet Hän osaa suunnitella ja kehittää yrityksen tai yhteisön myyntiä. HankintaosaaminenOpiskelija ymmärtää hankintatoiminnan merkityksen ja erilaisten organisaatioiden hankintaprosesseja.Hän ymmärtää hankinnat osana toimitusketjua ja toiminnan kokonaisuutta sekä osaa tehdä hankintoja sekä suunnitella ja kehittää organisaation hankintatoimintaa. PalvelumuotoiluOpiskelija osaa arvioida käyttäjälähtöisen palvelujen kehittämisen merkityksen sekä käyttää palvelumuotoilua palvelujen kehittämisessä eettisesti ja kestävän kehityk ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Energia- ja informaatiotekniikka, diplomi-insinööri (2v)

  Tekniikan koulutuksessamme painottuvat ympäristöystävällinen energiatekniikka, kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, älykkäiden tietojenkäsittelytekniikoiden soveltaminen ja tietokonemallintamiseen liittyvät menetelmät. Sähkötekniikan opinnot kattavat sähkön tuotannon (hajautettu tuotanto ja uusiutuvat energialähteet), älykkäät sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus ja sähköverkkojen tietoliikenne) sekä tehoelektroniikan sovellukset (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet). Energiatekniikka kouluttaa asiantuntijoita varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla. Energiaa on tuotettava ja käytettävä ympäristöhaitat minimoiden. Energiatekniikan syventymiskohteita ovat polttomoottorit ja niihin perustuva energiantuotanto, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet ja energialähteet. Automaatio ja tietotekniikka tuovat energiajärjestelmien laitteisiin ja järjestelmiin älyä, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Tietoliikenteen avulla laitteet kommunikoivat keskenään. Tietoliikenteen avulla mahdollistetaan myös järjestelmien etähallinta. Opintosuunnan teemoja ovat ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, sovelluskohtaiset digitaaliset laskentapiirit, tietokonemallinnus sekä tekoälymenetelmät kuten sumea logiikka ja evoluutiolaskentaan perustuva optimointi Koulutusta tukevat monipuoliset opetusmenetelmät (mm. lähiopetus, yhteinen ongelmien ratkais ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Energia- ja informaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

  Vaasan yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille opetuksen sisällöille. Tekniikan koulutuksessamme painottuvat ympäristöystävällinen energiatekniikka, kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, älykkäiden tietojenkäsittelytekniikoiden soveltaminen ja tietokonemallintamiseen liittyvät menetelmät. Sähkötekniikan opinnot kattavat sähköntuotannon (hajautettu tuotanto ja uusiutuvat energialähteet), älykkäät sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus ja sähköverkkojen tietoliikenne) sekä tehoelektroniikan sovellukset (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet). Energiatekniikka kouluttaa asiantuntijoita varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla. Energiaa on tuotettava ja käytettävä taloudellisesti ympäristöhaitat minimoiden. Energiatekniikan syventymiskohteita ovat kaasu- ja dieselmoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet, uusiutuva energia sekä joustava energiantuotanto. Automaatio ja tietotekniikka tuovat energiajärjestelmien laitteisiin ja järjestelmiin älyä, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Tietoliikenteen avulla laitteet kommunikoivat keskenään mahdollistaen myös järjestelmien etähallinnan. Opintosuunnan teemoja ovat ohjelmisto- ja tietoliike ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master's Programme in Industrial Systems Analytics

  The Master's Programme in Industrial Systems Analytics (ISA) provides content, models and methods to design, develop, implement and operate complex processes and systems in the energy sector organizations. Energy systems are complex systems that require a holistic understanding and thus multiple perspectives of research and education. Energy systems can be seen as socio-technical systems, and the new ISA programme is built from Technology, Organization and People perspectives (TOP). Systems dynamics and systems thinking are the connecting elements necessary for the programme. It is important to understand how the technology and people are organized to achieve the goals. The program prepares the students to develop and manage product and service innovation for industrial energy systems, delivery and use. The courses consist of lectures, team work assignments, projects, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active full time student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Programme in Wireless Industrial Automation

  Wireless communication is the backbone of connecting people as well as machines and devices toward the era of the internet of things (IoT). By 2020, it is expected that about 70% of the total IP traffic will be handled in the last mile (i.e., the end-part of the telecommunication) by wireless networks. Hence, wireless communication becomes essential part of other distributed systems such as smart cities, wireless automation, smart grids, e-health systems, e-government, security, and countless other applications. Therefore, the major mission of our programme is to provide the required scientific and technical information to our students to be able to understand, analyze, and deal with such advanced systems. Energy and sustainable development is the focus technical area at the University of Vaasa. The Master's Programme in Wireless Industrial Automation is an international Master’s programme focusing on wireless communications as a tool for industrial applications. Energy systems have been slowly diverging from their old, conventional centralized and closed structure to a modern, distributed and open structure, also known as a smart grid. Compared to the current power systems, a smart grid is cleaner, smarter, much more efficient and more reliable.  Hence, the WIA programme focuses on the industrial automation from the angle of energy systems. In brief, WIA addresses the areas of telecommunication architecture evolution, digital communication and radio technology, modern wireless networks, systems engineering, em ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Insinööri (ylempi AMK), myyntityön insinööri

  Myyntityön koulutus toteutetaan osana Turun AMK:n yhteistä tekniikan YAMK -koulutusta. Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä myyntityön syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa 2 lähipäivää. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija myös laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen

  Rakentamisen koulutus toteutetaan osana Turun AMK:n yhteistä tekniikan YAMK- koulutusta. Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä rakentamisen syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa 2 lähipäivää. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija myös laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages