• EQF Home Page Icon

Recognition of Diplomas & Qualifications

Recognition of Diplomas & Qualifications

/ploteus/en/file/1png1.png

If you need information on having your qualifications recognised in another EU country, please find national contact points on the website on the Free movement of professionals. They can tell you more about the national rules, and give advice on exercising your rights.

/ploteus/en/file/1png1.png

For all formalities you wish to carry out by electronic means in the host country, you can also consult the single point of contact set up by Directive 2006/123/EC on services in the internal market


Please select a country to see the relevant information

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), este membru al rețelei NARIC a centrelor de informare privind recunoașterea diplomelor (Comisia Europeană) și funcționează ca direcție în cadrul Ministerului Educației Naționale, având ca principale atribuții:

  • recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate,
  • elaborarea de regulamente şi metodologii privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate,
  • vizarea actelor de studii din învățământul superior în vederea supralegalizării sau aplicării Apostilei de la Haga,
  • reprezentarea României în cadrul instituțiilor UE în domeniul recunoașterii academice și profesionale.

 

Category:Recognition of diplomas & qualifications