• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mednarodne in diplomatske študije (International and diplomatic studies)

No translation available for Romanian. Showing the original language.

Mednarodne in diplomatske študije (International and diplomatic studies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Po končanem študiju se lahko zaposlijo na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja mednarodnih odnosov in diplomacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan magistrski študijski program druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski visokošolski strokovni študijski program in podiplomski študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, če kandidat opravi še študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 kreditnih točk po ECTS, ki jih določi Študijska komisija na podlagi vrste študijskega programa dodiplomskega študija in specializacije.
POGOJ ZA VPIS: Končan enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan štiriletni dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja javne uprave, prava ali družbenih ved.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena magistrskega, specialističnega oziroma diplomskega dela - 40%.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na podiplomskem študiju oziroma dodiplomskem študiju - do 50%.
MERILO ZA OMEJITEV: Doseženi drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave...) dp 10%.
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa. O prehodu odloča Senat Fakultete na predlog Študijske komisije. Senat odloči ali se kandidatu priznajo že opravljene obveznosti ali pa mu predpiše morebitne dodatne obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti, sprejetega pred 11. 6. 2004. O prehodu odloča Senat Fakultete na predlog Študijske komisije. Senat odloči ali se kandidatu priznajo že opravljene obveznosti ali pa mu predpiše morebitne dodatne obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant podiplomskega študijskega programa za pridobitev specializacije po končanem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu, sprejetim pred 11. 6. 2004. O prehodu odloča Senat Fakultete na predlog Študijske komisije. Senat odloči ali se kandidatu priznajo že opravljene obveznosti ali pa mu predpiše morebitne dodatne obveznosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of Government and European Studies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fds.nova-uni.si
Spletni naslov: http://www.fds.si
Telefon: (+386) 04 260 18 56

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Črtomirova ulica 011, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Žanova ulica 003, Kranj

Course location information:

Slovenija