• EQF Home Page Icon

Qualification: euromenedzser

No translation available for Romanian. Showing the original language.

euromenedzser

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

Olyan átfogó szakmai alapot és módszertani felkészítést biztosítani, mely a hallgatókat képessé teszi az európai integráció folyamatának és jelen helyzetének megértésére, önálló tanulmányozására, valamint vállalatuk/szervezetük piaci környezetének elemzésére, és az EU-ban megvalósuló kapcsolatok menedzselésére.

Tudáselemek: 

Az európai egységes belső piac, mint a vállalkozások környezetének átfogó bemutatása, működésének elemzése.

Megszerezhető ismeretek:

– Európai integráció fejlődése;

– az EU működése;

– az EU szakpolitikái;

– az EU egységes belső piaca;

– vállalkozások az EU piacán;

– pályázatok és tenderek;

– marketing;

– menedzsment.

  Személyes adottságok: 

– önállóság; 

– határozottság;

– irányítási és döntési felelősségvállalás.

Készségek: 

– elemző készség;

– kommunikációs készség;

– prezentációs készség fejlesztése tréningekkel.

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

– nemzetközi vállalatok, KKV, melynek külső piaci tevékenysége az EU-ban bonyolódik, és/vagy beszállítói tevékenységet végez;

– intézmények, szervezetek, melyek funkciói, feladatai kapcsolatosak az EU valamilyen szakpolitikájával;

– önálló gazdasági, kulturális vállalkozás, mely az EU piacán szeretné tevékenységét fejleszteni.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Edutus Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Edutus Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education