• EQF Home Page Icon

Qualification: senior humánerőforrás tanácsadó

No translation available for Romanian. Showing the original language.

senior humánerőforrás tanácsadó

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők
   - képet kapnak az időskor általános jellemzőiről, annak szociológiai, szociográfiai, pszichológiai, egészségügyi vetületeiről, valamint az élethosszig tartó tanulás korosztályt érintő hazai és nemzetközi sajátosságairól;
   - átfogó ismereteket szereznek minden olyan kérdést illetően, mely az időskorhoz köthető történések (munkában tartás, nyugdíjazás, újra munkába állás, betegellátás, társadalombiztosítás, stb.) a munkajog, a szociális- és egészségügyi jog, a gazdasági jog területén azok jogszabályi hátterét adja, kihangsúlyozva mindazokat az előnyöket, melyek a munkavállaláshoz kapcsolódnak;
   - betekintést nyernek az egészséges életmód szemlélet és gyakorlat időskori kialakításának, az időskorúak életminőségének, a társadalmi, kulturális életben való aktivitásuk javításának technikáiba;
   - részletesen megismerik a hazai és nemzetközi emberi erőforrások piacának működését, szabályait és összefüggéseit;
   - megismerik és elsajátítják a hatékony álláskeresés (pl.: állásinterjú) módszereit és technikáit, az önéletrajz, a bemutatkozó kártya, a motivációs levél összeállításának főbb kritériumait;
   - képességet szereznek a tanácsadói munka során felmerülő problémák felismerésére és kezelésére;
   - karrier- és ösztönzés-menedzsment, valamint projektmenedzsment-technikai ismereteket szereznek;
   - elsajátítják a protokoll és viselkedéskultúra alapszabályait;
   - az elmélet mellett gyakorlati tudásra is szert tesznek az iratszerkesztés és a pályázatírás terén;
   - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket szereznek;
   - erősítik empatikus és kapcsolatteremtő képességeiket.

Személyes adottságok, készségek:
   - az adott alapképzésben szerzett, saját szakterületéhez kötődő alapismeretek gyakorlati alkalmazása,
   - szociális érzékenység, segítőkészség,
   - nyitottság a társadalmi problémák, ellentmondások felismerésére,
   - a problémák megoldása iránti elkötelezettség és a konfliktusok kezelésének képessége,
   - pozitív hozzáállás és nyitottság az új munkaerő-piaci stratégiák, technikák és módszerek iránt,
   - az új kommunikációs és konfliktuskezelési technikák alkalmazása iránti elkötelezettség,
   - kapcsolatteremtő képesség.
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a képzést elvégzők képesek lesznek
   - felkészíteni az időskorúakat az élethosszig tartó tanulásban való részvétel lehetőségeire, feltételeire,
   - elősegíteni az időskorúakat ahhoz, hogy hozzájussanak az aktív életkor meghosszabbítását biztosító rekreációs módszerekhez, eszközökhöz;
   - továbbfejleszteni a jelenkor szociális és egészségügyi ellátás sokszínűségét;
   - segítséget nyújtani az időskorúaknak az egészséges életmód-szemlélet és gyakorlat kialakításában;
   - felkészíteni az időskorúakat a társadalmi, gazdasági, kulturális életben való aktív részvételre;
   - áttekinteni a munkaerőpiacon és a humánerőforrás menedzsmentben érintett hatóságok és intézmények feladatkörét, elősegíteni a közöttük lévő együttműködést;
   - hatékonyabbá tenni az időskorúak munkavállalása szempontjából kiemelt területek működését;
   - új, átfogó senior humánerőforrás-stratégiák kidolgozására;
   - az időskorúak munkaerő-piacról történő kiszorulása elleni küzdelem, az időskorúak munkaerő-piaci reintegrációjának eredményesebbé tétele érdekében a legújabb hazai- és nemzetközi munkaerő-piaci technikák és módszerek alkalmazására;
   - a szükségleteket, erősségeket, a problémahelyzeteket, valamint a veszélyhelyzeteket értékelni és a beavatkozási módszereket meghatározni;
   - a munkától való távolmaradást és a munkaerőpiacról történő kiesést indukáló tényezők hátterében álló folyamatok felismerésére, az okok kezelésére, az érintett személyek számára a megfelelő megoldás, illetve segítség meghatározására;
   - az egyének jogainak és kötelezettségeinek figyelembevételével képesek lesznek diszkriminációmentes és a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás nyújtására;
   - hatékony munkakapcsolatok és együttműködés kialakítására a más intézményeknél dolgozó szakemberekkel;
   - hatékonyabb tárgyalási és kommunikációs technikák alkalmazására;
   - konfliktuskezelésre és -feloldásra;
   - a munkájukkal összefüggő, valamint a munkaerőpiacon érintett intézmények közötti kapcsolat fenntartásához szükséges dokumentációs és iratszerkesztési technikák alkalmazására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Miskolci Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Miskolci Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education