• EQF Home Page Icon

Qualification: tájgondnok szakmérnök

No translation available for Romanian. Showing the original language.

tájgondnok szakmérnök

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A tájgondnok szakmérnök szakirányú továbbképzésben végzettek

képesek stratégiai szintű gondolkodásra,

jó műszaki érzékkel és nagyfokú kreativitással rendelkeznek, továbbá

képesek a tájfejlesztéssel összefüggő tájépítési, tájgondozási, zöldfelületi, termelési, üzemeltetési és fejlesztési ismeretek alkalmazására, illetve

specialisták a fenntarthatóság és élhetőség, a környezetminőség és a települési kultúra, az igényes és értékőrző településkép és táj alakításának, fejlesztésének helyi szintű gyakorlatában;

 képesek a hazai tájak értékőrző fejlesztését – alakítását, fenntartását, védelmét –, valamint az általános eltartóképességet és élhetőséget javító programok kidolgozására és megvalósítására;

szaktudása bekapcsolható a települési és táji környezet méltó alakításába és az ilyen célokat megfogalmazó önkormányzati és/vagy közmunkaprogramba is;

alkalmasak térségi és települési felzárkóztatási programok és stratégiák tájpotenciálra alapozott kidolgozására, tájvédelmi, tájépítési, zöldfelület-gazdálkodási, termesztési, üzemeltetési programok kidolgozására és megvalósítására, szaktanácsadásra, rendezési és fejlesztési tervek követésére és alkalmazására;

képesek a település és/vagy a térség fenntarthatósága, élhetősége, megtartóképessége érdekében szükséges programok közösségi alapú kidolgozására, a programok végrehajtása érdekében a szakmai és civil részvétel, a közösségi programok, közösségi munkák szervezésére.

 

Személyes adottságok, készségek:

A tájgondnok szakmérnök

személyes adottságai és képességei (mint pl. empátia, szociális érzékenység, együttműködő képesség, tolerancia, rugalmasság, önértékelési képesség, sikerorientáltság, a minőség iránti elkötelezettség, képesség önálló munkavégzésre vagy csapatmunkában való részvételre) a közösség, a fenntartható és élhető település és táj érdekében való munkálkodás eredményességét segítik;

fogékonyak a fenntarthatóság eszméjére és a környezetminőségre, környezetkultúrára;

képesek a környezeti problémák holisztikus megközelítésére és megoldására;

a helyi közösségek motiválói, empatikus és etikus viszonyulásuk alapján a közösségek hiteles véleményformálói, közösségszervezői;

a minőségi környezetalakításhoz, az igényes és értékőrző táj- és településkép alakításához, fenntartásához megfelelő ökológiai, esztétikai és műszaki érzékkel, kreativitással és stratégiai szintű gondolkodással rendelkeznek.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A tájgondnok szakmérnökök alkalmasak a kis- és középvárosok és a községek
terület-, táj- és településfejlesztési illetve -rendezési döntéseiből fakadó közfeladatok irányítására, így kiemelt, vezető szerepük lehet a települési és kistérségi fejlesztési társaságoknál és az önkormányzatoknál.

A természeti és kulturális örökségben gazdag területek kezelői feladatait ellátó szervezeteknél (világörökség kezelő társaságok, nemzeti parkok, natúrparkok, emlékhelyek, hungaricumok és zöld utak, zöldhálózatok, ökológiai hálózatok kezelői) a védelem és a használatok összehangolását biztosító, továbbá a tájesztétikai szempontokat érvényesítő tájmenedzserek lehetnek.

A társadalmi és gazdasági nehézségekkel küzdő perifériális térségek járási hivatalaiban a helyi értékek megőrzésére és kiaknázására alapuló fejlesztésekkel, valamint a térségek komplex megújulásával foglalkozó térségi koordinátorok lehetnek.

Térségi szemléletükkel, ökológiai tudásukkal, tájgazdálkodási és fejlesztéspolitikai ismereteikkel, valamint a helyi erőforrások felismerésére és mozgósítására való képességükkel hasznos munkatársaivá válhatnak a helyi akciócsoportok és CLLD típusú (vidék)fejlesztési szervezeteknek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education