• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

No translation available for Romanian. Showing the original language.

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Course Information

Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Myös kirjastojen tapahtumatuotantoon opiskelija saa koulutuksessa valmiuksia. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opinnoissa tehdään myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Opintoihin liittyy 30 opintopisteen eli 20 viikon harjoittelu kirjastossa tai tietopalveluyksikössä. Opiskelu on lähiopetusta, mutta opintoihin sisältyy myös verkko-opintojaksoja.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi
Qualification awarded description:

Kirjasto- ja tietopalvelun koulutuksesta valmistunut osaa toimia kirjaston asiakaspalvelussa. Hän tunnistaa ja auttaa asiakkaita heidän tiedontarpeissaan sekä paikantaa tiedonlähteet. Hän osaa myös kuvata, arvioida ja rakentaa kirjaston kokoelmaa ja tuntee alan keskeiset kuvailustandardit. Tutkinnon suorittanut käyttää työssään kirjastoverkkoa ja keskeisiä kansallisia tietojärjestelmiä. Hän tuntee myös kirjastojen historialliset ja kulttuuriset vaiheet sekä tietää niiden yhteiskunnallisen merkityksen. Hän toimii aktiivisesti ja vastuullisesti työyhteisössä sekä tekee yhteistyötä kirjaston sidosryhmien kanssa. Valmistuneella on myös valmiudet ottaa vastaan tradenomin osaamista vaativia muita työtehtäviä eri organisaatioissa.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU