• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Study programme in Logopedics, Bachelor and Master of Arts (3+2 years)

No translation available for Romanian. Showing the original language.

Study programme in Logopedics, Bachelor and Master of Arts (3+2 years)

Course Information

Inom ramen för studierna i logopedi ingår också förutom studier i själva huvudämnet andra ämnen såsom psykologi, språkvetenskap och relevanta medicinska ämnen som till exempel anatomi, barn- och vuxenneurologi, audiologi och foniatri. Studierna varvas kontinuerligt med praktik. Redan under det andra studieåret får du dina första klientkontakter. Klientarbetet ökar årligen och avslutas med en lång praktik.

Examen består av följande delar:

  • Huvudämne
  • Gemensamma studier
  • Språk- och kommunikationsstudier
  • Valbara studier

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3+2 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Åbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology
Provider Contact Info: 

Studentexpeditionen/ Tavastgatan 13, 20500, ÅBO
Åbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology
studinfo@abo.fi
admission@abo.fi
02-215 4169
Studentexpeditionen/ Hämeenkatu 13, 20500, TURKU
Åbo Akademi
Tavastgatan 13
20500 Åbo
+358 2 215 4169

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Vid antagningen till utbildningslinjen för logopedi beviljas du direkt studierätt för avläggande av både kandidat- och magisterexamen med samma huvudämne.

Efter avlagd filosofie magisterexamen med logopedi som huvudämne kan du anhålla om att bli legitimerad talterapeut. Som talterapeut arbetar du med människans kommunikationsförmåga, tal, språk, röst och sväljning. Utbildningen ger dig kompetens att undersöka och bedöma kommunikationsförmågan hos barn, ungdom, vuxna och äldre med olika tal-, språk- och röststörningar samt att behandla dessa.

Utbildningen ger dig en vetenskaplig grund att stå på inför ditt kommande yrke som talterapeut. Du får arbeta med aktuella forskningsfrågor och öva dig på att söka fram, läsa och tillämpa vetenskaplig forskning. Särskilt fokus sätter vi på att du ska kunna använda dig av beteendevetenskapliga metoder, samla in forskningsdata, tolka och analysera resultat ur ett kritiskt perspektiv samt förmedla resultat av logopedisk forskning både muntligt och skriftligt. Du får därtill förbereda dig för yrket som talterapeut genom att öva dig på att tillämpa forskningsmetodologisk kunskap på det kliniska arbetet.

De kliniska kunskaper och färdigheter du behöver för ditt arbete som talterapeut uppövas bl.a. genom praktikperioder som du avlägger kontinuerligt under dina studier. Du lär dig bl.a. identifiera de vanligaste störningarna i tal, språk, röst, kommunikation och sväljning hos både barn och vuxna. I den kliniska träningen ingår även behandling av dessa, inklusive etiska reflektioner, val av behandlingsmetod samt formulering av utlåtanden och skriftliga dokument.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Studentexpeditionen/ Tavastgatan 13, 20500, ÅBO
Studentexpeditionen/ Hämeenkatu 13, 20500, TURKU