• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in Molecular Biology

No translation available for Romanian. Showing the original language.

Master of Science in Molecular Biology

Qualification Information

De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen.
1. Over een brede en diepgaande kennis beschikken van biologische processen op het moleculaire niveau, en van het functioneren van levende organismen.
2. Over een diepgaande kennis beschikken van, en inzicht hebben in de toepasbaarheid van de moleculaire biologie met het oog op het verbeteren van de menselijke gezondheid, de dierlijke productie of de gewasproductie.
3. ICT gebruiken in ‘data mining’, in het verwerken van gegevens, en in wetenschappelijke communicatie.
4. Over de praktische vaardigheden beschikken om onderzoek in de moleculaire biologie te plannen en uit te voeren.
5. Functioneren als lid van een interdisciplinair team.
6. Door onderzoek in de moleculaire biologie een bijdrage kunnen leveren aan problemen in ontwikkelingslanden.
7. Kritisch kunnen reflecteren op gekende en nieuwe theorieën binnen de specialisatie.
8. Wetenschappelijke en sociale aspecten van toegepaste moleculaire biologie kunnen beoordelen.
9. Eigen onderzoek, ideeën en opinies kunnen presenteren en rapporteren, zowel
mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en een breder publiek.
10. Over de nodige kennis beschikken om bij te dragen tot het opzetten van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.
11. De verworven kennis in zijn/haar land en/of streek kunnen verspreiden door onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.
12. Zich bewust zijn van de ethische dimensie in onderzoek en publicatie.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7