• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

Category:Moving to a country

EURES ajută lucrătorii să treacă graniţele

EURES – Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă - este o reţea de cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European. Elveţia participă, de asemenea, la EURES. Partenerii din reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, organizaţii sindicale şi patronale. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană.

Category:Moving to a country

 

Site-ul „Europa ta” a fost creat pentru a vă ajuta să vă desfăşuraţi activităţile în alte ţări europene evitând birocraţia şi eventualele probleme.

Studiaţi, lucraţi, călătoriţi, faceţi cumpărături sau locuiţi în alt stat membru? Desfăşuraţi activităţi comerciale în străinătate? Este bine să vă cunoaşteţi drepturile şi obligaţiile.

Europa ta ” furnizează:

  • informaţii despre drepturile fundamentale pe care vi le garantează legislaţia UE
  • informaţii despre modalităţile de punere în aplicare a drepturilor în fiecare ţară (în măsura în care aceste informaţii ne-au fost furnizate de autorităţile naţionale)
  • date de contact pe care le puteţi utiliza pentru a lua legătura gratuit (prin e-mail sau telefon) cu serviciile de asistenţă ale UE, care vă pot oferi sprijin concret şi personalizat.

Category:Moving to a country

Portalul „Studiază în România!” oferă o bază de date actualizată cu informații de calitate despre ofertele de studiu ale universităților din România, informații despre beneficiile studiului în învățământul superior din România, oferte de burse de studiu, precum și informații utile despre deplasarea și traiul în România. Portalul este dezvoltat și găzduit de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin proiectul "Internaționalizare, echitate și management instituțional pentru un învățământ superior de calitate" (IEMU). 

Category:Moving to a country

Sistemul educațional este gestionat la nivel național de Ministerul Educației Naționale (MEN). În îndeplinirea atribuțiilor sale specifice, Ministerul Educației Naționale cooperează la nivel central cu alte ministere și structuri instituționale subordonate Guvernului. Cadrul juridic general pentru organizarea, administrarea și furnizarea educației în România este stabilit prin Constituție, Legea Educației Naționale și ordonanțe guvernamentale. 

Category:Moving to a country

The portal promotes the Romanian higher education abroad and provides international students with up to date information about university study options in Romania, assist in university application process, on moving for studies in Romania, on arrival and during studies period especially during the first year. 

Category:Moving to a country