• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Centrul Național Euroguidance România vorbește cu profesioniștii din domeniul educației, precum și cu cei responsabili cu învățarea pe tot parcursul vieții, cu politica de ocupare a forței de muncă și de orientare în carieră. Pune la dispoziție informații actualizate privind mobilitatea în educație, formare și pe piața forței de muncă; contribuie la integrarea experienței dobândite de sistemul de orientare în carieră și consiliere prin programe europene specializate.

Category:Contacts

Centrul National Europass:

Dezvolta si implementeaza strategia nationala Europass,

Deruleaza activitati de informare si promovare a documentelor Europass şi Youthpass,

Ofera sprijin in completarea si emiterea documentelor Europass şi Youthpass,

În cazul Documentului de mobilitate Europass, coordoneaza procesul de eliberare a documentelor, impreuna cu institutiile emitente,

Coordoneaza reteaua de promotori Europass care organizeaza si desfasoara activitati de informare / promovare la nivel local.

 

Portofoliul Europass cuprinde cinci documente:

     1. Curriculum Vitae

     2. Pasaportul lingvistic

     3. Suplimentul la certificatul profesional

     4. Suplimentul la diploma de licenta

     5. Documentul de mobilitate

Category:Contacts

Eurodesk răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene, precum și la cele legate de mobilitate. Serviciul de informare Eurodesk facilitează gratuit accesul la informații europene de interes pentru tineri și pentru cei care lucrează cu tinerii în 34 de țări europene.

Category:Contacts