• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 355 items
 1. Guide: experiences, communication, cultural heritage

  Guide: experiences, communication, cultural heritage ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Conservation, Building Crafts

  Conservation, Building Crafts ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Allmän kurs- Individuell takt, motsvarande grundskola/gymnasie

  En kurs för dig som vill öka din kunskap eller läsa in behörighet motsvarande grundskole- och/eller gymnasienivå i din egen takt. Särskilda resurser finns för dig med funktionsnedsättning. ...

  Provider NameValjevikens folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. History, Master's programme

  History, Master's programme ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Archaeology, Master's Programme

  Archaeology, Master's Programme ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. History, Master's programme

  History, Master's programme ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Archaeology, Master's Programme

  Archaeology, Master's Programme ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Allmän kurs gymn- projekttillval

  Samtidigt som du läser allmänna ämnen ägnar du en dag i veckan åt ett ämne eller område du själv valt. Det kan vara ett skolämne eller ett praktiskt inriktat arbete eller någon form av praktik. ...

  Provider NameMellansels folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt pedagoģijas maģistrantūrā; • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vēstures skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst aizvēsturi, seno laiku vēsturi, viduslaiku vēsturi, jauno laiku un jaunāko laiku un mūsdienu vēsturi, kā arī vēstures mācību metodiku, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus vēsturē, vēstures avotu analīzi un vēstures sociālo funkciju. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņotu attīstību virzītas valsts ekonomikas, vides un sociālajā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages