• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 110 items
 1. Meisterarborist, tase 5

  Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5. Meisterarborist, tase 5 on ulatusliku kogemusega puuhoolduse spetsialist, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Ta hindab puittaimede seisukorda ja väärtust ning teeb keerulisemaid puuhooldustöid. Ta juhendab kaastöötajaid, korraldab tööde läbiviimist, annab erialast nõu ning koostab puittaimede kohta eksperthinnanguid. Meisterarboristi kutse sisaldab puittaimede hindaja, tase 5 osakutset. Meisterarborist töötab välitingimustes ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Meisterarborist kujundab sihikindlalt kutseala positiivset mainet: reklaamib; avaldab publikatsioone; osaleb erialaliidu tegevuses, võistlustel (organisaatori, osaleja või kohtunikuna), näitustel, töötubades; organiseerib erialaseid kursusi jms. Meisterarborist on arenemisvõimeline ja kursis rahvusvahelise arboristika arengusuundadega. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Arborist, tase 4

  Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5. Arborist, tase 4 on oskustöötaja, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Arborist töötab välitingimustes ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Arborist, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset: 1) raietööline, tase 2, 2) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4, 3) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4. Töötamisel avalikus ruumis järgib arborist oma tegevuste planeerimisel projekti või tööjuhendit ning arboristi kutse-eetikat (lisa 1). ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Forester

  A person who has acquired this qualification: grows seedlings for reforestation and afforestation, reforests and afforests, develops various tree stands using manual and motorized means, cuts mature stands, transports timber from logging sites, protects forest, accomplishes multipurpose use of forest works, calculates forest products, manages and supervises tractors (up to 60 kW). Optional competences: accomplishes biotech works at hunting areas, grows plantations of energetic and raw timber, prepares timber biofuels, manages self-propelled harvesting machines, manages and monitors (60 kW or of greater power) tractors working in the forest. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Wildlife Management Engineer

  A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos, élelmiszerlánc szemléletük alapján képesek a vadvédelem, a vadgazdálkodás, a természeti erőforrás-kezelés és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint megújítható természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel (erdészeti, mezőgazdasági, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természet- megőrzési elveket és előírásokat, a vadgazdálkodás érdekeit; alkalmasak a vadgazdálkodás speciális feladatainak ellátására, a természet-megőrzési szemléletű nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére. Birtokában vannak a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A vadgazda mérnök a) tudása - Ismeri a vadbiológia és vadgazdálkodás területének főbb alapfogalmait, tényeit, az ágazati jellegzetességeket, összefüggéseket és a szakterület szaknyelvi szókincsét. - Ismeri a vadgazdálkodás és a kapcsolódó agrárszakterületek, kiemelten a növénytermesztés, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és természetvédelem gazdálkodási rendszerét, a kapcsolódó intézményhálózatot, funkciókat és folyamatokat. - Ismeri, ért ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Erdészeti szakmunkás

  A képesítéssel rendelkező képes: Fakitermelési műveleteket elvégezni Erdőművelési feladatokat megoldani Vállalkozást indítani, működtetni Motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni Erő-és munkagépeket kezelni, karbantartani Közelítő-gépeket, rakodógépeket, felkészítő-gépeket kezelni Felismerni a legfontosabb fa-és cserjefajokat Vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Erdésztechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: erdősítést végezni, a munkavédelmi előírásokat betartani, az erdei ökoszisztéma élő tényezőit feltárni, termőhely-feltárást végezni, szaporítóanyagot előállítani, erdőművelési munkákat végezni, erdővédelmi feladatokat ellátni, fakitermelést végezni, irányítani, egyéb erdőhasználati tevékenységet végezni, erdőés fatömegbecslést végezni, erdőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani, területellenőrzést végezni, vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat ellátni, szervezni, az élőhely fejlesztéséről gondoskodni, vadásztatni és vadásztatást szervezni, vadgazdálkodási vadászati berendezéseket létesíteni és karbantartani, vadtenyésztést, vadbefogást végezni, vadkárelhárítási feladatokat ellátni és szervezni, a vadászati, vadgazdálkodási technikai eszközöket karbantartani, a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, és nyilvántartásokat vezetni, természetvédelmi feladatokat ellátni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Vadgazdálkodási technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a vadon élő vadfajok és a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok állományának védelméről gondoskodni, a vadállományt meghatározott szinten tartani, vadgazdálkodási és vadászati létesítményeket létesíteni, téli etetésről, víz biztosításáról gondoskodni, selejtezést, vadásztatást végezni, a kártékony vadfajok állományát csökkenteni, élő vadat befogni és szállításra előkészíteni, apróvadnevelő-telepeken az állatokat gondozni, az egyéni és társas vadászatokon szakirányítóként, vadászatvezetőként is feladatokat ellátni, az elejtett vad szakszerű birtokbavételét, a terítékkészítést elvégezni, illetve elvégeztetni, a lőtt vad szakszerű kezelését, tárolását, értékesítését, valamint a trófea kikészítését és bírálatra történő előkészítését elvégezni, a vadászfegyvereket karbantartani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Motorfűrész-kezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni. Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket. Felismerni a legfontosabb faés cserjefajokat. Vállalkozást indítani, működtetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Fakitermelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Elvégezni a döntést. Elvégezni a gallyazást. Választékolni. Darabolni. Elvégezni a felkészítés műveleteit. Elvégezni a készletezés műveleteit. Elvégezni a számbavételt. Önálló vállalkozást működtetni. A leggyakoribb erdei faés cserjefajokat megkülönböztetni. A fakitermelési munkákat megszervezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Erdőművelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szaporítóanyagot gyűjteni, csemetét nevelni, erdősítést végezni, ápolási munkákat végrehajtani, az állománynevelési munkákban részt venni, a különféle károk felszámolásában közreműködni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages