• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. Textiltisztító és textilszínező

  A képesítéssel rendelkező képes: jellemezni a textiliparban alkalmazott szálasanyagok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit jellemezni a nem szőtt eljárással készült termékek tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit jellemezni a szövéssel, hurkolással készült termékek tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit jellemezni a speciális minőségi kritériumokkal rendelkező textíliákat jellemezni a bőr, és szőrmefajtákat jellemezni a textiliparban használatos mosó, tisztító, festő, fehérítő, színezőanyagokat kikészítésre előkészíteni a nyers szövetet, kelmét, egyéb textíliákat mechanikai kikészítő gépeket működtetni színezőgépet, nyomógépet kezelni textíliáknak különleges tulajdonságot biztosító-, tulajdonságot javító kezeléseket végezni mosással eltávolítani a felesleges színezéket és segédanyagokat, vízteleníteni, szárítani hőkezeléssel méretrögzíteni a szintetikus textíliát adagolni a technológiához szükséges mosóés segédanyagot üzemeltetni a mosó-, vegytisztítógépet bőr, szőrme, szőnyeg, toll, szalagfüggöny-tisztító berendezést üzemeltetni gőzöléssel/vasalással kialakítani a textília eredeti formáját és felületét kézi vasalógépet működtetni elvégezni a tisztított textília végellenőrzését, hiba kijavításáról gondoskodni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. élelmiszer-higiénikus szakállatorvos

   Általános kompetenciák:* az élelmiszerlánc-felügyelet magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;* az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a biztonságos és jó minőségű élelmiszerek termeléséhez, előállításához, forgalmazásához szükséges speciális higiéniai ismeretek;* az élelmiszer-termelés, -előállítás és -forgalmazás hatósági felügyeletének magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek láncszemléletű megközelítésben, a termőföldtől az asztalig.  Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:Az élelmiszer-higiénikus szakállatorvosok elsődlegesen az élelmiszerlánc felügyeletét ellátó hatósági szolgálatban hatósági állatorvosként helyezkedhetnek el. A közigazgatás átalakítása keretében kialakított járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok jelentős számú, szakirányú végzettséggel rendelkező szakállatorvost igényelnek. Az élelmiszer-higiénikus szakállatorvosok – a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – szolgáltató állatorvosként is dolgozhatnak és végezhetnek ennek keretében jogosult állatorvosi tevékenységet. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Szőlész-borász

  A képesítéssel rendelkező képes: a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése) a szüretet előkészíteni a feldolgozást megszervezni a bor erjesztését elvégezni az újbort kezelni, javítani, készre kezelni a palackozást megoldani a speciális borkészítményeket előállítani laboratóriumi minőségbiztosítást végezni elvégezni a szakmai adminisztrációt rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel betartani a környezetés munkavédelmi előírásokat rendelkezni a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát a biogazdálkodás fő területeit átlátni biomassza előállításának alapjait ismerni elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni, kiszámolni, kimérni, kiméretni a szükséges nyersanyagokat, cukrászati félkész-termékeket készíteni, cukrászati késztermékeket készíteni, díszítő műveleteket végezni, cukrászati és sütőipari töltelékeket, krémeket készíteni, cukorkészítményeket főzni, olvasztani, fagylaltot, parfét készíteni, pohárkrémet készíteni, sütőipari nyersanyagokat előkészíteni, kenyérféléket készíteni, péksüteményeket és finom pékárukat készíteni, sütőipari termékeket fagyasztani, kelesztést késleltetetni, zsemlemorzsát gyártani, diétás és különleges táplálkozási igényű termékeket készíteni, sütőipari és cukrászati termékeket minősíteni, termeléstervezési és szervezési feladatokat végezni minőségbiztosítási ellenőrzéseket végezni, a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni, a technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani az élelmiszeriparban használható tisztítóés fertőtlenítőszerek alkalmazásával, a termékgyártás vízés energia-gazdálkodását megszervezni, a melléktermékeket, hulladékokat kezelni, esetleg hasznosítani, a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni, vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Ruhaipari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: ügyelni a biztonsági előírások betartására minőségbiztosítást végezni meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait irányítani a termelést gyártmánytervezést végezni próbagyártást végezni elektronikus adatfeldogozást végezni végterméket minősíteni gyártástechnológiát kidolgozni,gyártási folyamatot szervezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Pék

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a munkafolyamatokat adminisztrációs munkát végezni befejező műveleteket végezni eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni alapméréseket végezni betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat felkészülni a munkára tésztát készíteni tölteléket készíteni feldolgozni a tésztát tésztát keleszteni tésztát sütni tészta felületét kezelni mézeskalácsot készíteni és díszíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Ortopédiai cipész

  A képesítéssel rendelkező képes: méretlap alapján méretet venni a lábról kaptát igazítani, műkaptát készíteni a láb deformációjától függően mintát, szabásmintát készíteni tartozékokat tervezni, készíteni, előkészíteni az alkatrészeket összeszerelni a felső és alsó alkatrészeket, beépíti a tartozékokat talpbetétet készíteni ...

  Awarding bodyRehabunio Oktatási Kft.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser

  A képzés során elsajátítható kompetenciák:   Az élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser szakképzettség birtokában a végzettek képesek  * az élelmiszeripari mérnöki vagy rokon szakterületi oklevéllel rendelkezők a korábban szerzett ismereteik elmélyítésével és kibővítésével, valamint újabb, korszerű diszciplínák elsajátítására: élelmiszeripari üzemterületek és berendezések higiéniája, élelmiszer-technológiai higiénia, személyi higiénia, hatósági élelmiszerellenőrzés, élelmiszer-biztonsági program, termelési ellenőrzési rendszer – HACCP, élelmiszerek és csomagoló anyagok toxikológiája, integrált irányítási rendszerek, kockázatelemzés az élelmiszeriparban, élelmiszer-biztonság jogi szabályozása, élelmiszeripari környezetvédelem alapjai, környezetvédelmi menedzsment, környezetvédelmi jog; * a legújabb kutatási eredmények és követelmények megismerésére; * a hazai, nemzetközi higiéniai és környezetvédelmi előírások tanulmányozására; * a mai elvárásoknak megfelelő élelmiszeripari higiénikus munkakör betöltésére; * az élelmiszertermelési, valamint az élelmiszeripari környezetvédelmi problémák felismerésére, hatékony beavatkozásra; * az élelmiszeripari higiéniai, környezetvédelmi fejlesztési rendszer tervezésére és bevezetésére, működtetésének szervezésére, irányítására; * az élelmiszeripari higiéniai és környezetvédelmi stratégiák megvalósítására; * az élelmiszertermelő egység higiéniai és környezetvédelmi információs rendszerének kialakítására, működtetésére.   A képzés során elsajátítható tudáseleme ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy  - az élelmiszer-előállítás, -elosztás, -vizsgálat és -ellenőrzés területén dolgozó szakemberek tudásukat elmélyítve, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek az élelmiszerlánc teljes folyamatáról, kiemelten az élelmiszerbiztonságról és annak gyakorlati megvalósítása érdekében végzendő tevékenységekről, illetve a folyamatosan változó európai és hazai élelmiszerszabályozásról; - a képzési programot elvégzett hallgató ismerje az élelmiszerlánc koordinálását, képes legyen annak hatékonyságbeli megítélésére. A képzés alapot jelent az egyre fejlődő élelmiszer-előállítás változó feladatainak szakszerű ellátására. Napjainkban kiemelt hangsúly helyeződik az élelmiszerekkel szemben támasztott megújuló követelmények és a folyamatosan változó európai élelmiszerszabályozás oktatására. A szakemberek a képzés során az élelmiszerminőség és -biztonság, -kémia, -analitika, -mikrobiológia, géntechnológia, toxikológia és jog területén elméleti és gyakorlati ismereteiket képesek tovább bővíteni. A képzés során elsajátítható kompetenciák: Az élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök szakképzettség birtokában a végzett képes  - az élelmiszertermelés, -feldolgozás, -forgalmazás teljes vertikumában önálló felelős vezetői munkavégzésre; - élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági technológiák kidolgozására, illetve alkalmazására; - a gazdálkodó és szolgáltató egységek irányítási, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására; - az élelmiszerlánccal k ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó

  személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerlánc-biztonsági szaktanácsadó képes - az élelmiszertermelés, -feldolgozás és -forgalmazás teljes vertikumában önálló felelős vezetői munkavégzésre; - élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági technológiák kidolgozására, illetve alkalmazására; - a gazdálkodó és szolgáltató egységek irányítási, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására; - az élelmiszerlánccal kapcsolatos szakanyagok kidolgozására; - élelmiszeripari rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanács adására. A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános élelmiszeripari és élelmiszerhigiéniai ismeretek; - az élelmiszerlánc analitikus és szintetikus ismerete; - az élelmiszerekkel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok részletes ismerete; - az élelmiszerlánc logisztikája. Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakképzettség birtokában az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerlánc-biztonsági szaktanácsadó alkalmas - gazdálkodási és szolgáltató egysége ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages