• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1530 items
 1. vállalkozás és marketing szaktanácsadó

  A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik a hazai és a nemzetközi területen egyaránt széleskörű vállalkozási és marketing ismeretekkel rendelkeznek.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) A Vállalkozás és marketing szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a hazai jogrendszert, az EU jogi és gazdasági környezetét, * a vezetési eszköztárat, mely természetessé teszi egy cég tevékenység vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, feladatok, utasítások elvégeztetését,  * a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely tevékenység megszervezését, valamint irányítását úgy, hogy az termelőképes, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka,  * elengedhetetlen pénzügyi szemléletet és eszköztárat, amelynek segítségével egy biztonságos és a hatályos szabályzóknak megfelelő pénzügyi politika valósítható meg, s amelynek alkalmazása fenntartja a cég prosperálását, likviditását,  * a szakmai kommunikációs tevékenységet, * a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatait, * a vállalkozás uniós partnereit, és az uniós finanszírozási lehetőségeket, * a modern marketing eszköztárát, * a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerét, * a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatait, * a minőségi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos feladatokat, megszervezi a tervek végrehajtását, * a piaci ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vállalatvezetői kommunikációs menedzser

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzés célja a mai mindennapi vezetésben és menedzsmentben döntő szerepű kommunikáció legmodernebb eszközeinek és technikáinak áttekintése, elsajátítása illetve továbbfejlesztése, gyakorlati és önismereti szinten is. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - vállalatgazdaságtan, marketingmenedzsment;- a kommunikációs üzenetalkotás alapelvei, helyzetgyakorlatok; identitásmenedzsment;- kommunikáció szervezeti szinten – termékek, márkák, vállalatok kommunikációja;- digitális kommunikáció. Gyakorlati témakörök:- online és offline kommunikáció;- élő és rögzített kommunikáció;- személyközi és személytelen kommunikáció. A képzést elvégzők olyan tudást szereznek, amely alkalmassá teszi őket a következő feladatok elvégzésére:- a kommunikációs üzenetalkotás alapelvei – egyéni, személyes és vállalati szinten;- szövegírás a házon belül (Google Adwords, DM levél, fórum- és blogközlemények);- a vizuális kommunikáció fő jellemzői, tipográfiai ismeretek;- vállalatot képviselő filmes közlemény (dokumentumfilm, vitaműsor, egyéni felszólalás, podcast) tervezésének alapelvei és lépései. „Termékszinten”:- videokörlevél tervezése;- smartphone mint vezetői kommunikációs eszköz kreatív alkalmazásai;- megjelenés és kommunikációs stílus;- szereplés sajtótájékoztatón;- fogalmazás „szeriőz” és bulvár stílusban;- kommunikációs megnyilvánulások visszanézése (hogyan látnak engem, milyennek látszom, hogyan képviselem a cégemet?). Alkalmazott oktatási módszerek:- panelbesz ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vállalatvezetői kommunikáció szakközgazdász

    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzés célja a mai mindennapi vezetésben és menedzsmentben döntő szerepű kommunikáció legmodernebb eszközeinek és technikáinak áttekintése, elsajátítása illetve továbbfejlesztése, gyakorlati és önismereti szinten is. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - vállalatgazdaságtan; marketing menedzsment;- a kommunikációs üzenetalkotás alapelvei, helyzetgyakorlatok; identitás menedzsment;- kommunikáció szervezeti szinten – termékek, márkák, vállalatok kommunikációja;- digitális kommunikáció. A képzést elvégzők olyan tudást szereznek, amely alkalmassá teszi őket a következő feladatok elvégzésére:- a kommunikációs üzenetalkotás alapelvei – egyéni, személyes és vállalati szinten;- szövegírás a házon belül (Google Adwords, DM levél, fórum és blog közlemények);- a vizuális kommunikáció fő jellemzői, tipográfiai ismeretek;- vállalatot képviselő filmes közlemény (dokumentumfilm, vitaműsor, egyéni felszólalás, podcast) tervezésének alapelvei és lépései. „Termékszinten”:- videokörlevél tervezése;- smartphone mint vezetői kommunikációs eszköz kreatív alkalmazásai;- megjelenés és kommunikációs stílus;- szereplés sajtótájékoztatón;- fogalmazás „szeriőz” és bulvár stílusban;- kommunikációs megnyilvánulások visszanézése (hogyan látnak engem, milyennek látszom, hogyan képviselem a cégemet?).    A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:- vezetői előnyt jelentő kommunikációs képességek elsajátítása;- a XXI. századi digitális technológia vez ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó

   képzés során elsajátítandó kompetenciák:- általános gazdasági ismeretek,- általános informatikai ismeretek,- menedzsment ismeretek,- vállalatirányítási rendszerek ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:- stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismeretek, technikák,- vállalatirányítás rendszerek kiválasztása,- vállalatirányítási rendszerek értékelése. Ismeretek:A vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó- rendelkezik a vállalatirányítási rendszerek magas fokú ismeretével, - rendelkezik a vállalatirányítási rendszerek összehasonlításának képességével,- ismeri a gazdálkodó szervezetek működését, folyamatait,- ismeri a gazdálkodó szervezetek stratégiaalkotását,- ismeri az adatkezelési folyamatokat és technikákat,- ismeri a vállalatirányítási rendszerek hatékonyságát meghatározó elemeket. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségekA vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó képes- kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező gazdasági szervezetek számára a leghatékonyabb vállalatirányítási rendszert,- a vállalatirányítási rendszereket adaptálni és a gyakorlatban működtetni,- részt venni a vállalatirányítási rendszerek fejlesztésében, védelmében,- stratégiai döntéseket előkészíteni és magas színvonalon végrehajtani. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben Konkrét környezet:- vállalatok,- profitorientált és non profit vállalkozások, szervezetek,- állami, önkormányzati intézmények. Tevékenységrendszer:Tevékenységi körök:- válla ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. vállalati ügyviteli szakember

  A képzés célja: a vállalatok gazdálkodási, ügyviteli és adminisztratív munkaterületein önálló feladatok megoldására képes szakemberek képzése, különös tekintettel az integrált ügyviteli, vállalatirányítási informatikai alkalmazásokra és az ehhez kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a nemzetközi vállalati működési környezet igényeinek megfelelően.  A szakon végzett hallgató ismeri:* az alapvető gazdasági, üzleti fogalmakat;* a lean szemléletet (költséghatékonyság módjait, területeit, a folyamatos fejlesztés, standardizálás igényeit);* a számviteli pénzügyi beszámoló részeit, összefüggéseit és a kapcsolódó fogalmakat;* az alapvető könyvelési tranzakciókat (banki, tárgyi eszköz, vevő-szállító könyvelés, elhatárolások);* az alapvető pénzügyi mutatókat, a megtérülési mutatókat, a terv- és tényelemzést;* a kintlévőség fogalmát és kezelésének módszereit;* a főbb adónemeket, különös tekintettel a társasági adózásra és az alkalmazottakkal, bérfizetéssel kapcsolatos adózási, járulékfizetési szabályokra, a bérszámfejtés alapjait;* az audit fogalmát, a külső–belső audit közötti különbséget; * a SOX szabályozást és az ezzel összefüggő belső kontrollal kapcsolatos rendszerkövetelményeket;* a logisztikai alapfogalmakat, a beszerzési, termelési, értékesítési logisztikát, a külkereskedelem szabályait;* a szervezetek alapvető működését és a szervezetfejlesztést;* a projektek menedzselésének főbb módszereit;* az integrált vállalatirányítási rendszereket (alapszintű felhasználóként, legalább egy rendszert);* az irodai programcso ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. vállalati és vezetői coach

  A coaching egy viszonylag új, de egyre elterjedtebb módja a vezetőfejlesztésnek. Egyre több cégnél alkalmaznak belső coachot mint költséghatékony belső fejlesztési megoldást. Coaching alatt személyre, illetve csoportra vonatkoztatott tanácsadó, de főként fejlesztői támogatást értünk. Célja jellemzően a coacholt személy személyes vagy szakmai képességeinek és magatartásának tudatosítása és – saját döntése szerint – változtatása, fejlesztése, egy konkrét, adott probléma megoldása és/vagy távolabbi célok elérése érdekében. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- az egyéni és a csoportos coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikák gyakorlatban történő alkalmazását,- a coach marketing szabályait,- az „értő figyelem”, az „én üzenet” kérdezéstechnika eszközeit,- a coaching önismeret pszichológiai elemeit,- konfliktus, stressz, döntés – kérdéskörök részletes ismeretét,- a motiváció alapfogalmait,- a karriertámogatás rendszerét és eszközeit,- az időgazdálkodás és felelősdelegálás rendjét,- az első 90 napos coaching, vagyis az új munkakörbe kerülés folyamatát,- a személyes márkaépítés és hírnév eszközeit, formáit,- a vezetők coachinggal történő támogatásának lehetőségeit,- a munka-magánélet egyensúlyának összefüggéseit,- a csoport- és teamcoaching fogalmát, folyamatát,- az érzelmi és szociális intelligencia összefüggéseit,- a coaching gyakorlati lehetőségeit,- a szupervízió sajátosságait. A szakirányú továbbképzési szakon v ...

  Awarding bodyIBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. vállalati (szervezeti) kommunikációs szaktanácsadó

  A vállalati kommunikáció szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a marketing és a marketing kommunikáció összefüggéseit, - a vásárlói magatartás determináns tényezőit, - piackutatás legfrissebb eredményeit és korszerű módszereit, - marketingkommunikáció eszközeit, - médiakutatás és -tervezés kiemelkedően fontos elemeit, ezek kapcsolatát, - marketingkommunikáció tervezése módszertanát, - gazdasági jog és etika vállalati kommunikáció szempontjából meghatározó tényezőit, - reklámpiaci és ügynökségi ismereteket.   A vállalati kommunikáció szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: - a szakterület fogalmainak, jelenségeinek, folyamatainak megértésére, okok és összefüggések átlátására, - a vállalat piaci helyzetének és a fogyasztói-társadalmi igényeknek felismerésére, piackutatásra, információgyűjtésre és -elemzésre, a kutatási adatok elemzésére, értékelésére, marketingstratégia és marketing mix tervezésére, - racionális döntési változatok kidolgozására, ezek elemzésén alapuló, hatékony döntéshozatalra, - a gazdasági szereplők érdekeinek, viselkedésének elemzésére, értékelésére, - az elmélet és gyakorlat szintetizálására, példák, esettanulmányok elemzésére, - jogszabályok értelmezésére, - SWOT analízis készítésére.   A Vállalati kommunikáció szakirányú továbbképzésen végzettek személyes adottságai és készségei: - szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, - döntésképesség, - megbízhatóság, precizitás, - felelősségtudat, - logikus gondolkodás,  - kreativitás, - problémamegoldó képesség, - sikeres ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. vállalatgazdasági tanácsadó

  A továbbképzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik versenyképes, korszerű, magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek az üzleti vállalkozások tevékenységének tervezésére, elemzésére. Ugyanakkor a magas szintű elméleti és módszertani ismeretanyag és gyakorlatorientált üzleti ismeretek birtokában alkalmasak a gazdasági élet különböző területein mind a nagyobb üzleti vállalkozások, mind a közép- és kisvállalkozások esetében a tervezési, működtetési és ellenőrzési feladatok ellátására. A hallgatók olyan speciális ismereteket és tapasztalatokat szereznek, amelyek hatékony team-munkát tesznek lehetővé.   A szakon végzett hallgató ismeri:  az üzleti vállalkozások szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit,  az üzleti vállalkozások piaci, pénzügyi, gazdasági versenyelőnyön nyugvó fejlődési pályájának meghatározását,  a fejlesztési megvalósításhoz szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,  az üzleti tervezéshez és a kontrollinghoz kapcsolódó információbázis képzésének a technikáját,  a kisvállalkozások gazdálkodásával kapcsolatos speciális ismereteket. A szakon végzett hallgató alkalmas:  az üzleti gazdálkodás működése összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,  a jövedelmezőségre ható főbb tényezők értékelésére,  a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,  szakmailag megalapozott döntések meghoza ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. vállakozások számvitele szakközgazdász

  A képzés célja: Számvitel területén dolgozók és vezetők, illetve gazdasági vezetők továbbképzése. A szakirányú továbbképzése a munkáltatók részére közvetlenül is hasznosítható ismereteket, alkalmazható módszereket nyújt. A szak alapvető tananyagát és számviteli és a számviteli információs rendszerre támaszkodó elemzési, értékelési eljárások, számítástechnikai adatfeldolgozási módszerek ismertetése képezi.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A vállalkozások számvitele szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   - a legfontosabb gazdasági-jogi előírásokat (jogszabályok, egyezmények, egyéb előírások); - a jogszabályhoz való hozzáférés módszereit, technikai eszközeit; - a szervezetek belső rendjének, szabályzatának jogi kereteit; - a marketing funkció tartalmát, szerepét, a marketing mix elemeit és tartalmát, a marketing stratégia kialakításának folyamatát; - az innováció, a logisztikai rendszer vállalati működését, folyamatait, alkalmazott módszereit; - a vezetők helyét, szerepét a szervezetekben, a vezetői munka összetevőit, a döntéshozatalt és a vezetés feladatrendszerét; - a legjellemzőbb EU-s szabályokat és iránymutatásokat a vállalkozások működésében; - az EU legfontosabb intézményeit, azok jogállását, hatáskörét; - a pénzügyi ismeretek és a jövedelemelosztási folyamatok rendszerét; - a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolítását és a pénzügyi döntések előkészítését; - az alapvető pénzügyi, gazdasági számítá ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. vállakozásmenedzsment szakember

  A vállalkozásmenedzsment szakmérnök képzés során elsajátítható kompetenciák: -        magas színvonalú gazdasági szakismeretek, naprakész szaktudás; -        elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetésének képessége; -        multidiszciplináris gondolkodásmód; -        kommunikációs készségek; -        prezentációs készségek; -        problémamegoldó képesség; -        döntéshozatali képesség; -        ellenőrzési képességek, jó fellépés, ügyfélközpontúság.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -        jogszabály- és szabványismeret; -        vezetési, menedzselési, konfliktuskezelési technikák; -        rendszerszemléletű problémamegoldás; -        elemzési módszerek.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        statisztikai, pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek; -        vezetési és különböző területek speciális menedzsment ismeretek; -        projekttervezés és -ellenőrzés; -        ügyfélkapcsolati és kommunikációs ismeretek.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek: -        további folyamatos tanulás iránti elkötelezettség; -        új készségek, cselekvési módszerek elsajátítása iránti érzékenység; -        minimális irányítás melletti intenzív munkavégzés képessége; -        csoportban való munkavégzés képessége.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak gazdasági folyamatok menedzselésére, valamint vezetői feladatok ellátására. A gazdasági döntések megalapozásához szüks ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages