• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 383 items
 1. Biogazdálkodó

  A képesítéssel rendelkező képes: Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztést végezni Ökológiai szemléletű állattartási tevékenységet végezni Ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni Környezetbarát módon termelni Alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végezni Megfigyeléseket, méréseket végezni Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végezni A megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként hasznosítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Biotechnology and Care Assistant (no legal status)

  Certificate holders will be able to:  perform relatively simple technological procedures, prepare crops and products for sale, clean work areas, tools, apparatus and machinery, adapt to the working environment, cooperate in a group and communicate with co-workers, Elective:  preparation and arrangement of living spaces and surroundings of the facility under instruction, safe operation of a tractor and preparation of machinery, tools and apparatus for work and their cleaning and basic maintenance, observance of hygiene, safety and other foodstuff regulations and foodstuff processes, cooperation in packing, storage and transport of foodstuffs, preparation of simple dishes, table setting for various occasions and serving simple dishes and drinks to guests under instruction, carrying out relatively simple work in animal production, observing the principles of safe work and health protection, carrying out relatively simple work in plant production, observing the principles of safe work and health protection, participation in processing foodstuffs of animal origin, their refrigeration, freezing and thawing, and packing foodstuffs of animal origin, participation in processing foodstuffs of plant origin and packing foodstuffs of plant origin, production of simple textile products for household needs, performing simple household tasks and assisting in basic care procedures for healthy and sick persons in care, preparation of simple cold and hot starter dishes, simple soups and stews under instruction, simple table sett ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. bor- és gasztroturizmus menedzser

    Elsajátítandó kompetenciák: A képzés során a hallgatók megismerkednek a turizmus alapfogalmaival és keresleti tendenciáival, a turisztikai termék- és területfejlesztés komplex szemléletmódjával, valamint kiemelten a különböző bor- és gasztroturisztikai termékek szakszerű tervezésével és menedzselésével. Képesség válnak a turisztikai termékek piaci pozicionálására, beillesztésébe a térségi kínálatba, valamint a hatékonysághoz szükséges térségi összefogások, partnerkapcsolatok kialakítására. A termékcsoporton belül kiemelt szerepet kapnak a gasztronómiai rendezvények és tematikus utak szervezésének és kezelésének sajátosságai.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * a turizmus alapfogalmai, a turizmus helye a gazdaságban, a turizmus piacának és összefüggéseinek ismerete, a turizmus irányítási- és szervezeti rendszere; * a legfontosabb turisztikai erőforrások; * a menedzsment fogalma, funkciói és feladatai; * a tervezés különböző szintjei a jövőkép kialakításától a konkrét projektek tervezéséig; * a gasztronómiai kultúra megismerése, korszerű táplálkozási ismeretek; * turisztikai termékfejlesztés- és termékmenedzsment; * rendezvényszervezési és menedzsment ismeretek.   Személyes adottságok: * rendszerszemlélet; * problémamegoldó képesség; * kreativitás; * jó kommunikációs készség; * együttműködési képesség, csapatmunkára való alkalmasság.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  A képzés elvégzése után a hallgatók képesek lesznek komplex szemléletben kezelni és menedzsel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. borkereskedő szakember

  A képzés keretében a hallgatók a bormarketing és a borkereskedelem területén naprakész és gyakorlati tudást szereznek. Olyan szakembereket képez, akik hosszabb távon kívánnak a borok piacra juttatásával, eladásával foglalkozni és ismereteket szeretnének szerezni a felelős bormarketing stratégiai döntéshozatalhoz. Kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:  A hallgatók megismerik: * a nemzetközi és a hazai borpiaci trendeket, a borpiac szegmentációját, valamint megszerzik a borpiaci tendenciák elemzési készségét;  * az EU közös borpiacszervezési alapelveit és szabályait, valamint a borászati vállalkozások számára igénybe vehető, azok versenyképességét és termékeik piacra jutását javító európai uniós és hazai támogatásokat, valamint azok igénylését; * elméleti, illetve gyakorlati foglalkozások keretében a nemzetközi és a hazai piacon jellemző borászati termékkategóriákat és terméktípusokat, valamint azok legfontosabb jellemzőit; * a borkereskedelemhez kapcsolódó aktuális jogi szabályozási ismereteket, a jövedéki szabályozást, a nyilvántartási szabályokat, a borforgalmazási szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (szállítási és kísérőokmányok), a borminősítésre és forgalomba hozatalra vonatkozó szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (származási bizonyítványok, borforgalomba hozatali engedély), adózási és járulékfizetési szabályokat, valamint azok alkalmazási képességét szerzik meg a hallgatók (nyilvántartások, bevallások vezetése, a dokumentumok kitöltése stb.); * a borok földrajzi árujelzői és minős ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. borkereskedő szakmérnök

  A képzés keretében a hallgatók a bormarketing és a borkereskedelem területén naprakész és gyakorlati tudást szereznek. Olyan szakembereket képez, akik hosszabb távon kívánnak a borok piacra juttatásával, eladásával foglalkozni és ismereteket szeretnének szerezni a felelős bormarketing stratégiai döntéshozatalhoz.  Kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:  A hallgatók megismerik: * a nemzetközi és a hazai borpiaci trendeket, a borpiac szegmentációját, valamint megszerzik a borpiaci tendenciák elemzési készségét;  * az EU közös borpiacszervezési alapelveit és szabályait, valamint a borászati vállalkozások számára igénybe vehető, azok versenyképességét és termékeik piacra jutását javító európai uniós és hazai támogatásokat, valamint azok igénylését; * elméleti, illetve gyakorlati foglalkozások keretében a nemzetközi és a hazai piacon jellemző borászati termékkategóriákat és terméktípusokat, valamint azok legfontosabb jellemzőit; * a borkereskedelemhez kapcsolódó aktuális jogi szabályozási ismereteket, a jövedéki szabályozást, a nyilvántartási szabályokat, a borforgalmazási szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (szállítási és kísérőokmányok), a borminősítésre és forgalomba hozatalra vonatkozó szabályokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (származási bizonyítványok, borforgalomba hozatali engedély), adózási és járulékfizetési szabályokat, valamint azok alkalmazási képességét szerzik meg a hallgatók (nyilvántartások, bevallások vezetése, a dokumentumok kitöltése stb.); * a borok földrajzi árujelzői és minő ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. borturizmus és borgasztronómia szaktanácsadó

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek:* a turizmus rendszere, gazdasági szerepe és hatásai;* a turisztikai ágazat működésének elvei és jellemzői, annak kapcsolódó ágazatai (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés);* a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti vonatkozások;* idegenforgalmi régiók természeti adottságai és kulturális kínálata;* a turisztikai termékek sajátosságai;* marketing a turisztikai, szálloda- és vendéglátóiparban;* vállalkozói ismeretek, a vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései;* szálláshely ismeretek, szálláshelyek fajtái, típusai, jellegzetességei, szervezeti felépítése;* a vendéglátóipar fogalma, tárgyi és személyi feltételei, üzlettípusok;* ételismeret, italismeret;* felszolgálási módozatok, rendszerek;* utazásszervezés és értékesítés, rendezvényszervezés;* szőlészeti-borászati alapismeretek, a szőlőtermesztés és borászat eszközei;* magyar és európai borvidékek sajátosságai;* borturizmus, termékfejlesztés, borúti menedzsment feladatok;* a bormarketing sajátosságai, eszközei;* gasztronómia: a magyar konyha, a célnyelvi országok konyhaművészete. Az egészséges táplálkozás;* a bor és gasztronómia kapcsolatrendszere, érzékszervi borbírálat;* hungarikumok, speciális termékek;* a gasztronómiai rendezvények jellemzői, szervezési sajátosságai, és a szervezésük folyamata. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A szakirányú továbbképzés a hallgatókat képessé teszi arra, hogy:* értsék a turizmus rendszerét, annak ga ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Certificate of professional qualification: Beekeeper

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1. The knowledge necessary for performance of the basic tasks of the professional activity at the level of notion: 1.1. bee venom collection equipment; 1.2. bee venom, its processing; 1.3. bee packages, their production and use; 1.4. theoretical basics of  bee selection; 1.5. methods of bee selection; 1.6. basics of microbiology; 1.7. climate and its significance in crop farming; 1.8. a plant, its growing conditions; 1.9. biological agriculture; 1.10. crop farming; 1.11. vegetable gardening; 1.12. fruit growing; 1.13. basics of business; 1.14. forest use; 1.15. forest regeneration; 1.16. forest protection; 1.17. dendrometry. 2. The knowledge necessary for performance of the basic tasks of the professional activity at the level of understanding: 2.1. public functions of the bee colony; 2.2. honey bee nutrition; 2.3. bee colony nest; 2.4. growth of bee colony; 2.5. swarming; 2.6. use of honey harvest; 2.7. be colony hibernation; 2.8. bee body structure and function; 2.9. wax emission and construction activity; 2.10. apiary buildings and buildings for apiary works; 2.11. forest nectar plants; 2.12. park and decorative planting nectar plants; 2.13. fruit and berry orchard nectar plants; 2.14. vegetable nectar plants; 2.15. meadow nectar plants; 2.16. forage and agricultural nectar plants; 2.17. nectar plants of oils and essential oils; 2.18. nectar plant cultivation especially for be ...

  Awarding bodyVecbebru Profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Certificate of professional qualification: Gardener

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1. The KNOWLEDGE  at the level of notion: 1.1. plant cultivation technologies; 1.2. types of indoor areas and technologies used in these areas; 1.3. basics of the development of garden planning, setting up and support systems of a garden; 1.4. principles of time, work, and materials accounting; 1.5. basics of communication; 2. The KNOWLEDGE  at the level of understanding: 2.1. botanical division of plants and requirements according to the growing conditions; 2.2. assortment of species and varieties of horticultural plants; 2.3. biological and conventional fertilizers and means of plant protection; 2.4. structure, maintenance and operational requirements of horticultural machinery and equipment; 2.5. storage conditions of horticultural materials; 2.6. environmentally friendly technologies and materials; 2.7. chemical substances, their storage, conditions, absorbers of chemical substances; 2.8. principles of energy efficiency and economic management; 2.9. sorting of waste and management conditions; 2.10. professional terminology in the official language and in one foreign language. 3. The KNOWLEDGE  at the level of use: 3.1. names of plants in Latin and professional terminology; 3.2. structure and characteristics (morphology, physiology, ontogenesis) of plants, including recognizing of weeds; 3.3. methods of soil processing and preparation of substrates; 3.4. indicators of seed quali ...

  Awarding body- Malnavas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Certificate of professional qualification: Gardener

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1.  The knowledge at the level of notion about the basics of processing of horticultural products. 2. The KNOWLEDGE at the level of Understanding: 2.1. plant material cultivation; 2.2. plant morphology and physiology; 2.3. crop implementation into the plant rotation; 2.4. biological agriculture, cultivation of the ecological production; 2.5. work organization and planning; 2.6. machines and mechanisms, their use; 2.7. plant protection products, their use and specific features; 2.8. farm data records, accounting documentation, basics of business basics; 2.9. basics of marketing; 2.10. professional terminology in the official language and one foreign language; 2.11. labour protection; 2.12. environmental protection and environmentally friendly work methods; 2.13. legal employment relations. 3. The KNOWLEDGE at the level of use: 3.1. gardening plant assortment used in fruit and vegetable gardening, floriculture; 3.2. gardening variety assortment used in fruit growing and vegetable gardening, floriculture; 3.3. specific character of gardening culture cultivation in the open field and greenhouses; 3.4. specific character of gardening culture cultivation  in allotments and large production; 3.5. annual and perennial crops of vegetables, fruits, berries and flowers, their cultivation and maintenance; 3.6. suitable soils for cultivation, substrates, their improvers; 3.7. field measuremen ...

  Awarding body- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Certificate of professional qualification: Gardener Plant Grower

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages