• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 383 items
 1. Bachelor's Degree in Agronomy- Specialization in Animal Science and Aquaculture. Department of Animal Science and Aquaculture. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens

  Knowledge: The learner is taught the principles, methods, techniques, and systems comprising the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the field of Animal Science. Skills: Applies the knowledge on conventional, sustainable, and innovative farm animal rearing systems, and relevant sciences. Competences: Designs, implements, manages, and undertakes the technical responsibility for the relevant systems. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor's Degree in Agronomy- Specialization in Biotechnology. Department of Biotechnology. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Knowledge: The learner is taught the principles, methods, techniques and systems comprising the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the development, promotion, and application of the fields of knowledge, knowhow and skills related to biotechnological processes, including the design and application of biosystems. Skills: Copes with the requirements of modern biotechnology. Competences: Designs, implement and manages biosystems. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor's Degree in Agronomy- Specialization in Crop Science. Department of Crop Science. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens

  Knowledge: The learner is taught the principles, methods, techniques, and systems comprising the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the field of Crop Science. Skills: Applies the knowledge on conventional, sustainable, and innovative cultivation systems, and relevant sciences. Competences: Designs, implements, manages, and undertakes the technical responsibility for the relevant systems ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor's Degree in Agronomy- Specialization in Food Science and Human Nutrition. Department of Food Science and Human Nutrition. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Knowledge: The learner is taught the principles, methods, techniques, and systems consisting the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the specifications and the applications of procedures for the evaluation of natural raw materials used for the production of safe food of verified nutritional value, which meet the nutritional needs of modern man. Skills: Deals with scientific and technological issues in the field of foods and with regard to their nutritional value. Competences: Designs, implements, manages, and undertakes the technical responsibility in issues of science and food technology. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Bachelor's Degree in Agronomy- Specialization in Natural Resources Management and Agricultural Engineering. Department of Natural Resources Management & Agricultural Engineering. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agri

  Knowledge: The learner is taught the principles, methods, techniques and systems consisting the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the design, operation, organisation, and improvement of farms and of the technical works for agricultural infrastructure, or into dealing with problems related to the utilization, design, and sustainability of water resources, while protecting the environment, or the study of soil resources and the relation thereof with agricultural production and environmental protection. Skills: Applies knowledge in conventional, sustainable, and innovative farming environments and systems. Competences: Designs, implements, manages, and undertakes the technical responsibility for the relevant systems. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor's Degree in Biosystems Engineering. Department of Biosystem Engineering. Faculty of Agricultural Tehnology. Technological Educational institute of Thessaly.

  The graduate Biosystems Engineers are capable of: - Designing effective and safe systems and mechanisms for the production, storage, transport, processing, and packaging of agricultural products. - Designing and developing technology and procedures for the more effective use of natural resources and the utilization of renewable sources of energy. - Developing solutions for alternative and environmentally-friendly uses for the agricultural products of by-products and wastes. - Designing and manufacture machinery and mechanisms, perform machinery testing, and suggest methods for improvement. - Designing practices for the more effective use of the mechanical equipment and for controlling soil corrosion and compression. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor's Degrre in Agricultural Science. Departmant of Agricultural science. Faculty of Agricultural Technology. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The learners shall be capable, following the completion of their studies a) to analytically know their subject of studies and: understand the basic principles of the Agricultural Science, delve into the direction field of their choosing, expand and increase the knowledge acquired, while understanding the evolutionary dynamics of the field, b) analyse and adjust the knowledge acquired, in order to implement them in various issues of their scientific field, properly apply the tools and techniques concerning the management of basic issues, resolve composite and/or new problems, and communicate with specialized and unspecialized groups and with the public, with the purpose of conveying information, ideas, problems, and solutions over specific issues, and finally, c) design, manage, and implement research work, take decisions, evaluate them, and undertake the responsibility in modern professional and business environments, which are constantly changing and evolving, while being capable of undertaking, within specific contexts, the responsibility for developing knowledge, skills, and competences of individuals and groups. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. baromfi-egészségügyi szakállatorvos

  A A képzés során a hallgatók (1) anatómiai, élettani, állattenyésztési és genetikai, takarmányozási, szaporodásbiológiai, immunológiai és mikrobiológiai, gyógyszertani, valamint (2) a baromfi ágazatra vonatkozó közgazdasági és könyvtári informatikai jellegű tudáselemek, illetve marketing alapismeretek mellett (3) valamennyi baromfi fajra vonatkozóan specialista-szintű ismeretekhez jutnak a vírusok, baktériumok, paraziták okozta, a tartási-takarmányozási eredetű, továbbá a polifaktoriális oktanú megbetegedések kórtana, kórhatározása, megelőzése-gyógykezelése és élelmezés-egészségügyi kérdéseinek a területén. Emellett (4) a baromfiipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes technológiai, élelmiszer-higiéniai, -minőségbiztosítási és -biztonsági, továbbá állatvédelmi és -jóléti ismeretek birtokába jutnak. A szakirányú továbbképzési szak elvégzése nyomán a hallgató képessé válik Ø a háziasított baromfifajok (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, lúd, galamb, stb.), továbbá a hazánkban tenyésztett vadmadár-fajok megbetegedéseinek a kórhatározására, megelőzésére és gyógykezelésére, Ø e megbetegedések élelmiszer-biztonsági - fogyasztóvédelmi, járványvédelmi, állategészségügyi igazgatási és igazságügyi állatorvostani vonatkozásainak a szakszerű ellátására; Ø baromfitelepek üzemeltetésére, azok állategészségügyi, tenyésztési és takarmányozási, valamint élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású működési feltételeinek a biztosítására; Ø a baromfi ágazatban állategészségügyi, valamint élelmisze ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Bee master (no legal status)

  Mojster/mojstrica: ima vsa potrebna strokovna znanja za področje za katerega pridobiva mojstrski naziv in ima znanja za vodenje samostojnega obrata, zna in zmore strokovno delo opraviti mojstrsko, pozna zakonodajo vezano na dejavnost za katero opravlja mojstrski izpit, ima potrebna znanja za organizacijo lastnega dela in dela drugih v delovni skupini, zaveda se pomena pripadnosti stroki ter s svojim strokovnim delom prispeva k utrjevanju njenega ugleda in kolektivnega duha, nenehno izpopolnjuje svoje strokovno znanje in ustvarjalno prispeva k razvoju stroke, ima potrebna strokovna znanja za prenašanje znanja, spretnosti, veščin na sodelavce in za usposabljanje kandidatov z delom, vzdržuje visoke standarde osebne integritete (poštenost, neoporečnost, odgovornost) in strokovnega delovanja, ima znanja za pripravo poslovnega načrta in analizo rezultatov dela, ima strokovna znanja za zagotavljanje kakovosti storitev in pozna delovne postopke, ki vodijo h kvalitetnejšim storitvam, optimiziranju stroškov, ima znanja za zagotavljanje ustvarjalne delovne klime v delovni skupini, ima znanja za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu (tudi upoštevanje sanitarno higienskih in tehničnih predpisov v stroki) ter varovanja okolja, ima znanja za učinkovito pisno in ustno komuniciranje.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Beekeeper (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare and control own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with co-workers and clients, arrange space and prepare materials and means for beekeeping, raise and care for bee colonies throughout the year, protect the health of bee colonies, produce the main bee products (honey, wax, pollen and propolis) in accordance with the guidelines for good hygiene practices in beekeeping, market apicultural products. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages