• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 308 items
 1. International Business of Tourism

  Studijų programos turinys: *Pagrindiniai studijų dalykai Ekonomika (mikro ir makro), Marketingas, Finansinė apskaita, Statistika, Socialinių tyrimų metodologija, Teisės pagrindai, Draudimas, Ryšiai su visuomene, Informacinės technologijos ir sistemos, Pasaulio kultūros paveldas, Užsienio valiutos rinka ir atsiskaitymai, Pasaulio turizmo ekonomika ir industrijos, Europos Sąjungos turizmo politika ir strategijos, Turizmo projektų rengimas ir valdymas, Tarptautinio turizmo teisinis reglamentavimas, Turizmo organizacijų finansų valdymas. *Baigiamoji praktika Baigiamoji praktika VIII semestre. Praktikos tikslas-pritaikyti studijų pagrindų ir specialiosios dalies dalykų teorines žinias praktiškai. ...

  Provider NameInternational Business School at Vilnius University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. International Executive Master of Business Administration

  A person who has acquired the qualification of master of business administration according to the international business management programme should: Be able to perform independent analysis and critical evaluation of processes in global and regional business environments and their separate segments; identify factors influencing results and outcomes of business development, and evaluate their own company’s situation in the context of local and global markets.Know general methodology and methods of management, and theories of business and organizations.Be able to work independently, responsibly, creatively and quickly. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Management of Defence and Security Institutions

  Objective(s) of a study programme: The objective of the study programme is to provide knowledge and develop skills for understanding, analyzing and assessing the functions and interactions of defence and security institutions. Learning outcomes: Students demonstrate knowledge and understanding of functions and interactions of security and defence institutions; identify, analyze and evaluate the functions and performances of security and defence institutions; operate effectively in the networks of competence; provide evidence of independent research project and articulate their academic voice by reaching their conclusions; solve problems in groups or individually, adapt to ever-changing environment and undertake life-long learning approach. Activities of teaching and learning: Lectures, seminars and practicums, consultations, practical training, self-study Methods of assessment of learning achievements: Cumulative approach is used for assessment of learning achievements that consist of situation analysis, testing, concept mapping, literature review, paper presentation, case analysis, training report, public presentation, and laboratory work. Formative approach is used for assessment of courseworks and final Bachelor’s thesis. Studies are completed by preparing and presenting publicly Bacherlor’s thesis. Students’ knowledge at exams is graded from 1 (very poor) to 10 (excellent). Framework: Study subjects (modules), practical training: The main subjects of the study programme are as follows: National Security Sys ...

  Provider NameThe General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Multinational business finance

  Studijų programos turinys: *Studijų programos tikslas Parengti aukštos kvalifikacijos vadybininkus - finansininkus, turinčius platesnę žinių ir gebėjimų apimtį tarptautinių finansų srityje ir galinčius dirbti vidurinėje ir aukščiausioje valdymo grandyje vadovaujantį bei analitinį darbą tarptautinio verslo įmonėse ir institucijose. *Pagrindiniai reikalavimai stojančiajam. Priimami asmenys, turintys bakalauro arba jam prilygstantį aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties diplomą, o taip pat asmenys baigę papildomas nenuosekliąsias studijas, kai stojantysis yra baigęs ne ekonomikos ir ne vadybos ir verslo administravimo krypties studijas ir atitinka priėmimo į VU TVM konkursines sąlygas. *Pagrindiniai studijų dalykai. Ekonominė aplinka ir investicijos, tarptautinės investicijos, investicinių sprendimų valdymas, tarptautinių įmonių finansavimas, finansai ir korporacijos strategija, užsienio valiutų rizikų valdymas, įmonės veiklos analizė, tarptautinių finansinių operacijų valdymas, marketingo valdymas, valdymo informacinės sistemos. Studentai ruošia 3 mokslo tiriamuosius darbus: Tarptautinių investicinių projektų, tarptautinių įmonių finansavimo, tarptautinio verslo finansų. Studijuoja tris pasirenkamus dalykus iš 6 pasirenkamų dalykų: Visuotinės kokybės vadybą, tarptautinių žmonių išteklių vadybą, verslo etiką, tarptautinę apskaitą, turto ir verslo vertinimą, organizacijos plėtrą. *Praktika nenumatyta. *Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiam suteikiamas V ...

  Provider NameInternational Business School at Vilnius University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Public Administration

  Objective(s) of a study programme: Aim of the program is to prepare qualified public administration specialists, i. e. public sector managers and policy implementers, experts and analysts, who can make use of and creatively apply the knowledge, abilities and competencies developed in the process of studies Learning outcomes: SR1. To apply conceptions and models of public administration (public management) in the execution of concrete functions of the public institutions; SR2. To evaluate public policy, the performance of the public sector institutions and prepare recommendations for better performance; SR3. To plan, organize, coordinate and control individual and organizational performance taking into account whole system of public administration; SR4. To prepare administrative acts and other documents needed for the implementation of public policy; SR5. To interpret and apply laws, bylaws, administrative acts in the execution of the functions of public administration; SR6. To identify and evaluate arising problems in the public sector or in a concrete public organization, analyse information and statistical data; SR7. To apply innovative methods and advanced technology in public management, implementation of public policy or the provision of public services; SR8. To follow principles of good administrative behaviour, identify situations demanding ethical attitude and manage to keep up high standards of professional ethics in various organizational situations. Activities of teaching and learning: Lectures, semi ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Strategic Management of Organizations

  Objective(s) of a study programme: is to prepare business and management professionals of high qualification and wide profile, which would have systematic approach to management of organizations within the changing Lithuanian and global business environment, and who could be able to manage complex modern courses and processes of economy creatively applying theoretical innovations and practical achievements in professional activity while working in modern Lithuanian and international organizations of any size. Learning outcomes: 1) To apply the relevant management methods in major fields of management when assessing shifting business environment; 2) To adapt the theories of modern management in business organization creatively; To choose the appropriate forms of leadership, motivation and communication with regard to the personnel of organization; 4) To create the business strategy, projects and processes for business development; 5) To prepare an organizational design after investigation of business environment. Activities of teaching and learning: Provision of information using visual aids, case-based lecture, explanation of practical examples and issues, explanation of video examples, formulation and explanation of practical tasks, moderation of discussion, consulting independent work: search for and analysis of information presented in educational literature, periodicals, etc.,case analysis preparation and performance of practical tasks. Methods of assessment of learning achievements: Written assessment (dur ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Transport engineering economics and management

  Future Transport and Logistics Master's degree students study Transport Policy and Innovations, Quality Management Systems in transport, Mathematical Simulation of Transport Systems, Management of Human Resources, Financial Analysis and Management, Marketing research, Warehousing and Resource Management, Reverse Logistics, Strategic Supply Chain Management. Also two modules of technology field must be chosen. Practical training is not provided for. Study program ends with the final Master's thesis. Transport Engineering Economics and Management Studies Program is designed for persons with transport and logistics bachelor's degree and are seeking to become highly qualified specialists. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Business management

  Future students of business management study philosophy, logic, sociology, law, mathematics, statistics, foreign language, information technology and applications, a common language and culture of the specialty, micro-and macroeconomics, labor safety and ecology, management, marketing, accounting, and analysis finance and taxation, business economics and strategic management, quality management, logistics, insurance, social psychology and business ethics, management of documents. Practical training takes place in four stages: introductory business law firm, business organization law of practical business training firm, and the final business practices at the companies . Practice Study duration - 20 weeks. They have consolidated and streamlined in design, market surveys, business planning and organization, change management, leadership and other staff skills. Business Management Program is designed for individuals with secondary education and for the people seeking to become managers, heads of departments, or administrators who want to build your business. ...

  Provider NameVilnius Co-operative College, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Transport engineering economics and management

  Students of management master degree are studying the theory of management, engineering economics, organizations theory, fundamentals of scientific research, financial accounting and auditing and specialization subjects and select study programme subjects. Practice is not projected. The study programme of engineering economics and management is intended for persons having bachelor degree in technological science study area and pursuing to become specialists of high qualification. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Advertising Management

  Objective(s) of a study programme: Prepare the highest qualification advertising management specialists for a complex activity in the sphere of advertising management demanding the evaluation of the latest knowledge in the sphere and the related fields, application of practical skills and ability to discover new facts while performing applied research, as well as skills for creative application of theoretical knowledge and the results of scientific research. They also have skills for independent accomplishment of applied research, consulting in the field of activity, orientation towards the improvement of other persons’ qualification and implementation of innovations, the analysis and presentation of activity results, as well as ability to make innovative decisions, based on research results. They are also able to evaluate alternative decision variants and possible social and ethical consequences of the activity. Learning outcomes: Student having successfully accomplished the programme would be able: 1. To apply modern / current scientific theories, methods and technologies of advertising management. 2. To independently perform advertising research using modern analytical methods, evaluate the results of advertising impact and discover new facts. 3. To evaluate the advertising business environment, its possibilities and peculiarities. 4. To create and realise an advertising campaign, advertising projects, creative strategies and individual processes of advertising and to provide consultations on the issues r ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages