• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 166 items
 1. Shop salesperson ‘Clothing and Accessories’

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Gaat professioneel om met klanten (D121401 Id17964-c) - Verwelkomt de klant professioneel - Toont een uitnodigende lichaamshouding - Maakt oogcontact - Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken - Vermijdt conflicten met klanten - Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures - Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving - Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie - Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures ● Stelt de aankoopwensen van de klant vast en adviseert over de producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie (D121401 Id17964-c/18118-c) - Schat in wanneer de klant wil worden geholpen - Stelt vloeiend en spontaan vragen over de wens van de klant zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken - Stelt vragen over de wens van de klant - Stelt zich empathisch op ten opzichte van klanten - Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment - Geeft informatie over de kenmerken van de artikels (werking, gebruik,…) en de voordelen voor de klant in functie van zijn wensen - Demonstreert of toont artikels - Raadt artikels aan in functie van de wensen van de klant - Geeft informatiemateriaal mee (stalen, brochures,...) - Stimuleert de klant tot een aankoopbeslissing - Sluit de verkoop af - Stelt aanvullende producten voor (meerverkoop) - Informeert de klant over de ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Shop manager of a small or medium outlet

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Ontwerpt de organisatie van een verkoopeenheid (uurroosters, materiaal, ...) en past toe (D130101 Id24869-c) - Stemt de indeling/structuur van de verkoopeenheid af op de producteigenschappen - Stemt de indeling van de verkoopeenheid af op de wensen en noden van de klantendoelgroep - Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid - Neemt maatregelen om diefstal van producten te voorkomen - Houdt zich aan de openingstijden - Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel, … ● Richt de verkoopruimte in en stalt de producten in de vitrines, etalages, ... uit (D130101 Id21798-c) - Bepaalt het imago van de winkel - Stelt artikelen volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen ten toon - Maakt of regelt decoraties (combinaties van de producten, licht- en kleurgebruik, attributen, …) - Benut de mogelijkheden van de ruimte - Selecteert artikelen uit het assortiment - Houdt rekening met voorraad, trends, verkooppotentieel en doelgroep - Verandert de opstelling van de producten en artikelen op regelmatige tijdstippen - Plaatst reclame op een zichtbare plaats voor de klant ● Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen (D130101 Id18152-c) - Houdt gegevens bij over de voorraad en het verbruik van producten - Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling (o.b.v. de activiteiten van de verkoopeenheid, omloopsnelheid van de producten, gewenste voorraad, …) - Vult een bestelbon in - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Shelf filler

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Gaat professioneel om met klanten (D150701 Id17964-c) - Verwelkomt de klant professioneel - Toont een uitnodigende lichaamshouding - Maakt oogcontact - Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken - Adviseert over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie - Vermijdt conflicten met klanten - Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures - Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving - Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie - Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures ● Bereidt de producten en artikels voor (etiketteren, diefstalbeveiliging,...) en plaatst ze in de winkel of op een stand (D121101 Id16582-c) - Brengt de prijs aan/in volgens richtwaarden of instructies (in electronisch systeem) - Stelt de producten volgens de principes van ‘visual merchandising’ ten toon - Plaatst promotionele artikels op een commerciële plaats - Verandert de opstelling van de producten volgens commerciële planning - Maakt of regelt decoraties (combinaties, licht- en kleurgebruik, attributen, muziek,…) - Beveiligt de goederen - Controleert of de artikels juist geprijsd zijn ● Ordent afdelingen en de voorraad en bevoorraadt (bijbestellen, defecte producten uit de afdeling nemen, ...) (D121401 Id6595-c, D150701 Id35418-c) - Vult producten aan volgens het verbruik - Vult aan volgens gangbare principes (first i ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Seller

  A person who acquires the qualification of sales assistant must: - be able to accept and sort goods and products, check their quality, prepare them for sale and sell them to customers, use POS terminals and sales equipment, write invoices, complete cash-register documents, perform the accounting of money precisely and rapidly, and ensure the security of goods - know the characteristics of consumer goods, principles of customer service, and the basics of the use of sales equipment and IT - know at least one foreign language, and be able to work independently, diligently, and responsibly, and organise one’s work. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Salesperson specialising in foodstuffs (meat)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Salesperson specialising in foodstuffs (confectionery and patisserie)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Salesperson specialising in foodstuffs (bakery)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Salesperson SI (no legal status)

  Certificate holders will be able to: monitor competitors and the product range offered by competitors, arrange a sales room and display, plan and implement sales promotions, estimate future demand, formulate sales prices depending on the quality of the product and what the competition is offering, perform high-quality implementation of the sales process, assess buyer desires and needs, respond appropriately with reasoning to buyer questions, advise buyers, resolve buyer complaints and returns on an ongoing basis, apply various communication techniques and approaches, work with buyers honestly and ethically, assess quality on the basis of knowledge and experience, work independently and in a team, communicate in a foreign language at a basic level. Elective: work with foodstuffs, work with technical goods, work with textiles and chemist’s products. The programme is adapted for provision in Slovene as the language of instruction in the ethnically mixed area of Slovenian Istria and also has the following special objectives:  to develop communication skills in Italian and Slovene,  to develop knowledge of the natural, cultural and historical heritage of the Italian national community and its mother nation,  to teach respect for and understanding of ethnic and cultural diversity and promote cooperation between members of the Slovene nation and Italian national community. Certificate holders build on their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Salesperson (no legal status)

  Certificate holders will be able to:  monitor the competition and what it is offering, arrange a sales room and display, plan and implement sales promotions, estimate future demand, formulate sales prices depending on the quality of the product and what the competition is offering, perform high-quality implementation of the sales process, assess buyer desires and needs, respond appropriately with reasoning to buyer questions, advise buyers, resolve buyer complaints and returns on an ongoing basis, apply various communication techniques and approaches, work with buyers honestly and ethically, assess quality on the basis of knowledge and experience, work independently and in a team, communicate basically in a foreign language, Elective:  work with foodstuffs, work with technical goods, work with textiles and chemist’s products. Certificate holders supplement their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. sales értékesítési szaktanácsadó

  A képzésben végzettek az értékesítés elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják. Hozzájutnak a strukturális ismeretekhez, a fogalomrendszer pontos használatához, valamint gyakorlati felhasználására is kompetenssé válnak. Elsajátítják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű értékesítési/sales módszertanokat, technikákat. Mindezzel mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátítanak el.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A sales értékesítési szaktanácsadó* képessé válik az értékesítés fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára, a stratégiai gondolkodásra;* képes az értékesítést a szakmák és a tudomány területén elhelyezni;* megismeri az értékesítés folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket, részletes áttekintés alapján képessé válik értékesítési stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani;* elsajátítja az értékesítői/saleses szemléletet;* betekintést kap a vevői, fogyasztói magatartásba és annak specialitásaiba.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:* stratégiai gondolkodás és szemlélet az értékesítés/sales világában;* a legújabb módszerek integrált használata. Ismeretek:A sales értékesítési szaktanácsadó* stratégiaalkotási ismeretekkel és a módszerek integrált használatának képességével rendelkezik;* ismeri a kapcsolódó módszereket és az egyes eszközök használatát, tudja adaptálni azokat a cégére, vállalkozására, terméké ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages