• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1530 items
 1. városgazdasági specialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: közgazdasági alapismeretek elsajátítása, urbanisztikai, városszociológiai, városigazgatási ismeretek, valamint az Európai Unió városgazdálkodási követelményeinek elsajátítása és alkalmazása a városmenedzsmentben, várospolitikában.A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: kommunikáció és tárgyalástechnikai készség, érdekérvényesítő (lobbi) képesség, kreativitás, rugalmasság, szociológiai ismeret, döntési képesség, vezetői készség.A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a városmenedzsment (városgazdasági) specialista szakirányú továbbképzési szak elvégzését követően a végzett hallgatók a kormányzati és nem kormányzati intézményrendszerben, a versenyszférában és a médiában helyezkedhetnek el, illetve az Európai Unió városgazdálkodási politikájának adaptálásával alkalmassá válnak városgazdálkodási stratégia megfogalmazására, gyakorlati megvalósítására, értékelésére ellenőrzésére és a városgazdálkodási szemlélet elterjesztésére, menedzser tevékenységek gyakorlására. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Vámügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni alapvető adózási feladatokat ellátni a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni végrehajtani a kereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtarifa és egyéb közösségi intézkedések rendelkezéseit végrehajtani a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatokat meghatározni az áruk származását és vámértékét alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat végrehajtani az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat alkalmazni az egységes áruosztályozás biztosítása érdekében, az egyes áruosztályozási rendeleteket összegyűjteni és kezelni a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vámlogisztikai menedzser

  A vámlogisztika szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek felkészítése a gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét és jelentőségét. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- a nemzetközi gazdaság fejlődési tendenciái, kihívása, benne az egyes országok lehetőségei;- az Európai Unió és a kapcsolódó hazai jogi szabályozás;- a vámlogisztikai megoldásokhoz kapcsolódó etikai elvárások, ismeretek;- a vámlogisztika módszertana és az ezzel kapcsolatos legjobb gyakorlat;- a nemzetközi nagyvállalatok és a nemzetközisedő kis- és középvállalkozások stratégiai kihívásai és az azokra adható menedzsment válaszok;- az összetett ellátási láncok, kiemelten azok logisztikai folyamatainak rendszerszerű megismerése, működési logikája és kiemelt menedzsment eszközei;- a globalizáció és a lokalizáció gazdasági kihívásaival kapcsolatos menedzsment kihívások és azok megoldási eszközei;- az egyes vállalatok vagy ellátási láncok szintjén alkalmazható vámlogisztikai megoldások és azok hatása a vállalati, illetve a láncszintű teljesítményre;- az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterület, annak szerepe, eszközei.     A képzés elvégzésével a hallgatók - a külkereskedelmi cégkapcsolatok menedzsmentjéhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám- és ellátásilánc-ismeretekre tesznek szert;- képesek lesz ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. vámigazgatás-szervező

  A szak képzési célja olyan „szakma-kompatibilis” elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a vámigazgatási tevékenység elméletét átlátják, gyakorlatát magabiztosan alkalmazzák. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a vámigazgatás jogi környezetét, - a vámigazgatás helyét és szerepét az igazgatási rendszerben, - a vámigazgatás számviteli hátterét, - a vámigazgatással összefüggő vezetési ismereteket, - a vámigazgatás informatikai alkalmazásait. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: - a vámigazgatás intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére, - a vámigazgatásra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, - a vámigazgatás intézményeinek korszerű irányítására, - szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat, - szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is, - rendszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni, - a megoldandó problémák megértésére, a megoldás terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, - szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, - saját tudásukat magasabb szintre emelni, képzési területük belső törvényszerűségeinek megértését elmélyíteni és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képesség ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. jövedéki feladatokat ellátni, vámszakmai feladatokat ellátni, környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat ellátni, termékdíj köteles termékek nyilvántartását vezetni, környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket hatóság felé összeállítani, benyújtani, energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat ellátni, alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat ellátni, a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat ellátni, a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtani, a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni, alapvető adózási feladatokat ellátni, azáruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat végrehajtani, a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjteni és kezelni, a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. változás- és válságmenedzser szakközgazdász

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek a rendszerelvű változáskezelés és válásmenedzsment területén szereznek projektvezetői ismereteket és szakmai jártasságot. E téren elsajátítják nem csak azt, hogy különbség van a klasszikus változásmenedzsment projekt felépítése, vezetése, és a sikeres válságmenedzselés projekt felépítése és csapatának irányítása között, de azt is, hogy hol, mikor, miért és főképp hogyan kell úgy váltani a kettő között, hogy a klasszikus válságmenedzselés után a szervezet új menedzsmentje számára a zökkenőmentes irányítás átvétele biztosított legyen. Mindezek mellett megismerik és elsajátítják mindkét menedzsment terület speciális, tradicionális tudásanyagát és módszertanát. Megértik azt is, hogy a szervezet menedzsmentje is sokat tehet a baj elkerülése és/vagy eszkalálódása ellen, továbbá, hogy az inadekvát vállalati menedzsment módszereknek, valamint a hibásan vagy tévesen kezelt változásoknak is lehetnek válságba torkolló hatásai.  A képzés azonos hangsúllyal kezeli a hazai és nemzetközi gyakorlatban sikeresen alkalmazott módszerek és technikák ismeretét, így mind itthon, mind nemzetközi szinten, versenyképes és alkalmazható tudást sajátít el a képzésben résztvevő. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A változás- és válságmenedzser szakközgazdász:* képessé válik a változás és válságmenedzsment szakma fogalmainak és azok összefüggéseinek értelmezésére és használatára;* felkészültté válik a változások, és azokból a vállalat adottságai szerint fontos, változáskésztetések felismeré ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. változás- és válságmenedzser

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek a rendszerelvű változáskezelés és válságmenedzsment területén szakmai jártasságot és projektvezetői ismereteket szereznek. E téren elsajátítják nem csak azt, hogy különbség van a klasszikus változásmenedzsment projekt felépítése, vezetése és a sikeres válságmenedzselés projekt felépítése, csapatának irányítása között, de azt is, hogy hol, mikor, miért és főképp hogyan kell úgy váltani a kettő között, hogy a klasszikus válságmenedzselés után a szervezet új menedzsmentje számára a zökkenőmentes irányítás átvétele biztosított legyen. Emellett megismerik és elsajátítják mindkét menedzsment terület speciális, tradicionális tudásanyagát és módszertanát. Kezdetben az esetfeldolgozásokon, később a gyakorlati terepen elsajátítják az alkalmazás fogásait, továbbá azt is, hogy a gyorsan változó környezeti hatásokra, miképp kell hasonló sebességű változtatásokkal reagálni, illetve ebben a környezetben hogyan fordulhatnak elő válságos helyzetek, valamint a megváltozott helyzetben és körülmények között hogyan és milyen módszerekkel lehet – a vállalati menedzsment szintjén – ezeknek a hatásait mérsékelni, míg a válságmenedzsment szintjén preventíven kezelni. A hallgatók tehát nem csak hozzájutnak a sikeres rendszerelvű változtatások, illetve válságmenedzsment folyamatának teljes körű ismeretéhez, de megértik azt is, hogy a szervezet menedzsmentje is sokat tehet a baj elkerülése és/vagy eszkalálódása ellen, továbbá, hogy az inadekvát vállalati menedzsment módszereknek, valamint a hib ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. vállalkozásvezető

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:­ vezetés, irányítás;­ válság-, stressz-kezelés;­ változásmenedzsment;­ szabályos működés. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:A végzett hallgató képes lesz­ vállalkozását megfelelően pozícionálni a változó feltételek mellett;­ értelmezni a jogi, pénzügyi kötelezettségeket, lehetőségeket;­ mind a munkavállalókkal, mind a piaci szereplőkkel hatékonyabb kommunikációt folytatni;Ismeretek:A végzett hallgató megismeri­ a vállalkozásvezető jogszabályi kötelezettségeit;­ a szervezeti, szakmai szempontból optimális vállalkozásműködtetés feltételeit;­ az optimális kommunikációs technikákat és lehetőségeket. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:A vállalkozásvezető képes:­ vállalkozását az aktuális és várható külső és belső körülmények között a legoptimálisabban vezetni, irányítani;­ felkészülten tárgyalni jogi, pénzügyi, számviteli szakemberekkel;­ munkavállalóival megfelelő kapcsolatot fenntartani;­ piaci szereplőkkel hatékonyan tárgyalni.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Konkrét környezet:­ önfoglalkoztató, családi és mikrovállalkozások;­ profitorientált és non-profit kisvállalkozások.Tevékenységrendszer:Tevékenységi körök:­ vállalkozás vezetője;­ családi vállalkozás tulajdonosa.Tevékenységek:­ családi vállalkozás vezetése;­ szervezet adminisztratív irányítása;­ üzemegység vezetése;­ stratégiai vezetés. ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. vállalkozásszervező

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az általános gazdasági és informatikai, illetve vállalatirányítási és menedzsment ismeretanyag birtokában képesek a vállalkozások tevékenységének elemzésére, illetve szervezési, fejlesztési feladatainak megoldására, valamint üzleti ismereteik, továbbá vezetői készségeik és képességeik birtokában alkalmasak a vállalkozások különböző (pl. for- és non-profit szervezetek, vagy állami, önkormányzati intézmények vállalkozási) területein vezetői (projektmenedzseri) feladatok ellátására, önálló vállalkozások működtetésére.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   - a vállalkozások tevékenységének értékelési módszereit,  - a vállalkozások működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges finanszírozási források értékelését és a pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait, - a vállalkozások lehetséges fejlődési pályái meghatározásának eszközeit, - a projektvezetés, illetve a karriertervezés gyakorlati lehetőségeit, valamint a kommunikációs technikákat.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   - a vállalkozásokkal összefüggő fő kérdésekben való eligazodásra, a jövedelmezőség értékelésére, - a vállalkozásszervezési technikák alkalmazására, - a vállalkozások fejlesztését elősegítő szakmai (stratégiai) döntések meghozatalára, - szervezetfejlesztési feladatok megoldására, projektek vezetésére, önálló karriertervezésre.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   - problémafelismerő-képesség, kreativitás, döntésh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. vállalkozások számvitele szaktanácsadó

  Számviteli területen dolgozók és vezetők, illetve gazdasági vezetők továbbképzése. A szakirányú továbbképzés a munkáltatók részére közvetlenül is hasznosítható ismereteket, alkalmazható módszereket nyújt. A szak alapvető tananyagát a számviteli és a számviteli információs rendszerre támaszkodó elemzési, értékelési eljárások, számítástechnikai adatfeldolgozási módszerek ismertetése képezi.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A vállalkozások számvitele szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a legfontosabb gazdasági-jogi előírásokat (jogszabályok, egyezmények, egyéb előírások), - a jogszabályokhoz való hozzáférés módszereit, technikai eszközeit, - a szervezetek belső rendjének, szabályzatainak jogi kereteit, - a marketing funkció tartalmát, szerepét, a marketing mix elemeit és tartalmát, a marketing stratégia kialakításának folyamatát, - az innováció, a logisztikai rendszer vállalati működését, folyamatait, alkalmazott módszereit, - a vezetők helyét , szerepét a szervezetekben, ismeri a vezetői munka összetevőit: a döntéshozatalt és a vezetés feladatrendszerét, - a vállalakozások szervezeti rendszerét, a szervezetek alkotórészeit, felépítésüket, típusait, - az emberi erőforrás tartalmának, összetevőinek rendszerét a vállalkozásoknál, - a legjellemzőbb EU-s szabályokat és iránymutatásokat a vállalkozások működésében, - az EU legfontosabb intézményeit, azok jogállását, hatáskörét, - a pénzügyi ismeretek és a jövedelemelosztási folyamatok rendszerét, - a pénz- ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages