• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. Certificate of professional qualification: Librarian

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Communications and Media Studies Expert

  A képzés célja a munkaerőpiac új és folyamatosan változó kihívásaira jól reagáló kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek képzése, akik magabiztos ismeretekkel és tudással rendelkeznek a társadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságára vonatkozóan. Ismerik és működtetni tudják a kommunikáció és média különböző intézményeit, illetve felkészültek ezen intézmények elemző értékelésére is, valamint kutatási programokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek a) tudása Magas szinten ismeri a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. Ismeretei kiterjednek a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére, a rokon szakterületekhez való kapcsolatok meg- és felismerésére, a tágabb rendszer adta lehetőségek és a hatásrendszerre vonatkozó kontextusok használatára. Elmélyült és értő ismeretei vannak a kommunikáció- és médiatudomány minden fontos területéről, a társadalmi kommunikáció színtereiről, az itt működő intézményekről és ezek működési mechanizmusairól, folyamatairól, ismeri az erre a területre vonatkozó történeti vonatkozásokat. Ismeri és átlátja azokat a hazai, európai és globális társadalmi és kulturális jelenségeket és problémákat, amelyek meghatározó szerepet játszottak és játszanak a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáinak kialakításában. Ismeri a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. cross média újságíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * tömegkommunikációs és média ismeretek; * digitális kép-, hang- és mozgókép-feldolgozási ismeretek; * általános cross média újságírói ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek * újságírói ismeretek; * cross média műfaji ismeretek; * multimédia ismeretek; * digitális képkészítési-, képfeldolgozási ismeretek; * mozgókép-készítési és -feldolgozási ismeretek; * digitális rádiózási ismeretek; * tipográfiai ismeretek. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek A képzést elvégző * egyszerre lesz képes több médiumban gondolkodni; * fejlődik a számítógépes kép- és hangfeldolgozáshoz való hozzáállása; * fejlődik a projektszemlélete; * fejlődik a problémamegfogalmazó- és -megoldó képessége; * fejlődik az újságírói érzéke. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés elsődleges célcsoportját olyan személyek adják, akik vagy már jelenleg is, vagy a jövőben kívánnak újságíróként dolgozni. Akik a nyomtatott sajtónál dolgoznak, azok számára a képzés a televíziós és rádiós ismereteket erősíti, akik a televízióknál, vagy rádióknál dolgoznak, azoknak az on-line újságírói ismeretei gyarapodnak.  Minden csoport számára hasznos lesz az újságírói ismeretek és képességek keresztirányú kiterjesztése, az átjárhatóságok bemutatása, a cross média megoldások szoftveres és technikai hátterének megismertetése. Más tekintetben a képzés azok számára nyújt hasznos ismereteket és gyakorlatot, akik már jelenleg is, vagy a jövőb ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Curso Científico-Tecnológico de Comunicação Social

  Curso Científico-Tecnológico de Comunicação Social ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 5. Curso Tecnológico de Comunicação Social

  Curso Tecnológico de Comunicação Social ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 6. Degree of Management and Conservation of Ecclesiastical Cultural Heritage Objects Programme. University of Ecclesiastical Academy of Thessaloniki.

  Knowledge: 1) Understand and promote Orthodox Ecclesiastical culture. 2) Demonstrate good laboratory behaviour and practice. 3) Be sensitive towards issues of the moral and ethical code concerning the preservation an ecclesiastical cultural inheritance. 4) Know the characteristics, the properties, and the behaviours of different preservation materials. 5) Organise and apply preservation procedures and practices, such as those regarding management, recognition, research, assessment, diagnosis, documentation, recording, restoration, and preservation. 6) Recognise and discern the specific characteristics of relics and materials, as well as the methods and procedures concerning the preservation thereof. 7) Know IT systems and item digitization systems. Skills1) Treat relics and cultural items of the Church Tradition with a scientific and theological manner. 2) Handle traditional manufacture materials. 3) Record in a scientific manner the relics and monuments. 4) Operate laboratory instruments used for detecting materials, such as spectrometers, microscopes, X-ray machines. 5) Draft studies for the management of museums. 6) Digitise and document church or museum collections. 7) Identify relics and classify them within their historical, cultural, and sociological environment. 8) Preserve subjects of culture, ico ...

  Awarding bodyUniversity of Ecclesiastical Academy of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. digitálisarchívum-fejlesztő

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * adatmodellezés, relációs adatbázisok tervezése, adatbázisok kezelése; * repozitórium adatszerkezetének modellezése; * opensource repozitórium szoftver telepítése, repozitóriumok konfigurálása; * repozitórium adatbázisának kialakítása; * adatfeltöltés, metaadatok megadása; * repozitórium és aggregátorok kapcsolatának biztosítása; * keresés repozitóriumok adatbázisaiban.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * redundancia-mentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához szükséges ismeretek; * a relációs adatbázisokban tárolt adatok kinyeréséhez, az adatok közötti összefüggések feltárásához, az adatok különböző rendszerek közötti transzferálásához szükséges ismeretek; * az XML-nyelv alapszintű ismerete; * diszciplináris és intézményi repozitóriumok szerepe a digitalizált adatok tárolásában és megosztásában; * repozitórium aggregátorok működése; * Open Access repozitóriumok adatszerkezete, és metaadat szabványaik; * az OAI protokoll ismerete.   Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgató * problémamegoldó készséggel rendelkezik, feladatait rendszerben gondolkodva igyekszik megoldani; * absztrakció, finomítás és specializáció révén képes adatszerkezetek többszintű modellezésére; * képes önállóan vagy team munka keretében intézményi, illetve diszciplináris repozitórium adatbázisának megtervezésére; * kreatív, logikus gondolkodású; * magas szintű szakmai tudással, kooperatív, koordinációs, szervező készéggel rendelkezik.   A szakk ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. digitálistartalom-fejlesztő

  A képzési területek által reprezentált tevékenységek alkalmazása során a végzettek ismerik: * a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;  * saját tudásuk határait, és azt, hogy ezek a korlátok hogyan befolyásolják elemzéseiket és magyarázataikat. Képesek: * eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésekben lehet megoldani, és az adott esetben milyen mértékben alkalmasak ezek a megközelítések a probléma sikeres megoldására; * információk rendszerezésére és feldolgozására, mindehhez kellően megalapozott technikák széles skálájának felhasználására, és az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldásokat javaslatára; * a szakirányú továbbképzésen belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;  * önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglevő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, melyek segítségével alkalmassá válhatnak egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.   Társas kompetenciák: a végzettek készek és képesek másokat meghallgatni, rendelkeznek az alapvető pedagógiai, andragógiai készségekkel. Türelmesek és kitartók a munkában. Együttműködési, csoportmunka-, szervező- és kezdeményezőkészséggel rendelkeznek, melyek szükségesek a személyes felelősséggel járó munkakörök betöltéséhez.   Módszerkompetenciák: a tanulást illetően képesek összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Diploma in economics (un) (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate understanding of the global economic environment and the functioning of modern society, use specialised terminology from the economics field, apply knowledge of economic theory and analysis in practice in wider social contexts, gather and interpret data on phenomena in modern society, demonstrate familiarity with and proficiency in the use of the basics of research methods in order to study the consequences that economic phenomena have on modern society, offer solutions or responses to developments in modern society, demonstrate understanding of the wider ethical and moral framework of the economic and social environment and successfully offer responses to challenges or questions through cooperation and teamwork that remains within the context of economic and business ethics, take responsibility for their own work or the work of groups in which they participate or which they lead, (subject-specific competences) demonstrate understanding of the development of economic science and its role as a motor of modern society, demonstrate understanding of the development of economic science and its role and characteristics in global conditions, demonstrate understanding of the functioning and consequences of the principles of economic policies, gather and interpret data on the economic environment in modern society, offer economic solutions to the problems of modern society, address technical problems by applying the methods of economic analysis, demonstrate su ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. DIPLOMA OF FIRST LEVEL PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION with professional qualification: Library Information Specialist

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard and the strategic objectives of educational programmes outlined in the state standard of first level professional higher education. For more information, see the Cabinet of Ministers Regulations No. 141 “Regulations on the state standard of first level professional higher education” (adopted on 20.03.2001):  Read standard. Occupational standards:  Occupational standards register Competences:1. Basic understanding of the following in order to be able to perform basic professional tasks: 1.1. fundamentals of economics; 1.2. fundamentals of law. 2. Advanced understanding of the following in order to be able to perform basic professional tasks: 2.1. creation of databases; 2.2. creation of metadata; 2.3. creation of digital libraries; 2.4. professional terms in a foreign language; 2.5. copyright; 2.6. professional terms in the official language and at least two foreign languages. 3. Thorough knowledge of the following in order to be able to perform basic professional tasks: 3.1. theory of library and information science, development trends; 3.2. library and information industry regulatory documents; 3.3. knowledge of the business aspects of librarianship; 3.4. knowledge of library information systems and the necessary information and communication technologies; 3.5. oral communication skills; 3.6. management of stocks and collections; 3.7. search, retrieval of information; 3.8. project preparation and management; ...

  Awarding body- Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages