• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 207 items
 1. angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. Problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatjuk a résztvevőket, hogy versenyképes tudással léphessenek a munkaerőpiacra, illetve doktori képzés keretében folytathassák tanulmányaikat.   Elsajátítandó kompetenciák: Fordítói kompetenciák: ­ az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; ­ a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; ­ professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; ­ a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és -kérés. Kulturális kompetenciák: ­ a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; ­ a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; ­ az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során. Munkatechnikai kompetenciák: ­ a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; ­ a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képes ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. angol-magyar természettudományi szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. A problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatott résztvevők versenyképes tudással léphetnek a munkaerőpiacra.      Elsajátítandó kompetenciák:    Fordítói kompetenciák: * Az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból * A szövegértés és készítés problémájának felismerése * Professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért * A fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés      Kulturális kompetenciák: * A forrás és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során * A megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége * Az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során      Munkatechnikai kompetenciák: * A fordítások nyomdakész elkészítésének képessége * A szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége * Határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialakítá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. angol-magyar társadalomtudományi szakfordító

  A képzés célja: fordítói és közvetítői kompetenciák, nyelvi és civilizációs ismereteknek és alkalmazásuknak, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemei ismeretének elsajátítása, munkatechnikai és kulturális kompetenciák kialakítása, problémamegoldó gondolkodás elsajátíttatása, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatás a versenyképes tudás érdekében.      Elsajátítandó kompetenciák:    Fordítói kompetenciák: * az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; * a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; * professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; * a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés.      Kulturális kompetenciák: * a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; * a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; * az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során.      Munkatechnikai kompetenciák: * a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; * a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége; * határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialakításának képessége.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzésben részt vevők megismerik: * a fordítási tevékenység el ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Baby-sitter and Nanny (English)

  A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához. Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteket illetően bizonyítják, hogy - megfelelő szintű angol nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek; - ismerik az angolszász kultúrát; - angol nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás; - ismerik az adott korosztály nevelés során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket; - korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén; - képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni; - segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését; - folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat. Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak: - elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekek valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni; - korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Applied Languages

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Applied Languages ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Bachelor of Arts (Honours) in English and Spanish

  Bachelor of Arts (Honours) in English and Spanish ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Bachelor of Arts Degree in English Philology (DU)

  Objectives:  The programme is aimed at providing students with an opportunity of acquiring theoretical knowledge and research skills in philology; - within the programme the following knowledge and skills have been acquired and developed; - understanding of the major notions and regularities of philology, traditional and topical issues of the sphere; - ability of independent and critical acquisition of the ideas of linguistics, literary science, and socioculture by setting significant research problems and solutions in the sphere of philology; - skills of performing theoretical and applied research, formulating and analytically describing information and knowledge in line with the set research goals; - competence of independent cognition, analysis, synthesis, and assessment, preparing for further studies in master’s or professional study programmes; - abilities of presenting information, ideas, and solutions for the audience of experts and interested listeners based on skills and experience of culture communication.   ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Bachelor of Arts Degree in German Philology (DU)

  Objectives:  The programme is aimed at providing students with an opportunity of acquiring theoretical knowledge and research skills in philology; - within the programme the following knowledge and skills have been acquired and developed; - understanding of the major notions and regularities of philology, traditional and topical issues of the sphere; - ability of independent and critical acquisition of the ideas of linguistics, literary science, and socioculture by setting significant research problems and solutions in the sphere of philology; - skills of performing theoretical and applied research, formulating and analytically describing information and knowledge in line with the set research goals; - competence of independent cognition, analysis, synthesis, and assessment, preparing for further studies in master’s or professional study programmes; - abilities of presenting information, ideas, and solutions for the audience of experts and interested listeners based on skills and experience of culture communication.   ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Bachelor of Arts Degree in Latvian Philology (DU)

  Objectives:  The programme is aimed at providing students with an opportunity of acquiring theoretical knowledge and research skills in philology; - within the programme the following knowledge and skills have been acquired and developed; - understanding of the major notions and regularities of philology, traditional and topical issues of the sphere; - ability of independent and critical acquisition of the ideas of linguistics, literary science, and socioculture by setting significant research problems and solutions in the sphere of philology; - skills of performing theoretical and applied research, formulating and analytically describing information and knowledge in line with the set research goals; - competence of independent cognition, analysis, synthesis, and assessment, preparing for further studies in master’s or professional study programmes; - abilities of presenting information, ideas, and solutions for the audience of experts and interested listeners based on skills and experience of culture communication.   ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Bachelor of Arts Degree in Russian Philology (DU)

  Objekctives:  The programme is aimed at providing students with an opportunity of acquiring theoretical knowledge and research skills in philology; - within the programme the following knowledge and skills have been acquired and developed; - understanding of the major notions and regularities of philology, traditional and topical issues of the sphere; - ability of independent and critical acquisition of the ideas of linguistics, literary science, and socioculture by setting significant research problems and solutions in the sphere of philology; - skills of performing theoretical and applied research, formulating and analytically describing information and knowledge in line with the set research goals; - competence of independent cognition, analysis, synthesis, and assessment, preparing for further studies in master’s or professional study programmes; - abilities of presenting information, ideas, and solutions for the audience of experts and interested listeners based on skills and experience of culture communication.   ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages