• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 308 items
 1. Public administration

  Future holders of a master’s degree in public administration study the comparative analysis of public administration, comparative public policy, human resource management, management of public services, organisational theories, ethics of civil service, administrative liability, etc. Professional training is not planned. This public administration programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in public administration. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Public administration

  Viešojo administravimo studijų programa skirta rengti viešojo administravimo darbuotojus, išmanančius viešojo sektoriaus struktūrą, teisinį reglamentavimą, valdymo teorijas ir principus, vadybinius metodus. Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studijų programos apimtis 210 kreditų, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose. Būsimieji viešojo administravimo bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologiją, logiką, filosofiją, politologiją, etikos pagrindus ir specialybinius dalykus: viešąjį administravimą, teisės pagrindus, viešojo sektoriaus ekonomikos pagrindus bei ekonomikos teoriją, valstybės institucijų ir įstaigų vadyba, administracinę teisę, personalo vadybą, viešojo administravimo metodologiją, valstybės tarnybą, socialinių paslaugų administravimą, protokolą ir etiketą, informacines technologijas ir e - valdžią, administracinio proceso teisę, švietimo įstaigų administravimą, konfliktų studijų pagrindus, demografiją, organizacinę elgseną, projektų vadybą, taikomąją matematiką ir kiekybinius metodus, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros valstybinį reguliavimą, valstybės finansus, ir kt. Praktinės studijos vyksta viešojo administravimo institucijose. Praktinių studijų trukmė 405 val. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo bakalauro laipsnis. Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsn ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Public Policy and European Union Studies

  1. Tikslai Rengti viešojo administravimo specialistus, turinčius išsamių Europos Sąjungos politikos ir administravimo žinių ir įgūdžių darbui Lietuvos bei Europos Sąjungos viešojo administravimo institucijose. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. 1) Priimami asmenys, turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias universitetines studijas. 2) Profiliniai dalykai: nėra 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 4. Studijų kalba - lietuvių. 5. Anotacija (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistrantūros programoje dalykai: " Mokslinis tiriamasis darbas (12), " Sprendimų priėmimo teorija (4), " Įvadas į ES teisę (4), " ES bendroji rinka, biudžetas, ekonominė ir monetarinė politika (5), " ES bendroji užsienio ir saugumo politika (3), " ES plėtra ir politikos formavimas(3), " ES ir tarptautinių organizacijų parama besivystančioms šalims(3), " ES bendroji žemės ūkio ir aplinkos apsaugos politika (4), " ES struktūrinė politika (2), " ES bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse (2), " ES migracijos politika (2), " ES administravimas (2), " Lyginamoji viešoji politika (2). Kompensaciniai dalykai: " Viešojo administravimo pagrindai (2) " Vadyba (2) Naujosios kaimynystės specializacija " Mokslinis tiriamasis darbas (12), " Europos Sąjungos bendroji rinka, biudžetas, ekonominė ir monetarinė politika (5), " Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio ir aplinkos apsaugos politika (4), " Įvadas į Europos Sąjun ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Administration of Public Governance Institutions

  Objective(s) of a study programme: This programme aims to prepare public policy experts, analytics, developers, evaluators and implementers of public policy programmes. It is for persons seeking to work analytical and managerial work in public service. Learning outcomes: 1) Possess an advanced knowledge of the comparative features of the various central and local public administration systems, methodology of the public policy analysis; 2) Be able to identify means of policy formation and implementation, to use them in practice; 3) Be able to evaluate alternative means of policy implementation, improvement of policy programmes; 4) Be capable to prepare and evaluate public policy programmes, projects, management and operational plans; 5) Be capable to independently plan, organize and perform activities of the public sector organization, introduce organizational or managerial innovations; 6) Be disposed to initiate and implement policy changes, organizational reforms, act as a leader Activities of teaching and learning: Lectures, seminars, presentations, group work, consultations, individual written homework Methods of assessment of learning achievements: Tests, exams, evaluation of individual and group work Framework: Study subjects (modules), practical training: Amount of study programme is 120 ECTS. Obligatory subjects encompass: Public Policy and Public Policy Analysis; European Integration Problems and Lithuania; Social Policy; Public Economics; Non-Governmental Organisations And Public Interest; Theoretical ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Public administration

  Future specialists of public administration study psychology, philosophy, informatics, logics, ecology, sociology, management, administration of public organizations, theories of public administration, state service, administration of EU institutions, ethics of public administration, models of local management, administration of districts, analysis of public policy, finance and budget of the public sector, administrative law, quality management in the public sector, etc. Practical training is organized in two stages: consecutive practical training organized in public or municipal institutions and practical preparation and implementation of certain programmes or projects. During practical training, students participate in the process of preparation and implementation of state, municipal or institutional programmes or projects. The duration of practical studies is 160 hours. The study programme for public administration is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Recreation and tourism

  Future specialists of recreation and tourism study the structure of recreation and tourism, history of recreation and tourism, recreation and tourism law, geography of recreation and tourism, resort studies, economics and marketing of recreation and tourism, etc. Practical training is organized in three stages: introductory practical training, travel organization and industrial practical training. The duration of practical studies is 400 hours. During practical studies, the skills of organizing excursions, communicating with clients, etc., are developed. The study programme for recreation and tourism is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Tourism and Entertainment Business Management

  Objective(s) of a study program: Objective of the Tourism and Entertainment Business Management study program is to prepare qualified tourism and entertainment business managers, who are able to research and analyze market of tourism and entertainment, business environment and trend of changes, to create service packages and organize their selling, to establish and manage a company which provides recreation, entertainment, beauty and wellness services. Learning outcomes: 1. Will know peculiarities and principles of tourism and entertainment business organization; 2. Will know the ways of storing, processing and using tourism and entertainment data; 3. Will know the methods of tourism and entertainment market analysis and research; 4. Will know tourism and entertainment business information technologies and ways of appliance; 5. Will know about the process of creating and selling tourism and entertainment services; 6. Will know peculiarities and process of organization of recreation entertainment activities; 7. Will know peculiarities and particularities of providing rural and ecologic tourism services; 8. Will be able to analyze and to estimate events and processes in tourism and entertainment business and business environment; 9. Will be able to gather, organize and analyze tourism and entertainment business information, to choose methods of analysis, to prepare strategy of analysis, perform market research, prepare reports and apply various methods of information organization; 10. Will be able to contemplate ...

  Provider NamePublic institution Lithuania Business University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Tourism and hospitality

  Future tourism administration specialists study commercial law, tourism geography and resources, administration of a tourism company, tourism information systems, leisure time organisation, business ethics, ethnic culture, quality management, business planning and organisation, human resources management, etc. Practical studies are conducted in three stages: practice in tourism information systems, practice in a tourism company and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to establish a company, prepare a business plan for a company, organise work, etc., are consolidated and improved. The tourism administration study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be tourism administrators. ...

  Provider NameV. A. GRAICIUNAS SCHOOL OF MANAGEMENT

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Business management and Marketing

  Programos paskirtis: Studijų programa skirta parengti profesinei veiklai verslo vadybininką: * gerai mokantį bent vieną užsienio kalbą, * suprantantį rinkos funkcionavimo dėsningumus, * sugebantį savarankiškai priimti sprendimus, * galintį įkurti ir vystyti savo verslą, * vadovauti įmonei (padaliniui), * išmanantį personalo vadybą, * mokantį sudaryti verslo planus ir investicinius projektus, * naudotis informacinėmis technologijomis renkant ir analizuojant informaciją, * atlikti rinkos tyrimus. Vadybininkas turi sugebėti pritaikyti savo kvalifikaciją gamybinėse, prekybinėse, finansinėse ar paslaugų firmose. Trumpas studijų apibūdinimas. Studijų programą sudaro 120 kreditų, studijos trunka trejus metus, studijų forma - dieninė. * Bendro aukštojo lavinimo dalykams skirta 33 kreditai * Kvalifikaciniams dalykams skirta 45 kreditai * Profesinei veiklos praktikai 20 kreditų * Laisvai pasirenkamiems dalykams 6 kreditai * Specializacijoms 10 kreditų * Baigiamojo darbo rengimui 6 kreditai Kiekvienam studijų dalyko moduliui skirta ne mažiau 2 kreditų, semestre ne daugiau 7 dalykų. Specializacijos: rinkodaros valdymas; finansų valdymas. S_03S1_34.doc ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. International Business Administration

  Objective(s) of a study programme: The overall objective of the International Business Administration program is to provide students with broad knowledge and skills in business disciplines including management, economics, marketing, accounting, finance, communication and entrepreneurship. A corollary objective of the program is for students to become flexible, innovative, market oriented, computer literate, quantitative and qualitatively analytical, accustomed to working in teams, and be able to apply knowledge in new situations. The program also seeks to develop interdisciplinary abilities include critical thinking, intercultural understanding, and English language facility. Learning outcomes: 1. Students will gain knowledge of the business disciplines of accounting, economics, finance, information systems, management, marketing. 2. Students will develop excellent skills in communication, listening, speaking, writing, persuasion. 3. Students will develop excellent skills in collection, evaluation, analysis, presentation, and application of information. 4. Students will develop excellent skills in critical thinking and scientific reasoning. 5. Students will develop excellent skills in quantitative literacy. 6. Students will develop excellent skills in contribution to positive change. 7. Students will develop attitudes of respect and collaboration. 8. Students will develop attitudes of openness to diversity and challenge. Activities of teaching and learning: Teaching and learning activities are foundational fo ...

  Provider NameLCC INTERNATIONAL UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages