• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18785 items
 1. Miljøteknologi

  Du beskæftiger dig med, hvordan man rent teknisk kan løse forureningsproblemer af jord, vand og luft, og du får undervisning i både matematik, fysik, kemi, statistik, hydrologi og geologi. Desuden lærer du om miljø og bæredygtighed ud fra et fremtids- og udviklingsorienteret perspektiv.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil ligge inden for miljøområdet i offentlige forvaltninger eller private virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Energiteknolog

  Du får praktisk og teoretisk viden om effektivisering af energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg mv. Hertil kommer fag i forretningsforståelse og entrepriseledelse, der også giver relevante kompetencer i relation til fremtidige rådgivningsopgaver.På uddannelsen bygger du videre på dine erhvervsfaglige kvalifikationer. Som færdiguddannet energiteknolog kan du søge ansættelse i forsyningsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Miljøteknolog

  Du får kendskab til miljøteknologi inden for vand, jord og industri og lærer om produktion, forsyning og udvikling samt om rådgivning og forvaltning. På energiområdet arbejdes der fx med energioptimering og med forskellige energiformer.Efter endt uddannelse kan du fx søge ansættelse i produktionsvirksomheder, vandselskaber, rådgivende virksomheder, statslige eller kommunale institutioner eller miljøkontrollaboratorier. ...

  Provider NameCphbusiness Laboratorie og Miljø (cph Hillerød)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. By-, energi- og miljøplanlægning

  Studiet kombinerer elementer fra ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, og du får indsigt i både teknologiske, politiske, miljømæssige, juridiske og økonomiske problemstillinger.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i både private virksomheder fx ingeniørfimaer og i regioner og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Produktudvikling og innovation

  Uddannelsen byder bl.a. på undervisning i design, konceptudvikling samt salg og marketing, og du får en bred indsigt i, hvordan teknologi og forretning spiller sammen.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil have jobmuligheder inden for produktudvikling og innovation i både danske og internationale virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Internetteknologier og computersystemer

  Det kan fx være sikkerhedssystemer til tog eller biler samt satelitter eller robotter, der skal kommunikere og koordinere opgaver imellem sig. Du får et solidt kendskab til internettet og andre netværk, til overvågningssystemer og styreprogrammer samt til robotsystemer og autonome systemer.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. have jobmuligheder i elektronikvirksomheders udviklingsafdelinger og i ingeniørvirksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Byggeteknologi

  Du lærer såvel om byggematerialer og konstruktioner som om energiforbrug og miljø. Desuden får du kendskab til de økonomiske og ledelsesmæssige forhold omkring et bygge- eller anlægsprojekt.Med en bachelor i byggeteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være datalogi og performance-design, geografi og virksomhedsstudier, it og kommunikation, sundhedsfremme og psykologi.Bacheloruddannelsen giver dig både praktiske og teoretiske færdigheder samt en bred forståelse for forandringsprocesser i det moderne, teknologiske samfund. Du har efterfølgende mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Installatør

  Vil du specialisere dig i stærkstrøm, lærer du bl.a. om elektroteknik, forsynings- regulerings- og installationsteknik. Vælger du vvs-linien får du undervisning i sanitets-, varme og gasteknik. Du lærer også om, hvad det vil sige at have egen virksomhed.Som el-installatør eller vvs-installatør kan du arbejde som fx leder af installationsarbejder i byggefirmaer, eller du kan vælge en karrierevej som selvstændig med egen virksomhed. ...

  Provider NameErhvervsakademi Sjælland, Campus Nykøbing F (EA Sj Nyk F)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- eksportteknologi

  Uddannelsens indhold har fokus på områder som logistik og forretningssystemer på bekostning af fokus på materialer, konstruktion og produktionsteknik.Som uddannet eksportteknolog kan du finde job som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder. Du har ligeledes mulighed for at arbejde inden for udvikling af globale produktions- og markedsføringsnetværk. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages