• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124057 items
 1. tűzvédelmi szakmérnök

  A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátása. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátásához szükséges ismeretek, és azok alkalmazási képessége, úgy mint: a megelőző és mentő tűzvédelemhez kapcsolódó épületszerkezeti és tartószerkezeti, mélyépítési és településrendezési ismeretek, technikai ismeretek; a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó alapozó ismeretek: égés- és oltáselmélet, veszélyes anyagok, tűzvédelmi laboratóriumi ismeretek, féléves feladatok; a szakma alkalmazását közvetlenül szolgáló ismeretek: megelőző tűzvédelem, mentő tűzvédelem, tűzkockázat-elemzés, tűzvizsgálat-tan, beépített tűzvédelmi berendezések tervezése, egészségügyi ismeretek; jogi, engedélyezési ismeretek: tűzvédelmi igazgatás. Személyes adottságok és készségek: A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés kiemelt elvárásai: katasztrófavédelmi szervek és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint veszélyes üzemek megelőző tűzvédelmi mérnöki feladatainak ellátására való alkalmasság, katasztrófavédelmi szerveknél és hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, valamint veszélyes üzemekben jelentkező mentő tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására való alkalmasság, külön képesítő vizsga letétele után beépített tűzvédelmi berendezések tervezői jogosultság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A szakirá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. tűzvédelmi tervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja az építészeti tűzvédelemmel foglalkozó szakemberek (építész- és szakági tervezők, továbbá tűzvédelmi mérnökök) számára egységes, az épületek tűzvédelmi felkészítésére vonatkozó specifikus ismeretanyag átadása.A szakon végzettek ismerik:   - a tűzvédelem alapvető szerkezeteit és aktív rendszereit,   - a tűzvédelem biztonsági előírásainak rendszerét,   - az építészeti és tűzvédelmi alapelveket és szabályokat.A szakon végzettek alkalmasak:   - épületek tűzvédelmének tervezésére, ellenőrzésére,   - tűzvédelmi biztonsági rendszerek tervezésére, ellenőrzésére,   - tűzvédelmi ellenőrzési feladatok ellátására.Személyes adottságok, készségek:   - műszaki érzék, tervezőkészség,   - probléma-felismerési és -megoldási készség,   - strukturált gondolkodás és hatékony problémamegoldás,   - team munkára való alkalmasság.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:   - saját általános tervezési területükön (építész- és generáltervező, épületgépész és épületvillamossági tervező) a tűzvédelmi szempontokból is megfelelő dokumentáció készítése;   - különleges szaktervezési feladatok elvégzése során (építészek esetén tűzszakaszok épületszerkezeti tervezése, épületgépészeknél automatikus oltóberendezések és gépi hő- és füstelvezető rendszerek tervezése, épületvillamossági tervezőknél automatikus tűzjelző rendszer vagy tűz esetén a funkcióját megtartani kép ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. T’ai Chi I och Zenmeditation

  T’ai Chi är en träning som stärker kroppens fria rörelser, balans och medveten närvaro. ...

  Provider NameBlekinge folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Uddannelsesvidenskab

  Den giver færdigheder i at identificere og analysere uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger ud fra en samfundsmæssig sammenhæng.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes bl.a. i virksomheders HR-afdelinger med arbejde inden for kompetenceudvikling eller i undervisningsinstitutioner, fagforeninger, kommuner, regioner m.fl. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Uddannelsesvidenskab

  Du lærer bl.a. om uddannelsesprofiler og -politikker samt om uddannelsesforvaltning, organisation, kultur og innovation i det komplekse samspil mellem samfund, institution/organisation og individ. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for uddannelsesområdet med planlægnings-, udviklings- og evalueringsopgaver. Du vil også kunne arbejde med kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Udvikling og internationale relationer

  Du lærer også at bruge og forstå forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, bl.a. udviklings- og kulturteorier samt økonomiske og politiske teorier. Som færdiguddannet kandidat kan du få job som konsulent eller rådgiver i internationale, nationale og regionale institutioner, i private virksomheder samt inden for NGO'er og andre organisationer, der arbejder med udviklingslande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Ugunsdrošība un civilā aizsardzība- Prof. studijas pēc koledžas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību. Uzdevumi Studiju programmas pamatuzdevumi ir dot studentam zināšanas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesijā: - nodrošināt katastrofu operatīvo pārvaldīšanu un rīcību notikumu vietās; - vadīt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu; - veikt ugunsdrošības uzraudzību un būvdokumentāciju analīzi un ekspertīzi; - veikt civilās aizsardzības pasākumu organizēšanu; - veikt ugunsgrēku apstākļu izpēti un ekspertīzi; - apmācīt personālu. Studiju rezultāti Studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci: - prot plānot pasākumus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā; - spēj analizēt un praksē pielietot pastāvošo normatīvo aktu prasības; - prot organizēt un veikt praktiskās mācības ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā; - spēj darboties avārijas situācijā un organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus; - spēj veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, nodrošinot ugunsdzēsības un civilās aizsardzības prasību izpildi; - spēj risināt ugunsdzēsības un civilās aizsardzības ekonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas; - spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstī ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ugunsdrošība un ugunsdzēsība- 1. līm. prof. studijas

  Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis veic ugunsdrošības uzraudzību un kontrolē ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomas normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī vada un veic glābšanas darbus, seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis, kā speciālists, strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, valsts vai pašvaldības iestādē vai pie komersanta. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikāciju – ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris. ...

  Provider NameUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Uhrmachermeister/Uhrmachermeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Uitvaartbegeleider (Modulair)

  Geen nadere omschrijving beschikbaar. Trefwoorden van deze opleiding : Uitvaartbegeleider ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium

Pages