• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124052 items
 1. Tűzoltó II.

  A képesítéssel rendelkező képes: napirend szerinti tevékenységet végezni vonulós tűzoltói szolgálatot ellátni életmentést végezni tűzoltási feladatot ellátni műszaki mentést végezni beavatkozás közben tekintettel lenni a tűzvizsgálatra ...

  Awarding bodyKatasztrófavédelmi Oktatási Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Tűzoltó szerparancsnok

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi ismereteket alkalmazni kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni gyakorlatot irányítani riasztást elrendelni tűzoltásvezetői feladatot ellátni mentésvezetői feladatot ellátni készenléti szolgálat ellátása során az irányítói feladatok ellátásában közreműködni közreműködni tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat tűzvizsgálathoz adatokat, információkat gyűjteni tűzoltás alapvető feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok megsértését felismerni ...

  Awarding bodyKatasztrófavédelmi Oktatási Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Tűzvédelmi előadó

  A képesítéssel rendelkező képes: speciális információkat gyűjteni elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni gyakorlatokat szervezni és értékelni szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Tűzvédelmi főelőadó

  A képesítéssel rendelkező képes: elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni gyakorlatokat szervezni és értékelni szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat információkat gyűjteni ellenőrzési tevékenységet végezni kapcsolatot tartani külső szervezetekkel kapcsolatot tartani a szervezeten belül közreműködni a fejlesztések tűzvédelmének meghatározásában irányítani az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét közreműködni a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében szervezni a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. tűzvédelmi szakmenedzser

  A hallgatónak a képzés elvégzése után rendelkeznie kell mindazon személyes adottságokkal melyek a képzés során fejlesztendő személyiségbeli képességeinek eredményes javításában segítik. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A hallgatók képessé válnak: a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési készség alapján tervezésre, értékelésre, szervezésre; a műszaki döntés-előkészítéshez szükséges elemzések készítésére; a kutatási és fejlesztési munkában alkalmazható problémamegoldásra; a szakmához kötött műszaki, gazdasági és jogi szabályozás alkalmazására; a minőségügy, a termékfelelősség, a környezetvédelem alapelveinek és az egyenlő esélyű hozzáférés elvének és alkalmazására; a szakmai fejlődés során előálló új tűzvédelmi műszaki ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására.   A képzés során megszerezhető ismeretek: A hallgatók elsajátítják a megelőző és mentő tűzvédelemhez kapcsolódó épületszerkezeti, tartószerkezeti és technikai ismereteket, tűzvédelmi laboratóriumi ismereteket; ismerni fogják a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó alaptudást: égés- és oltáselméletet, veszélyes anyagokat és a kárelhárítást; elsajátítják a szakma alkalmazását közvetlenül szolgáló ismereteket: megelőző tűzvédelem, mentő tűzvédelem, tűzmodellezés és tűzkockázat-elemzés, tűzvizsgálattan, beépített tűzvédelmi berendezések tervezése és egészségügy területén; megismerik a jogi-engedélyezési, gazdasági és humán szakterületet, amely a következő kompet ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. tűzvédelmi szakmérnök

  A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátása. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátásához szükséges ismeretek, és azok alkalmazási képessége, úgy mint: a megelőző és mentő tűzvédelemhez kapcsolódó épületszerkezeti és tartószerkezeti, mélyépítési és településrendezési ismeretek, technikai ismeretek; a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó alapozó ismeretek: égés- és oltáselmélet, veszélyes anyagok, tűzvédelmi laboratóriumi ismeretek, féléves feladatok; a szakma alkalmazását közvetlenül szolgáló ismeretek: megelőző tűzvédelem, mentő tűzvédelem, tűzkockázat-elemzés, tűzvizsgálat-tan, beépített tűzvédelmi berendezések tervezése, egészségügyi ismeretek; jogi, engedélyezési ismeretek: tűzvédelmi igazgatás. Személyes adottságok és készségek: A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés kiemelt elvárásai: katasztrófavédelmi szervek és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint veszélyes üzemek megelőző tűzvédelmi mérnöki feladatainak ellátására való alkalmasság, katasztrófavédelmi szerveknél és hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, valamint veszélyes üzemekben jelentkező mentő tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására való alkalmasság, külön képesítő vizsga letétele után beépített tűzvédelmi berendezések tervezői jogosultság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A szakirá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. tűzvédelmi tervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja az építészeti tűzvédelemmel foglalkozó szakemberek (építész- és szakági tervezők, továbbá tűzvédelmi mérnökök) számára egységes, az épületek tűzvédelmi felkészítésére vonatkozó specifikus ismeretanyag átadása.A szakon végzettek ismerik:   - a tűzvédelem alapvető szerkezeteit és aktív rendszereit,   - a tűzvédelem biztonsági előírásainak rendszerét,   - az építészeti és tűzvédelmi alapelveket és szabályokat.A szakon végzettek alkalmasak:   - épületek tűzvédelmének tervezésére, ellenőrzésére,   - tűzvédelmi biztonsági rendszerek tervezésére, ellenőrzésére,   - tűzvédelmi ellenőrzési feladatok ellátására.Személyes adottságok, készségek:   - műszaki érzék, tervezőkészség,   - probléma-felismerési és -megoldási készség,   - strukturált gondolkodás és hatékony problémamegoldás,   - team munkára való alkalmasság.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:   - saját általános tervezési területükön (építész- és generáltervező, épületgépész és épületvillamossági tervező) a tűzvédelmi szempontokból is megfelelő dokumentáció készítése;   - különleges szaktervezési feladatok elvégzése során (építészek esetén tűzszakaszok épületszerkezeti tervezése, épületgépészeknél automatikus oltóberendezések és gépi hő- és füstelvezető rendszerek tervezése, épületvillamossági tervezőknél automatikus tűzjelző rendszer vagy tűz esetén a funkcióját megtartani kép ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. T’ai Chi I och Zenmeditation

  T’ai Chi är en träning som stärker kroppens fria rörelser, balans och medveten närvaro. ...

  Provider NameBlekinge folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Uddannelsesvidenskab

  Den giver færdigheder i at identificere og analysere uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger ud fra en samfundsmæssig sammenhæng.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes bl.a. i virksomheders HR-afdelinger med arbejde inden for kompetenceudvikling eller i undervisningsinstitutioner, fagforeninger, kommuner, regioner m.fl. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Uddannelsesvidenskab

  Du lærer bl.a. om uddannelsesprofiler og -politikker samt om uddannelsesforvaltning, organisation, kultur og innovation i det komplekse samspil mellem samfund, institution/organisation og individ. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for uddannelsesområdet med planlægnings-, udviklings- og evalueringsopgaver. Du vil også kunne arbejde med kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages