• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. faipari termék és formatervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel (látványtervezés, integrált és fő rendszerek) kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezési iskolákat, módszereket és a környezetbe illesztést tekintettel a fenntartható fejlődésre,* Megtanulják a funkció és a forma összehangolását,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolását,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* menedzsment ismeretek: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:      Faipari technológiai folyamatok tervezése.      Faipari termékek, alkatrészek, szerkezetek tervezése.      Faipari formatervezés.Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. faipari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel (látványtervezés, integrált és fő rendszerek) kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezési iskolákat, módszereket és a környezetbe illesztést tekintettel a fenntartható fejlődésre,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolását,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* menedzsment ismeretek: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Faipari technológiai folyamatok tervezése.Faipari termékek, alkatrészek, szerkezetek tervezése.Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Hús- és baromfiipari szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: vállalkozást indítani, működtetni az alapanyagokat átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni elsődleges, másodlagos feldolgozás munkaműveleteit elvégezni, elvégeztetni a húsés baromfiiparban a technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani a húsiparban használható tisztítóés fertőtlenítőszerek alkalmazásával higiéniai feladatokat szervezni, -tevékenységeket végezni a gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatok ellátni az üzem vízés energia-gazdálkodását megszervezni a melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályainak betartására és betartatására minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységben részt venni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. faipari termékmenedzser szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezés alapjait,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolásával,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* képesek alkalmazni az alábbi menedzsment ismereteket: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia,* rendelkeznek a piacszerzés gyakorlati technikáinak ismeretével. Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:    Fagazdaság, faipar, fakereskedelem területén termékmenedzselés. Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Húsipari termékgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: átvenni a munkaterületet felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni betartani a tevékenységre vonatkozó előírásokat betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végezni darabolást, csontozást végezni másodlagos feldolgozást végezni félkész és késztermékeket készíteni hőkezelt húskészítményeket gyártani sózott, pácolt húskészítményeket gyártani nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártani konzervet készíteni befejező műveleteket végezni eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni alapméréseket végezni a félkész vagy készterméket átadni a hűtővagy tároló raktárnak ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. robbanóanyag-ipari szakmérnök

    A képzés célja: A robbanóanyag-ipari szakmérnök képzés célja olyan, az iparág speciális igényeit kiszolgálni képes szakemberek képzése, akik közép- és felsővezetői szinten képesek egy üzem irányítására, valamint akik magas szinten képzett hatósági tisztviselőként képesek szakszerűen ellátni az iparág irányítását. Képesek egy technológiai folyamat áttekintésére, kidolgozására.   Felkészültek a biztonsági szabályok betartására és betartatására.   A szakképzettség birtokában a robbanóanyag-ipari szakmérnök ismeri:   • A robbanóanyag-ipari termékek gyártásának és működésének kémiai, fizikai alapjait;   • A robbanóanyag-ipari termékek előállításának technológiáját, alapvető műveleteit;   • A biztonságtechnika elemeit;   • A robbanóanyag-ipar működésének jogi, társadalmi környezetét.   A robbanóanyag-ipari szakmérnök képes:   • kapcsolatot tartani a felhasználókkal;   • technológus, tervező- és fejlesztőmérnöki munkakör ellátására;   • minőségbiztosítási, minőségellenőrzési feladatok ellátására;   • a biztonságtechnikai ismeretek alkalmazására;   • a beosztottak irányítására, betanítására;   • kellő gyakorlat után ellátni a robbanóanyag-iparban az üzemvezetői feladatokat.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   • széles körű természettudományos és műszaki ismeretek;   • rendszerszemléletű gondolkodás, módszeresség;   • problémafelismerő és megoldó készség;   • a folyamatos továbbképzéshez való pozitív hozzáállás;   • elkötelezettség és igény a minőségi munkára;   • döntéshoza ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gumiipari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: anyagmintákon fizikai, reológiai és mechanikai vizsgálatokat végezni kezelni, felügyelni, karbantartani a termékek gyártására alkalmas gépeket és azok kiegészítő berendezéseit részt venni a félkészés késztermékek minőségbiztosítási eljárásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gumiipari technológiai szakmérnök

  A képzés célja:A gumiipari technológia területén, olyan szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában – a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával – képesek a termelő vállalatoknál a gumi- és abroncs-gyártással összefüggő feladatok (minőség, fejlesztés, tervezés, irányítás, szabályozás, ellenőrzés) megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, gumiipari technológiai és műszaki ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati technológiai rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez. A gumiipari technológiai szakmérnökök ismerik:   - az alaptudományok elméleti és gyakorlati összefüggéseit;   - a gumiiparban használt alap- és segédanyagokat, és ezek hatásait a feldolgozhatóságra és a technológiai folyamatokra;   - a vulkanizálás elméletét és a kémiai reakció jellemzőit;   - a vulkanizáló prések szerkezetét, működését, a vulkanizálás folyamatát;   - a gumiipari szerszámok felépítését, konstrukciós kialakítását, legfontosabb méretezési elveit;   - a legfontosabb gumiipari technológiákat, az extruderek szerkezetét, ezek specifikumait, az anyagtranszportok modelljeit, valamint az ezek alapján elvégezhető számításokat és azok eredményeinek értékelését;   - a kalanderezés célját, a kalandertípusokat és termékeit, az anyagáram jellemzőit és a különböző modell számításokat;   - a mérnöki tervező, rajzoló, demonstráló programok kezelését;   - a minőségmenedzsment rendszerek kiépítésének technikáját, dokumentálásának követelmé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi szakreferens

  Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek - élelmiszeripari ismeretek, - gyártástechnológiai ismeretek, - kockázatbecslés, - termékbiztonsági ismeretek, - általános és speciális fogyasztóvédelmi ismeretek, - áruforgalmi ismeretek, - fogyasztóvédelmi jogérvényesítési lehetőségek.   Az oklevelet szerző szakemberek alkalmasak: - az élelmiszerbiztonság szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására, - az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére, - megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos előállításának ellenőrzésére, - az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére, - az élelmiszerbiztonság területén szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten, - fogyasztóvédelmi hatósági ügyintézői feladatok ellátására, - kis- és nagykereskedelmi áruforgalmi ügyintézésre, - fogyasztói kapcsolattartásra (kifogások, panaszok ügyintézésére) kis- és nagykereskedelmi vállalkozásoknál.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben  Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban felsőfokú képzésben részesült, minőségirányítási rendszerekben is jártas szakembereket igénylő hazai és nemzetközi élelmiszergyártó és- forgalmazó cégeknél, n ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages